doručování písemností

Bookmark and Share


a b c č d e f g h ch i j k l m n o p r s t u v x y z ž

všechny termíny nejaktuálnější nejoblíbenější

Nezařazené dotazy z oblasti zákoníku práce
Další dotazy

doručování písemností

doručování písemností výklad pojmu:

zaměstnavatel doručuje zaměstanci do vlastních rukou na pracovišti, doma nebo kdekoliv, kde bude zastižen; odmítne-li zaměstnanec písemnost převzít, považuje se písemnost za předanou; doručování e-mailem je možné pouze v případě, že zaměstnanec poskytl s tímto způsobem doručování písemný souhlas, poskytl adresu pro elektronické doručování a zaměstnavatel je držitelem kvalifikovaného podpisového certifikátu (elektronického podpisu); doručování poštou (či jiným držitelem poštovní licence) je také možné - do vlastních rukou, ale není-li zaměstnanec zásilkou zastižen, musí být písemnost/zásilka uložena s 10ti-denní uložní lhůtou a na oznámení o uložení zásilky musí být zaměstnanec poučen o následcích, pokud odmítne písemnost převzít (to je v praxi téměř nemožné, protože pošta neví, jakou zásilku nese a používá "standardní oznámení o uložení zásilky", ze kterého se zaměstnanec o následcích nepřevzetí nepoučí); byla-li však zásilka uložena, zaměstnanec poučen o následcích a nevyzvedl-li ji do 10ti dnů, pak se nedoručená písemnost vrací zaměstnavateli a považuje se za doručenou posledním dnem 10ti-denní úložní lhůty


odkazy k pojmu doručování písemností v Zákoníku práce:

§ 334 - 337 ZP

Počet zobrazení termínu doručování písemností: 10555

Související termíny Zákoníku práce

Výraz doručování písemností je zařazen do pracovně právní kategorie: Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku práce. Související termíny v rubrice v našem Slovníku zákoníku práce a pracovního práce:
cestovní náhrady
stravné
agentura práce
diskriminace
doručování písemností
informování a projednání - povinnosti zaměstnavatelů
lhůty v pracovním právu (příklady)
neplatnost právních úkonů
ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele
osobní spis
osobní údaje
potvrzení o zaměstnání
uchazeči o zaměstnání
vnitřní předpis
zaměstnanec
způsobilost k právním úkonům v pracovně-právních vztazích
živelná událost
pracovní posudek
personální agentura
Zákoník práce novela 2014

a b c č d e f g h ch i j k l m n o p r s t u v x y z ž

všechny termíny nejaktuálnější nejoblíbenějšíJiné dotazy z pracovního práva a zákoníku práce

Vybrané dotazy z kategorie

Konkurenční doložka pro účetní
Záměrné přeřazení zaměstnanců na pracoviště s horšími tržbami
Podnikání při zaměstnání
pracovni neschopnost v nezamestnanosti
doručování písemností - předání okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance
Kolegyně mne pomlouvá. Jak se mohu bránit?
Za jak dlouho se promlčí porušení pracovní kázně?
Nemoc v období bez zaměstnání
Telefonické obtěžování kolegy v době nemoci pro pracovní úraz a možnost ukončení pracovního poměru
Mobbing nebo Bossing - co to znamená

Všechny dotazy z rubriky: Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku práceJiné dotazy z pracovního práva a zákoníku práce

Vybrané články a aktuality z kategorie

Doručování písemností v pracovním právu a co s tím má společného Občanský zákoník
Závaznost judikatury v pracovním právu
Více výkladů právního jednání = výhoda pro zaměstnance
Zákoník práce 2012 XIV. díl - Ostatní změny
Zákoník práce 2012 IV. díl - Dočasné přidělení k jinému zaměstnavateli
Zákoník práce 2012 I. díl - Neplatnost právních úkonů
Nová služba - porovnání slovenského a českého pracovního práva
Zpřísnění pravidel pro agenturní zaměstnávání
Radiorada Ochrana osobních údajů Radiožurnál 22.12. 2010