Zpřísnění pravidel pro agenturní zaměstnávání

Bookmark and Share

Zpřísnění pravidel pro agenturní zaměstnávání

Od ledna 2011 zavádí Ministerstvo práce a sociálních věcí sadu opatření, která mají vést ke zpřísnění podnikání v oblasti agenturního zaměstnávání.

Pojištění proti úpadku

Za pravděpodobně nejvýznamější změnu lze považovat zavedení povinného pojištění proti úpadku. Agentury práce, jak nové, tak ty stávající, se musí povinně pojistit, aby při případném ukončení činnosti byly schopny vyplatit všem svým zaměstnancům odstupné ve výši nejméně 3-násobku průměrného výdělku. Pro zaměstnance agentur práce se tím zvýší právní jistota. Počet agentur práce díky tomu zřejmě značně prořídne.

Zánik stávajících agentur práce a důsledky pro uživatele práce

Stávající agentury práce jsou povinny předložit MPSV do 31. 3. 2011 kopii pojištění proti úpadku. Když tak neučiní, automaticky jim zanikne povolení k agenturnímu zaměstnávání. Zákon ale neukládá agenturám, aby kopii pojištění předkládali zaměstnavatelům, kteří si u nich pronajímají personál (tzv. uživatelům práce). Lze to však jedině doporučit. Jedině tak totiž může zaměstnavatel/uživatel práce zjistit, zda agentura práce, která mu dodává personál podniká i po 1. 1. 2011 legálně.

Autor článku: Dana BlažkováPočet zobrazení článku Zpřísnění pravidel pro agenturní zaměstnávání: 5494Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku práce

Vybrané dotazy z kategorie

Konkurenční doložka pro účetní
Záměrné přeřazení zaměstnanců na pracoviště s horšími tržbami
Podnikání při zaměstnání
pracovni neschopnost v nezamestnanosti
doručování písemností - předání okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance
Kolegyně mne pomlouvá. Jak se mohu bránit?
Za jak dlouho se promlčí porušení pracovní kázně?
Nemoc v období bez zaměstnání
Telefonické obtěžování kolegy v době nemoci pro pracovní úraz a možnost ukončení pracovního poměru
Mobbing nebo Bossing - co to znamená

Všechny dotazy z rubriky: Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku prácePracovní právo - jiné dotazy

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku práce

cestovní náhrady
stravné
agentura práce
diskriminace
doručování písemností
informování a projednání - povinnosti zaměstnavatelů
lhůty v pracovním právu (příklady)
neplatnost právních úkonů
ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele
osobní spis
osobní údaje
potvrzení o zaměstnání
uchazeči o zaměstnání
vnitřní předpis
zaměstnanec
způsobilost k právním úkonům v pracovně-právních vztazích
živelná událost
pracovní posudek
personální agentura
Zákoník práce novela 2014Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku práce

Vybrané články a aktuality z kategorie

Doručování písemností v pracovním právu a co s tím má společného Občanský zákoník
Závaznost judikatury v pracovním právu
Více výkladů právního jednání = výhoda pro zaměstnance
Zákoník práce 2012 XIV. díl - Ostatní změny
Zákoník práce 2012 IV. díl - Dočasné přidělení k jinému zaměstnavateli
Zákoník práce 2012 I. díl - Neplatnost právních úkonů
Nová služba - porovnání slovenského a českého pracovního práva
Zpřísnění pravidel pro agenturní zaměstnávání
Radiorada Ochrana osobních údajů Radiožurnál 22.12. 2010