Proplácení přesčasů
Extra Job Je Váš pracovně právní problém akutní?
klikněte zde  

Proplácení přesčasů

Bookmark and Share

Otázka pro právní poradnu:

Zaměstnavatel odmítá proplácet přesčasy, které jsou buďto vykonávány přímo na jeho příkaz, nebo vyplývají z práce- prostě se musí dodělat a v řádné pracovní době se to nestihne. Nařídí náhradní volno (místo proplacení přesčasových prací), bez souhlasu zaměstnanců a to ne po celých dnech, ale třeba v poledne řekne "jděte domů", případně si jej máme vybírat zkrácením pracovní doby v jiném období roku.Přitom už si dovoluje i tvrdit, že pokud si náhradní volno nevybereme do tří měsíců tak propadá.Nejedná se o jednu osobu ale o celou firmu o ca 30 zaměstnancích. Jak se proti tomuto chování bránit?

Odpověď právní poradny:

Váš zaměstnavatel evidentně svévolně porušuje pravidla pro proplácení práce přesčas, resp. pro vybírání náhradního volna. Jakmile vznikne práce přesčas, máte ze zákona nárok na dosaženou mzdu + příplatek ve výši nejméně 25% průměrného výdělku. Pouze po DOHODĚ je možné nahradit příplatek náhradním volnem. Je pravda, že náhradní volno se zpravidla vybírá v době do 3 měsíců ode dne, kdy vzniklo, pokud se smluvní strany (zaměstnavatel a zaměstnanec) nedohodnou na jiné době (kratší i delší). Ale rozhodně náhradní volno nepropadne, když není vybráno do 3 měsíců. Naopak, jestliže není možno ho vybrat, pak přichází ke slovu opět nárok na mzdu a příplatek za práci přesčas. Vzhledem k tomu, že promlčecí doba nároku v pracovním právu je 3 roky, zvažte, že byste vypočetl, kolik vám zaměstnavatel za poslední 3 roky dluží a tuto částku po něm požadujte. Mimo to promyslete, zda by nebylo rozumné požádat o kontrolu u zaměstnavatele inspekci práce (adresář na www.suipc.z). A ještě jedna varianta, spočtěte dlužné částky za poslední 2 měsíce a můžete také okamžitě zrušit pracovní poměr ze strany zaměstnance a v tom případě máte také nárok na odstupné ve výši 3-násobku průměrného výdělku.

Na Váš dotaz do pracovně právní poradny odpověděla: Dana Blažková
Pozor: Od 1.1.2012 došlo k významný změnám v oblasti délky směn, evidence pracovní doby, pružné pracovní doby, konta pracovní doby, odměňování přesčasů a příplatků za práci a překážky v práci z důvodu částečné nezaměstnanosti. Věnujte proto prosím pozornost datu vyhotovení odpovědi, protože odpovědi na dotazy zodpovězené do r. 2011 se mohou významně lišit od právní úpravy po r. 2012. Pro orientaci v novinkách Vám doporučujeme články Novela Zákoníku práce od ledna 2012.

Dotaz Proplácení přesčasů byl zveřejněn dne 2011-02-04
počet zobrazení: 24887


Pracovní doba, překážky v práci, pracovní neschopnost

Vybrané dotazy z kategorie

Pracovní pohotovost
Proplácení přesčasů
Kratší přestávka v práci než 30 minut
Započítává se začátek a konec pracovní cesty do pracovní doby?
Pracovní povinnosti v době pracovní neschopnosti
Pracovní náplň školníka mimo pracovní dobu
Přestávka v práci
Nemocenská před skončením výpovědní lhůty
Neopodstatněné prodlužování délky směn, které narušuje péči o postižené dítě
Má zaměstnavatel právo nařídit neplacené volno při nedostatku práce?

Všechny dotazy z rubriky: Pracovní doba, překážky v práci, pracovní neschopnostPracovní doba, překážky v práci, pracovní neschopnost

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Pracovní doba, překážky v práci, pracovní neschopnost

absence
částečná nezaměstnanost
bezpečnostní přestávka
evidence pracovní doby
konto pracovní doby
nepřetržitý odpočinek mezi směnami
nepřetržitý odpočinek v týdnu
nerovnoměrně rozvržená pracovní doba
pracovní pohotovost
prostoj
přesčas
přestávky v práci
rovnoměrně rozvržená pracovní doba
rozvržení pracovní doby
dny pracovního klidu
rozvrh týdenní pracovní doby
zaměstnanec pracující v nociPracovní doba, překážky v práci, pracovní neschopnost

Vybrané články a aktuality z kategorie

Omezení prodejní doby během svátků od 1. října 2016
Velký pátek se zařadil mezi státní svátky
Zakotvení povinnosti dodržovat léčebný režim přímo v zákoníku práce
Zákoník práce 2012 XI. díl - Částečná nezaměstnanost
Zákoník práce 2012 X. díl - Přesčasová práce
Zákoník práce 2012 VIII. díl - Pracovní doba