Nová služba - porovnání slovenského a českého pracovního práva

Bookmark and Share

Nová služba - porovnání slovenského a českého pracovního práva

Dovolujeme si Vás informovat, že nově nabízíme zaměstnavatelům i zaměstnancům v rámci placených služeb možnost porovnat právní úpravu zaměstnaneckých vztahů podle českého a slovenského zákoníku práce.

Začali jsme stejně - teď jsme každý jinde

České a slovenské pracovní právo se řadu let vyvíjelo společně a stálé si je velmi podobné. Přesto však od rozdělení na dva samostatné státy a od doby, kdy v obou republikách začaly platit nové zákoníky práce, už došlo k desítkám změn. Jen namátkou se liší např. výpovědní doby a zákazy výpovědi, výše odstupného, náhrady mzdy při překážkách v práci, délka dovolené a její krácení, zaměstnávání brigádníků a jejich maximální povolené úvazky, výše náhrady škody, pravidla pro pracovní poměry na dobu určitou a další...

Chystáte se podnikat na Slovenku? Nebo přicházíte podnikat ze Slovenska do ČR?

Možná právě Vám se může hodit naše nová služba. Připravíme pro Vás smlouvy podle práva dané země, vysvětlíme rozdíly v právní úpravě. A podle typu Vašeho podnikání vysvětlíme, na které typické situace asi můžete narazit oproti právu země, ze které přicházíte.

Přišli jste ze Slovenska za prací a nevíte, jaká máte v ČR práva? Zvažujete, že přijmete pracovní nabídku na Slovenku?

I českým a slovenským zaměstnancům máme co nabídnout. Zkontrolujeme Vaše smlouvy. Vysvětlíme Vám odlišnosti v právech a povinnostech zaměstnanců, posodíme, zda se vůči Vám zaměstnavatel chová fér z pohledu práva daného státu.

Princip placené poradny

Naše poradna nabízí rychlé a kvalitní služby za nepřekonatelně nízké ceny. Napište nám podrobně svůj problém, uveďte na sebe telefonní spojení a nejpozději do 3 dnů Vás budeme kontaktovat s nabídkou řešení. Telefonické a emailové konzultace účtujeme už od 1000,- Kč. Kontakt na placenou poradnu: poradna-pravo@aditus.cz

Upozornění

Poradenství při srovnání českého/slovenského pracovního práva se vztahuje výlučně na pracovně-právní vztahy zaměstnanec versus zaměstnavatel. Neprovádíme výpočty mzdových a cestovních náhrad, průměrných výdělků, nemocenských a sociálních dávek.

Autor článku: Dana BlažkováPočet zobrazení článku Nová služba - porovnání slovenského a českého pracovního práva: 6612Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku práce

Vybrané dotazy z kategorie

Konkurenční doložka pro účetní
Záměrné přeřazení zaměstnanců na pracoviště s horšími tržbami
Podnikání při zaměstnání
pracovni neschopnost v nezamestnanosti
doručování písemností - předání okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance
Kolegyně mne pomlouvá. Jak se mohu bránit?
Za jak dlouho se promlčí porušení pracovní kázně?
Nemoc v období bez zaměstnání
Telefonické obtěžování kolegy v době nemoci pro pracovní úraz a možnost ukončení pracovního poměru
Mobbing nebo Bossing - co to znamená

Všechny dotazy z rubriky: Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku prácePracovní právo - jiné dotazy

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku práce

cestovní náhrady
stravné
agentura práce
diskriminace
doručování písemností
informování a projednání - povinnosti zaměstnavatelů
lhůty v pracovním právu (příklady)
neplatnost právních úkonů
ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele
osobní spis
osobní údaje
potvrzení o zaměstnání
uchazeči o zaměstnání
vnitřní předpis
zaměstnanec
způsobilost k právním úkonům v pracovně-právních vztazích
živelná událost
pracovní posudek
personální agentura
Zákoník práce novela 2014Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku práce

Vybrané články a aktuality z kategorie

Doručování písemností v pracovním právu a co s tím má společného Občanský zákoník
Závaznost judikatury v pracovním právu
Více výkladů právního jednání = výhoda pro zaměstnance
Zákoník práce 2012 XIV. díl - Ostatní změny
Zákoník práce 2012 IV. díl - Dočasné přidělení k jinému zaměstnavateli
Zákoník práce 2012 I. díl - Neplatnost právních úkonů
Nová služba - porovnání slovenského a českého pracovního práva
Zpřísnění pravidel pro agenturní zaměstnávání
Radiorada Ochrana osobních údajů Radiožurnál 22.12. 2010