Zákoník práce 2012 I. díl - Neplatnost právních úkonů

Bookmark and Share

Zákoník práce 2012 I. díl - Neplatnost právních úkonů

První díl seriálu o novele zákoníku práce věnovaný neplatnosti právních úkonů.

Neplatnost právních úkonů - stávající úprava

Ačkoliv si to málokdo uvědomuje, podle stávající právní úpravy neznamená pokyn "proveď určitý krok písemně" vždy požadavek písemné formy, ale spíše jakési doporučení. Dosud platí, že právní úkon je neplatný pro svou formu jedině tehdy, pokud to o něm zákon výslovně stanoví. Příklad: Oznámení o zrušení pracovního poměru ve zkušební době má být provedeno písemně. Ale je-li provedeno ústně, stejně právní úkon (v tomto případě ukončení pracovního poměru) platí, jenom se hůře dokazuje. Zatímco o dohodě o ukončení pracovního poměru zákon říká, že musí být sjednána písemně, jinak je neplatná. Z dovětku "jinak je neplatná" lze dovodit, že pro nedostatek písemné formy nelze ukončit pracovní poměr dohodou ústně. I to je však pravda pouze zčásti, protože napadnout neplatnost právního úkonu může pouze zainteresovaná strana (v uvedených případech zaměstnanec a zaměstnavatel), např. inspekce práce či odbory nemohou způsobit neplatnost ukončení dohody. Proto se říká, že i tato neplatnost právního úkonu je tzv. relativní.

Právní úkony, které musí být provedeny výhradně písemně

Toto jsou příklady právních úkonů, které musí být provedeny výhradně písemně: zkušební doba, pracovní poměr na dobu určitou, jmenování do funkce, odvolání či vzdání se funkce, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti, výpověď z pracovního poměru, dohoda o ukončení pracovního poměru, okamžité zrušení pracovního poměru, konkurenční doložka, kvalifikační dohoda, dohoda o odpovědnosti (za schodek nebo za svěřené předměty)...

Právní úkony, které nemusí být provedeny výhradně písemně

Právní úkony, u kterých absence písemné formy nezakládá neplatnost anebo u nich písemná forma není vůbec požadována: pracovní smlouva (sic!), změny pracovního poměru, oznámení o zrušení pracovního poměru ve zkušební době, oznámení o ukončení pracovního poměru sjednaného na dobu určitou, žádost o poskytnutí rodičovské dovolené, určení čerpání dovolené, neprojednání výpovědi s odbory...

Právní úkony - navrhovaná změna v zákoníku práce 2012

Neplatnost právních úkonů by se měla zjednodušit tak, aby písemně, opravdu znamenalo písemně a ne jen doporučení či přání. Nebude už tedy potřeba v zákoně pátrat po dovětcích typu "jinak je neplatný/neplatná", ale bude stačit hledat slůvko "písemně". Kromě toho se rozšíří požadavek písemné formy i na ukončení pracovního poměru ve zkušební době, na prodloužení výpovědní doby a na dohodu o výplatě odstupného v jiném termínu než je poslední mzda.

Následující díl seriálu o změnách zákoníku práce 2012 se bude věnovat tématu Zkušební doba.

Zákoník práce 2012 připravovaná novela seriál

Seznam článků věnovaných novele zákoníku práce 2012 a připravovaným změnám v pracovním právu v roce 2012. V současné době jde o změny, které procházejí legislativním schvalováním v parlamentu.

Zákoník práce 2012 - seznam článků:

Zákoník práce novela od 1. 1. 2012 - změny v pracovním právu od roku 2012
Zákoník práce 2012 I. díl - Neplatnost právních úkonů
Zákoník práce 2012 II. díl - Zkušební doba
Zákoník práce 2012 III. díl - Pracovní poměry na dobu určitou
Zákoník práce 2012 IV. díl - Dočasné přidělení k jinému zaměstnavateli
Zákoník práce 2012 V. díl - Výpovědní důvody a ochrana před výpovědí
Zákoník práce 2012 VI. díl - Odstupné
Zákoník práce 2012 VII. díl - Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti
Zákoník práce 2012 VIII. díl - Pracovní doba
Zákoník práce 2012 IX. díl - Příplatek ke mzdě za práci v SO/NE a za práci v noci
Zákoník práce 2012 X. díl - Přesčasová práce
Zákoník práce 2012 XI. díl - Částečná nezaměstnanost
Zákoník práce 2012 XII. díl - Dovolená
Zákoník práce 2012 XIII. díl - Konkurenční doložka
Zákoník práce 2012 XIV. díl - Ostatní změny

Autor článku: Dana BlažkováPočet zobrazení článku Zákoník práce 2012 I. díl - Neplatnost právních úkonů: 26067Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku práce

Vybrané dotazy z kategorie

Konkurenční doložka pro účetní
Záměrné přeřazení zaměstnanců na pracoviště s horšími tržbami
Podnikání při zaměstnání
pracovni neschopnost v nezamestnanosti
doručování písemností - předání okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance
Kolegyně mne pomlouvá. Jak se mohu bránit?
Za jak dlouho se promlčí porušení pracovní kázně?
Nemoc v období bez zaměstnání
Telefonické obtěžování kolegy v době nemoci pro pracovní úraz a možnost ukončení pracovního poměru
Mobbing nebo Bossing - co to znamená

Všechny dotazy z rubriky: Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku prácePracovní právo - jiné dotazy

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku práce

cestovní náhrady
stravné
agentura práce
diskriminace
doručování písemností
informování a projednání - povinnosti zaměstnavatelů
lhůty v pracovním právu (příklady)
neplatnost právních úkonů
ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele
osobní spis
osobní údaje
potvrzení o zaměstnání
uchazeči o zaměstnání
vnitřní předpis
zaměstnanec
způsobilost k právním úkonům v pracovně-právních vztazích
živelná událost
pracovní posudek
personální agentura
Zákoník práce novela 2014Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku práce

Vybrané články a aktuality z kategorie

Doručování písemností v pracovním právu a co s tím má společného Občanský zákoník
Závaznost judikatury v pracovním právu
Více výkladů právního jednání = výhoda pro zaměstnance
Zákoník práce 2012 XIV. díl - Ostatní změny
Zákoník práce 2012 IV. díl - Dočasné přidělení k jinému zaměstnavateli
Zákoník práce 2012 I. díl - Neplatnost právních úkonů
Nová služba - porovnání slovenského a českého pracovního práva
Zpřísnění pravidel pro agenturní zaměstnávání
Radiorada Ochrana osobních údajů Radiožurnál 22.12. 2010