Radiorada Zákoník práce 2012 změny- zkušební doba Radiožurnál 3.10. 2011

Bookmark and Share

Radiorada Zákoník práce 2012 změny- zkušební doba Radiožurnál 3.10. 2011

Přepis radiorady na téma Zákoník práce 2012 připravované změny - zkušební doba na stanici Radiožurnál ze dne 3. října 2011, kdy na dotazy odpovídala paní Dana Blažková.

Jen málokomu mohlo uniknout, že se chystají výrazné změny v zákoníku práce, tedy v předpise, který dopadá na většinu produktivního obyvatelstva u nás. Zákon ještě nemá definitivní podobu, nicméně jisté je, že změny budou. A bude jich dost, najednou bychom je těžko představili, tak zkusme vybrat alespoň něco z toho, co se chystá.

1. Jak změny například postihnou zkušební dobu? Dosud platí, že sjednat ji lze maximálně na dobu 3 měsíců bez ohledu na délku trvání pracovního poměru a prodlužuje se automaticky o dobu překážek v práci. Co prozrazují navrhované změny?


Zkušební doby by se měly týkat hned 3 změny: 1) zkušební doba by se měla prodlužovat i o dobu celodenní dovolené, 2) u vedoucích zaměstnanců by směla zkušební doba činit až 6 měsíců a zaměstnavatel by si tyto klíčové zaměstnance mohl podstatně déle vyzkoušet, 3) bude-li sjednán pracovní poměr na dobu určitou, pak by zkušební doba směla činit maximálně polovinu z doby určité ? takže zkušební doba na 3 měsíce by mohla být sjednána u pracovního poměru na dobu neurčitou nebo u doby určité na 6 měsíců a více, totéž pak u vedoucích: aby mohl mít vedoucí zaměstnanec zkušební dobu 6 měsíců, pak by musel mít smlouvu na rok a více.

2. Změny budou nově taky u dočasného přidělení k jinému zaměstnavateli ? jak je tomu dosud?


V současné době platí, že zaměstnavatel nesmí ?půjčovat? zaměstnance jiným zaměstnavatelům, ledaže by měl povolení k podnikání jako agentura práce. Přitom když mají třeba dvě spřátelené firmy podobnou práci a jedna má zakázky a druhá ne, nemohou si vypomoci a půjčit si legálně mezi sebou zaměstnance.

3. A jak to bude vypadat po změně?


Projde-li novela, pak by znovu zaměstnavatelé směli přidělovat zaměstnance k jiným firmám. Ale zaměstnance by to nemělo nijak děsit, protože i tak by byli povinni konat práci pouze podle sjednané pracovní smlouvy, tedy podle druhu práce a v místě výkonu práce, které je sjednáno. A současně je v novele obsaženo i ochranné opatření, aby dočasné přidělení nezneužívali třeba zaměstnavatelé, kteří nesplňují podmínky pro agenturu práce: Dočasné přidělení se bude muset dít bezúplatně, resp. přefakturovat bude možné pouze přímé náklady ? tedy mzdy, pojištění, daně a cestovné. A kromě toho nebude možné zaměstnance dočasně přidělit jinam dříve než 6 měsíce od uzavření jeho pracovního poměru.

4. V jaké fázi je teď mimochodem novela zákoníku práce?


Novela zákoníku byla schválena Sněmovnou a nyní čeká na projednávání v Senátu, kde je ale reálný předpoklad, že jí Senát vrátí zpět do Sněmovny. Takže podaří-li se jí schválit a v jakém přesném znění se dozvíme odhadem na sklonku roku.

Tolik paní Dana Blažková z personální agentury Aditus a personálního serveru www.hledampraci.cz.


Radiorada ve formátu mp3: Radiorada Zákoník práce 2012 změny- zkušební doba Radiožurnál 3.10. 2011.mp3

Radiorada ve formátu amr: Radiorada Zákoník práce 2012 změny- zkušební doba Radiožurnál 3.10. 2011.amr

Autor článku: Dana BlažkováPočet zobrazení článku Radiorada Zákoník práce 2012 změny- zkušební doba Radiožurnál 3.10. 2011: 5636Vznik pracovního poměru

Vybrané dotazy z kategorie

Odvolání podpisu pracovní smlouvy
zkušební doba
Kdo smí podepsat za zaměstnavatele pracovní smlouvu?
Smlouva na dobu určitou - opakování, pracovní neschopnost a neprodloužení smlouvy
Pracovní smlouva smlouva s důchodcem na 2 roky a dále na dohodu o pracovní činnosti, je to možné?
Přidělování zaměstnance k jiným zaměstnavatelům a místo výkonu práce
Možnost anulování pracovního poměru
Môžem byť ako Slovák zamestnaná v dvoch firmách v ČR?
Pracovní smlouva na dobu určitou jako náhrada za mateřskou a pak ještě dále
Odstoupení od pracovní smlouvy

Všechny dotazy z rubriky: Vznik pracovního poměruPracovní poměr - vznik

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Vznik pracovního poměru

absolvent
doba určitá
konkurenční doložka
místo pravidelného pracoviště
místo výkonu práce
ochranná lhůta
pracovní smlouva
vedlejší pracovní poměr
zkušební doba
informování o obsahu pracovního poměru
jiná překážka na straně zaměstnavatele
kolektivní smlouva
zaměstnanci se změněnou pracovní schopností (ZPS)Vznik pracovního poměru

Vybrané články a aktuality z kategorie

Smlouva o smlouvě budoucí - příslib zaměstnání a odstoupení od smlouvy
Pracovní poměry na dobu určitou od r. 2012
Radiorada Zákoník práce 2012 změny- zkušební doba Radiožurnál 3.10. 2011
Zákoník práce 2012 III. díl - Pracovní poměry na dobu určitou
Zákoník práce 2012 II. díl - Zkušební doba
Zákoník práce novela od 1. 1. 2012 - změny v pracovním právu od roku 2012
Radiorada Agentury práce Radiožurnál 9.5. 2011
Podpora v nezaměstnanosti nově od r. 2011
Radiožurnál - Kontroly zaměstnanců
Radiorada Pracovní poměr na dobu určitou Radiožurnál 12.01. 2010
Radiorada Pracovní smlouva Radiožurnál 15. 10. 2010