Radiorada Ochrana osobních údajů Radiožurnál 22.12. 2010

Bookmark and Share

Radiorada Ochrana osobních údajů Radiožurnál 22.12. 2010

Textový přepis radiorady na téma Ochrana osobních údajů zaměstnanců na stanici Radiožurnál ze dne 22.12. 2010, kdy na dotazy odpovídala paní Dana Blažková

Ochrana osobních údaje je velice široké a složité téma a zasahuje do problematiky základních práv a svobod chráněných ústavními předpisy a mezinárodními smlouvami. Nás bude v "Radioradě" zajímat, co všechno může náš zaměstnavatel s osobními údaji dělat. Dana Blažková z personální agentury Aditus a serveru www.hledampraci.cz je naším hostem živě.

Zaměstnavatel shromažďuje údaje o svých současných zaměstnancích a i o uchazečích o zaměstnání. Jaké údaje to jsou?


Pokud se jedná o uchazeče o zaměstnání, tak zaměstnavatel smí shromažďovat pouze to, co bezprostředně vede ke vzniku pracovního poměru. To znamená: zajímá vás, co umím, jaký je na mě kontakt, jaké mám vzdělání, kvalifikaci, jestli něco prohlásím o svém zdravotním stavu apod. Pokud se jedná o zaměstnance, tak analogicky zaměstnavatel shromažďuje pouze to, co souvisí už s pracovním poměrem. Takže to budou třeba smlouvy, osvědčení, školení, doklady o vzdělání, způsobilosti zaměstnance, např. zdravotní způsobilosti, porušení pracovní kázně, docházka, ale třeba i srážky ze mzdy. Takovéhle věci obvykle končí v osobním spise, který většina firem vede. A zajímavé také je, že většinu věcí nám zaměstnavatel musí vrátit, když pracovní poměr končí.

Může s osobními údaji zaměstnavatel nakládat i bez souhlasu zaměstnance?


To záleží na tom, co má s osobními údaji zaměstnavatel v plánu. Pokud zaměstnavatel dělá pouze to, co ze zákona musí, tzn. odvádí sociální, zdravotní, daně, shromažďuje údaje pro budoucí důchody, pak nepotřebuje souhlas, protože tyto agendy jsou mu uloženy zákonem. A co by dělal, kdyby souhlas nedostal?

Kdo smí nahlížet do osobních spisů ve firmě a mimo firmu?


V rámci firmy smí do spisu nahlížet ten, kdo jej vede. Ať už je to kdokoliv: asistentka, personalista, účetní, vedoucí zaměstnanec? Dále ten, na koho je spis veden, tedy sám zaměstnanec a jeho nadřízení v přímé řadě nahoru. A už z firmy nikdo další. A mimo firmu to jsou: úřad práce, inspekce práce, policie, soud, státní zástupce, bezpečnostní a zpravodajské služby - a to je všechno. Ale přitom velice často do spisů s prominutím "lezou" různé interní audity, zdravotní pojišťovny, sociálka a další. Ale takovým orgánům jste povinni ukázat pouze to, co souvisí s jejich agendou, ale ne celý spis. Protože ve spise jsou třeba i fotografie, porušení pracovní kázně, nebo třeba rozsudky o rozvodu? a do toho nikomu nic není.

V pracovní smlouvě, kterou člověk podepisuje, bývá často i věta "souhlasím s nakládáním s osobními údaji?" - k čemu tím vlastně dává zaměstnanec souhlas?


Máte pravdu. Tohle je jedna z nejčastějších vět v pracovních smlouvách a v drtivé většině případů je nesmyslná. Protože - jak už jsme řekli - pokud by tím firma měla na mysli, že dělá to, co dělat musí (sociální, zdravotní, daně?), pak je souhlas zbytečný, protože nám to právo dává zákon. A na druhou stranu - a to se taky stává - pokud by si na základě toho firma myslela, že si může dělat cokoliv s osobními údaji, tak to také rozhodně nejde. Protože pak by udělený souhlas musel být konkrétní: co budu zpracovávat, k jakému účelu, jak to zarchivuji? a nestačil by pouze souhlas zaměstnance, ale i souhlas úřadu na ochranu osobních údajů. Kdybychom se bavili o pracovní smlouvě, souhlas by musel znít třeba takto: Souhlasím s uvedením fotografie na propagačních materiálech firmy XY. Tedy konkrétní souhlas!

Dana Blažková z personální agentury Aditus a serveru www.hledampraci.cz v dnešní "Radioradě" - děkuji vám za čas a odpovědi. Nashledanou!


Radiorada ve formátu mp3: Radiorada Ochrana osobních údajů Radiožurnál 22.12. 2010.mp3

Radiorada ve formátu amr: Radiorada Ochrana osobních údajů Radiožurnál 22.12. 2010.amr

Autor článku: Dana BlažkováPočet zobrazení článku Radiorada Ochrana osobních údajů Radiožurnál 22.12. 2010: 3792Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku práce

Vybrané dotazy z kategorie

Konkurenční doložka pro účetní
Záměrné přeřazení zaměstnanců na pracoviště s horšími tržbami
Podnikání při zaměstnání
pracovni neschopnost v nezamestnanosti
doručování písemností - předání okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance
Kolegyně mne pomlouvá. Jak se mohu bránit?
Za jak dlouho se promlčí porušení pracovní kázně?
Nemoc v období bez zaměstnání
Telefonické obtěžování kolegy v době nemoci pro pracovní úraz a možnost ukončení pracovního poměru
Mobbing nebo Bossing - co to znamená

Všechny dotazy z rubriky: Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku prácePracovní právo - jiné dotazy

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku práce

cestovní náhrady
stravné
agentura práce
diskriminace
doručování písemností
informování a projednání - povinnosti zaměstnavatelů
lhůty v pracovním právu (příklady)
neplatnost právních úkonů
ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele
osobní spis
osobní údaje
potvrzení o zaměstnání
uchazeči o zaměstnání
vnitřní předpis
zaměstnanec
způsobilost k právním úkonům v pracovně-právních vztazích
živelná událost
pracovní posudek
personální agentura
Zákoník práce novela 2014Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku práce

Vybrané články a aktuality z kategorie

Doručování písemností v pracovním právu a co s tím má společného Občanský zákoník
Závaznost judikatury v pracovním právu
Více výkladů právního jednání = výhoda pro zaměstnance
Zákoník práce 2012 XIV. díl - Ostatní změny
Zákoník práce 2012 IV. díl - Dočasné přidělení k jinému zaměstnavateli
Zákoník práce 2012 I. díl - Neplatnost právních úkonů
Nová služba - porovnání slovenského a českého pracovního práva
Zpřísnění pravidel pro agenturní zaměstnávání
Radiorada Ochrana osobních údajů Radiožurnál 22.12. 2010