Zakotvení povinnosti dodržovat léčebný režim přímo v zákoníku práce

Bookmark and Share

Zakotvení povinnosti dodržovat léčebný režim přímo v zákoníku práce

Od ledna 2012 je pro všechny zaměstnance - pojištěnce přímo v zákoníku práce zakotvena povinnost dodržovat během pracovní neschopnosti nebo karantény léčebný režim.

Povinnost dodržovat léčebný režim a možnost výpovědi

Přímo do Zákoníku práce přibyl nový § 301a, který zaměstnancům ukládá povinnost v době nemoci či karantény dodržovat místo pobytu a dobu a rozsah stanovených vycházek. Nadále také platí, že když zaměstnavatel nenalezne zaměstnance při kontrole léčebného režimu v místě pobytu, jedná se o porušení, za které zaměstnavatel dle svého uvážení může krátit či zcela odebrat náhradu mzdy poskytovanou v době pracovní neschopnosti či karantény. Novinkou však je, že pokud zaměstnanec poruší léčebný režim zvláště hrubě, může mu zaměstnavatel do 1 měsíce od zjištění tohoto hrubého porušení, podat výpověď z pracovního poměru. Pro tento účel přibyl do Zákoníku práce nový výpovědí důvod § 52, písm. h) ZP. Podá-li však zaměstnavatel výpověď pro hrubé porušení léčebného režimu, nesmí už zároveň zaměstnanci krátit či odebrat náhradu mzdy.

Co je hrubé porušení léčebného režimu?

Na přesný výklad, co je či není považováno za hrubé porušení léčebného režimu si budeme muset počkat na rozhodnutí soudů. Už teď se ale zdá jasné, že to bude např. konání práce podobného druhu v době pracovní neschopnosti, návštěva hospod, diskoték, heren, odjezd na dovolenou apod. (Ale o něco níže si na příkladu vysvětlíme, že pracovní neschopnost vystavená v jednom pracovním vztahu nemusí nutně znamenat absolutní ztrátu zdravotní způsobilosti pro všechny práce.)

Jak je to s místem pobytu a vycházkami?

Pojištěnec (zaměstnanec) je povinen poskytnout potřebnou součinnost k umožnění kontroly dodržování léčebného režimu. Je povinen nechat se zkontrolovat, označit zřetelně místo pobytu a zvonek. To platí i pro zaměstnance, kteří bydlí v podnájmech. Na zvonku nemusí mít nutně svoje jméno, ale musí zaměstnavatele informovat, na čí zvonek mají zvonit (tedy u koho bydlí - např. takto: p. Novák, bytem u p. Pokorného). Nově je také jednoznačně řečeno, že vycházky nemocných nesmí být mezi 19 - 7 hod., a že vycházky během dne mezi 7 - 19 hod. smí činit max. 6 hodin/den (ať už vcelku či po částech, o tom nadále rozhoduje lékař). Volné vycházky nově schvaluje lékaři předem okresní správa sociálního zabezpečení (už nestačí jen rozhodnutí lékaře) a měla by je schvalovat jen v závažných případech, jako je např. onkologická léčba, nikoliv však volné vycházky 24 hod. denně pro těhotné "nemocné", jako tomu bylo dosud.

Dva pracovní vztahy nemusí nutně znamenat dvě neschopenky

Mohou nastat i zvláštní případy. Zaměstnankyně pracuje jako učitelka základní školy a jako taková pracuje na denní směny. Z důvodu vážných psychických potíží nemůže vykonávat povolání učitelky a je v pracovní neschopnosti. Současně si však pro jiného zaměstnavatele přivydělává po večerech úklidem v restauraci. Nemusí mít dvě potvrzení pracovní neschopnosti, protože při úklidu jí psychické potíže nebrání ve výkonu práce. Co ale s vycházkami v době nemoci, které jsou v noci zakázány, ale ona má druhou směnu právě v noci? Na takové anomálie zákon nepomýšlí, ale jde je podle mého názoru řešit přes selský rozum a pravidlo dobrých mravů. Stačí ošetřujícímu lékaři nahlásit situaci a napsat do karty, že výkonu druhého povolání (tzn. nočního úklidu) je zaměstnankyně schopná a preventivně tuto skutečnost nahlásit i zaměstnavateli, kde má neschopenku jako učitelka. Kdyby pak následně škola kontrolovala zaměstnankyni záměrně v noci, když ví, že koná práci v jiném vztahu, pro který je zdravotně způsobilá, nemohl by jí zaměstnavatel jakkoliv trestat (ať už odejmutím náhrady mzdy či výpovědí). Takový postup by byl v rozporu s dobrými mravy, protože zaměstnavatel byl o situaci řádně informován a byla projednána i s ošetřujícím lékařem.

Autor článku: Dana BlažkováPočet zobrazení článku Zakotvení povinnosti dodržovat léčebný režim přímo v zákoníku práce: 10692Pracovní doba, překážky v práci, pracovní neschopnost

Vybrané dotazy z kategorie

Pracovní pohotovost
Proplácení přesčasů
Kratší přestávka v práci než 30 minut
Započítává se začátek a konec pracovní cesty do pracovní doby?
Pracovní povinnosti v době pracovní neschopnosti
Pracovní náplň školníka mimo pracovní dobu
Přestávka v práci
Nemocenská před skončením výpovědní lhůty
Neopodstatněné prodlužování délky směn, které narušuje péči o postižené dítě
Má zaměstnavatel právo nařídit neplacené volno při nedostatku práce?

Všechny dotazy z rubriky: Pracovní doba, překážky v práci, pracovní neschopnostPracovní doba, překážky v práci, pracovní neschopnost

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Pracovní doba, překážky v práci, pracovní neschopnost

absence
částečná nezaměstnanost
bezpečnostní přestávka
evidence pracovní doby
konto pracovní doby
nepřetržitý odpočinek mezi směnami
nepřetržitý odpočinek v týdnu
nerovnoměrně rozvržená pracovní doba
pracovní pohotovost
prostoj
přesčas
přestávky v práci
rovnoměrně rozvržená pracovní doba
rozvržení pracovní doby
dny pracovního klidu
rozvrh týdenní pracovní doby
zaměstnanec pracující v nociPracovní doba, překážky v práci, pracovní neschopnost

Vybrané články a aktuality z kategorie

Omezení prodejní doby během svátků od 1. října 2016
Velký pátek se zařadil mezi státní svátky
Zakotvení povinnosti dodržovat léčebný režim přímo v zákoníku práce
Zákoník práce 2012 XI. díl - Částečná nezaměstnanost
Zákoník práce 2012 X. díl - Přesčasová práce
Zákoník práce 2012 VIII. díl - Pracovní doba