lhůty v pracovním právu (příklady)

Bookmark and Share


a b c č d e f g h ch i j k l m n o p r s t u v x y z ž

všechny termíny nejaktuálnější nejoblíbenější

Nezařazené dotazy z oblasti zákoníku práce
Další dotazy

lhůty v pracovním právu (příklady)

lhůty v pracovním právu (příklady) výklad pojmu:

výpovědní doba u pracovního poměru = nejméně 2 měsíce (delší výpovědní doba může být sjednána jedině v písemné dohodě se zaměstnancem)
výpovědní doba u DPČ = 15 dnů
výpovědní doba u dohody o dočasném přidělení = 15 dnů
použití důvodů pro okamžité zrušení pracovního poměru či výpověď pro porušení pracovní kázně = 2 měsíce ode dne, kdy se zaměstnavatel o důvodu dozvěděl
lhůta pro podání výpovědi pro hrubé porušování léčebného režimu = 1 měsíc od zjištění porušení
lhůta pro okamžité ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnance = 2 měsíce ode dne, kdy se o důvodu dozvěděl (a nejpozději do 1 roku od doby, kdy důvod vznikl)
lhůta pro napadení neplatného ukončení pracovního poměru u soudu = 2 měsíce ode dne, kdy měl být pracovní poměr neplatně ukončen
informování o přechodu práv a povinností na jiného zaměstnavatele = nejméně 30 dnů předem
projednání hromadného propouštění se zaměstnanci/odbory/radou zaměstnanců = 30 dnů před podáním výpovědí
oznámení hromadného propouštění úřadu práce = 30 dnů před uplynutím výpovědní doby
seznámení s vnitřním předpisem = 15 dnů od vydání/změny či zrušení předpisu, archivace vnitřního předpisu = 10 let od ukončení jeho platnosti
vydání pracovního posudku = do 15ti dnů, nejdříve však 2 měsíce před ukončením pracovního poměru
reklamace obsahu pracovního posudku = u soudu do 3 měsíců od obdržení posudku
uplatnění nároku na škodu na odložených věcech = 15 dnů
promlčecí doba = 3 roky
úložní doba při doručování písemností = 10 dnů


odkazy k pojmu lhůty v pracovním právu (příklady) v Zákoníku práce:

zákoník práce + občanský zákoník

Počet zobrazení termínu lhůty v pracovním právu (příklady): 10809

Související termíny Zákoníku práce

Výraz lhůty v pracovním právu (příklady) je zařazen do pracovně právní kategorie: Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku práce. Související termíny v rubrice v našem Slovníku zákoníku práce a pracovního práce:
cestovní náhrady
stravné
agentura práce
diskriminace
doručování písemností
informování a projednání - povinnosti zaměstnavatelů
lhůty v pracovním právu (příklady)
neplatnost právních úkonů
ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele
osobní spis
osobní údaje
potvrzení o zaměstnání
uchazeči o zaměstnání
vnitřní předpis
zaměstnanec
způsobilost k právním úkonům v pracovně-právních vztazích
živelná událost
pracovní posudek
personální agentura
Zákoník práce novela 2014

a b c č d e f g h ch i j k l m n o p r s t u v x y z ž

všechny termíny nejaktuálnější nejoblíbenějšíJiné dotazy z pracovního práva a zákoníku práce

Vybrané dotazy z kategorie

Konkurenční doložka pro účetní
Záměrné přeřazení zaměstnanců na pracoviště s horšími tržbami
Podnikání při zaměstnání
pracovni neschopnost v nezamestnanosti
doručování písemností - předání okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance
Kolegyně mne pomlouvá. Jak se mohu bránit?
Za jak dlouho se promlčí porušení pracovní kázně?
Nemoc v období bez zaměstnání
Telefonické obtěžování kolegy v době nemoci pro pracovní úraz a možnost ukončení pracovního poměru
Mobbing nebo Bossing - co to znamená

Všechny dotazy z rubriky: Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku práceJiné dotazy z pracovního práva a zákoníku práce

Vybrané články a aktuality z kategorie

Doručování písemností v pracovním právu a co s tím má společného Občanský zákoník
Závaznost judikatury v pracovním právu
Více výkladů právního jednání = výhoda pro zaměstnance
Zákoník práce 2012 XIV. díl - Ostatní změny
Zákoník práce 2012 IV. díl - Dočasné přidělení k jinému zaměstnavateli
Zákoník práce 2012 I. díl - Neplatnost právních úkonů
Nová služba - porovnání slovenského a českého pracovního práva
Zpřísnění pravidel pro agenturní zaměstnávání
Radiorada Ochrana osobních údajů Radiožurnál 22.12. 2010