konto pracovní doby

Bookmark and Share


a b c č d e f g h ch i j k l m n o p r s t u v x y z ž

všechny termíny nejaktuálnější nejoblíbenější

Pracovní doba, přestávky v práci, překážky v práci, pracovní neschopnost
Pracovní doba

konto pracovní doby

konto pracovní doby výklad pojmu:

konto pracovní doby je způsob nerovnoměrného rozvržení pracovní doby, k jeho zavedení není třeba souhlas jednotlivých zaměstnanců, ale zavádí jej buď kolektivní smlouva (u zaměstnavatelů, kde působí odborová organizace) nebo vnitřní předpis; pracovní dobu lze rozvrhovat nejméně 1 týden dopředu, ale pokud by zaměstnavatel v rozvrhu provedl změny, tyto změny nesmí zasáhnout kratší období než 4 týdny, konto pracovní doby smí používat pouze ti zaměstnavatelé, kteří odměňují mzdou; vyrovnávací období u konta může činit až 26 týdnů nebo až 52 týdnů, je-li tak dohodnuto v kolektivní smlouvě; při kontu pracovní doby musí zaměstnavatel vést účet pracovní doby zaměstnance, který obsahuje stanovenou týdenní pracovní dobu, rozvrh na jednotlivé dny vč. začátků a konců směn, reálně odpracovanou dobu v jednotlivých dnech a za týden; zaměstnanec pobírá při uplatnění konta pracovní doby tzv. stálou mzdu (viz stálá mzda); překážky v práci při kontu pracovní doby se započtou pouze v rozsahu délky směny rozvržené zaměstnavatelem na daný den; práce přesčas při kontu pracovní doby je zjevná až po skončení vyrovnávacího období (je to doba odpracovaná nad týdenní úvazek vynásobený počtem týdnů vyrovnávacího období


odkazy k pojmu konto pracovní doby v Zákoníku práce:

§ 86 - 87, § 97, odst. 5, § 98, odst. 2, § 120 ZP

Počet zobrazení termínu konto pracovní doby: 29477

Související termíny Zákoníku práce

Výraz konto pracovní doby je zařazen do pracovně právní kategorie: Pracovní doba, překážky v práci, pracovní neschopnost. Související termíny v rubrice v našem Slovníku zákoníku práce a pracovního práce:
absence
částečná nezaměstnanost
bezpečnostní přestávka
evidence pracovní doby
konto pracovní doby
nepřetržitý odpočinek mezi směnami
nepřetržitý odpočinek v týdnu
nerovnoměrně rozvržená pracovní doba
pracovní pohotovost
prostoj
přesčas
přestávky v práci
rovnoměrně rozvržená pracovní doba
rozvržení pracovní doby
dny pracovního klidu
rozvrh týdenní pracovní doby
zaměstnanec pracující v noci

a b c č d e f g h ch i j k l m n o p r s t u v x y z ž

všechny termíny nejaktuálnější nejoblíbenějšíPracovní doba, překážky v práci, pracovní neschopnost

Vybrané dotazy z kategorie

Pracovní pohotovost
Proplácení přesčasů
Kratší přestávka v práci než 30 minut
Započítává se začátek a konec pracovní cesty do pracovní doby?
Pracovní povinnosti v době pracovní neschopnosti
Pracovní náplň školníka mimo pracovní dobu
Přestávka v práci
Nemocenská před skončením výpovědní lhůty
Neopodstatněné prodlužování délky směn, které narušuje péči o postižené dítě
Má zaměstnavatel právo nařídit neplacené volno při nedostatku práce?

Všechny dotazy z rubriky: Pracovní doba, překážky v práci, pracovní neschopnostPracovní doba, překážky v práci, pracovní neschopnost

Vybrané články a aktuality z kategorie

Omezení prodejní doby během svátků od 1. října 2016
Velký pátek se zařadil mezi státní svátky
Zakotvení povinnosti dodržovat léčebný režim přímo v zákoníku práce
Zákoník práce 2012 XI. díl - Částečná nezaměstnanost
Zákoník práce 2012 X. díl - Přesčasová práce
Zákoník práce 2012 VIII. díl - Pracovní doba