Pracovní náplň školníka mimo pracovní dobu
Extra Job Je Váš pracovně právní problém akutní?
klikněte zde  

Pracovní náplň školníka mimo pracovní dobu

Bookmark and Share

Otázka pro právní poradnu:

Dobrý den, vykonávám práci školníka na ZŠ se smlouvou na 8 hodinovou pracovní dobu v pracovním týdnu. Bohužel škola pronajímá v odpoledních hodinách včetně víkendů tělocvičnu za kterou nesu odpovědnost i včetně úklidu a jsou na mě kladeny i požadavky jako měření teploty ve třídách o víkendech - zaměstnavatel se při mých upomínkách o těchto pracech nad rámec pracovní doby na úkor mého volného času odkazuje na pracovní náplň školníka a omlouvá to tím, že toto povolání obnáší i to, že školník bydlící ve školním bytě je nepřetržitě k dispozici.... Lze těmto výrokům nějak čelit, abych docílil toho,že buď si udržím také nějaký volný čas pro rodinu nebo za tyto práce nad rámec budu mít nárok alespoň na nějaké finanční vyrovnání??? Zaměstnavatel totiž moji funkci bere tak, že jsem školník, bydlím ve škole a tudíž kdykoli si kdokoli vzpomene, musím být k dispozici!! Pokud se tak nestane,mává papírem o pracovní náplni a povinostech školníka a vyhrožuje propuštěním.... Děkuji předem za radu, protože jsem navrhoval i zkrácení pracovní doby v týdnu o čas, který bude třeba na zmíněné zájmové kroužky a tělocvičnu v odpoledních a víkendových hodinách,ale to neprošlo z důvodu dělené pracovní doby, kde by mi musel být vyplacen příplatek.

Odpověď právní poradny:

Dobrý den, zaměstnanec není povinen konat práci mimo stanovený rozvrh směn a rozvrh směn nesmí činit 24 hodin denně. Po dohodě byste mohl držet pracovní pohotovost v dohodnuté době (např. v době kroužků a pronájmu ve večerních hodinách), ale zdůrazňuji slova "po dohodě" a navíc by vám ze zákona náležela odměna za pracovní pohotovost nejméně ve výši 10% průměrného výdělku za každou hodinu pohovotosti. To asi zaměstnavatel také nebude ochoten platit, když se brání i dělené směně. Druhá otázka je, jak je koncipována nájemní smlouva ke služebnímu (školnickému) bytu. Může se totiž stát, že vaše povinnosti nevyplývají z pracovní, ale z nájemní smlouvy. (To je častý případ, že se nájem podmíní výkonem určitých prací zdarma, právě třeba tím, že odmykáte tělocvičnu apod.) Jinak pokud vám zaměstnavatel neplatí za vykonanou práci, můžete se obrátit se stížností na inspekci práce (adresář na www.suip.cz) nebo se žalobou na soud.

Na Váš dotaz do pracovně právní poradny odpověděla: Dana Blažková
Pozor: Od 1.1.2012 došlo k významný změnám v oblasti délky směn, evidence pracovní doby, pružné pracovní doby, konta pracovní doby, odměňování přesčasů a příplatků za práci a překážky v práci z důvodu částečné nezaměstnanosti. Věnujte proto prosím pozornost datu vyhotovení odpovědi, protože odpovědi na dotazy zodpovězené do r. 2011 se mohou významně lišit od právní úpravy po r. 2012. Pro orientaci v novinkách Vám doporučujeme články Novela Zákoníku práce od ledna 2012.

Dotaz Pracovní náplň školníka mimo pracovní dobu byl zveřejněn dne 2011-02-10
počet zobrazení: 13014


Pracovní doba, překážky v práci, pracovní neschopnost

Vybrané dotazy z kategorie

Pracovní pohotovost
Proplácení přesčasů
Kratší přestávka v práci než 30 minut
Započítává se začátek a konec pracovní cesty do pracovní doby?
Pracovní povinnosti v době pracovní neschopnosti
Pracovní náplň školníka mimo pracovní dobu
Přestávka v práci
Nemocenská před skončením výpovědní lhůty
Neopodstatněné prodlužování délky směn, které narušuje péči o postižené dítě
Má zaměstnavatel právo nařídit neplacené volno při nedostatku práce?

Všechny dotazy z rubriky: Pracovní doba, překážky v práci, pracovní neschopnostPracovní doba, překážky v práci, pracovní neschopnost

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Pracovní doba, překážky v práci, pracovní neschopnost

absence
částečná nezaměstnanost
bezpečnostní přestávka
evidence pracovní doby
konto pracovní doby
nepřetržitý odpočinek mezi směnami
nepřetržitý odpočinek v týdnu
nerovnoměrně rozvržená pracovní doba
pracovní pohotovost
prostoj
přesčas
přestávky v práci
rovnoměrně rozvržená pracovní doba
rozvržení pracovní doby
dny pracovního klidu
rozvrh týdenní pracovní doby
zaměstnanec pracující v nociPracovní doba, překážky v práci, pracovní neschopnost

Vybrané články a aktuality z kategorie

Omezení prodejní doby během svátků od 1. října 2016
Velký pátek se zařadil mezi státní svátky
Zakotvení povinnosti dodržovat léčebný režim přímo v zákoníku práce
Zákoník práce 2012 XI. díl - Částečná nezaměstnanost
Zákoník práce 2012 X. díl - Přesčasová práce
Zákoník práce 2012 VIII. díl - Pracovní doba