Kdo smí podepsat za zaměstnavatele pracovní smlouvu?
Extra Job Je Váš pracovně právní problém akutní?
klikněte zde  

Kdo smí podepsat za zaměstnavatele pracovní smlouvu?

Bookmark and Share

Otázka pro právní poradnu:

Je pracovní smlouva platná, pakliže obsahuje za stranu zaměstnavatele podpis osoby, která je k tomuto úkonu zplnomocněna jednateli společnosti (s.r.o.) a KOPIE této plné moci je přiložena k pracovní smlouvě? Pozn. Ostatní zákonné náležitosti pracovní smlouvy jsou splněny (druh práce, místo výkonu práce, termín nástupu do práce).

Odpověď právní poradny:

Dobrý den, zaměstnavatel je povinen Vás informovat podle § 279, odst. 1, písm. c) Zákoníku práce o osobách, které jsou oprávněné jednat za zaměstnavatele v pracovněprávních vztazích. Plná moc k podpisu pracovní smluv se používá zcela běžně, takže podle mne není důvod, aby smlouva nebyla platná. Existuje ovšem i situace, pro kterou nelze nikoho zplnomocnit, a to je jmenování do funkce nebo odvolání z funkce. Jmenování/odvolání musí provést výhradně statutární orgán (v s. r. o. jsou to jednatalé) a tuto pravomoc nelze přenášet.

Na Váš dotaz do pracovně právní poradny odpověděla: Dana Blažková
Pozor: Od 1.1.2012 došlo k významný změnám v oblasti neplatnosti právních úkonů, zkušební doby, uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou, dočasného přidělení zaměstnanců, výpovědí a odstupného. Věnujte proto prosím pozornost datu vyhotovení odpovědi, protože odpovědi na dotazy zodpovězené do r. 2011 se mohou významně lišit od právní úpravy po r. 2012. Pro orientaci v novinkách Vám doporučujeme články Novela Zákoníku práce od ledna 2012.

Dotaz Kdo smí podepsat za zaměstnavatele pracovní smlouvu? byl zveřejněn dne 2011-03-24
počet zobrazení: 14091


Vznik pracovního poměru

Vybrané dotazy z kategorie

Odvolání podpisu pracovní smlouvy
zkušební doba
Kdo smí podepsat za zaměstnavatele pracovní smlouvu?
Smlouva na dobu určitou - opakování, pracovní neschopnost a neprodloužení smlouvy
Pracovní smlouva smlouva s důchodcem na 2 roky a dále na dohodu o pracovní činnosti, je to možné?
Přidělování zaměstnance k jiným zaměstnavatelům a místo výkonu práce
Možnost anulování pracovního poměru
Môžem byť ako Slovák zamestnaná v dvoch firmách v ČR?
Pracovní smlouva na dobu určitou jako náhrada za mateřskou a pak ještě dále
Odstoupení od pracovní smlouvy

Všechny dotazy z rubriky: Vznik pracovního poměruPracovní poměr - vznik

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Vznik pracovního poměru

absolvent
doba určitá
konkurenční doložka
místo pravidelného pracoviště
místo výkonu práce
ochranná lhůta
pracovní smlouva
vedlejší pracovní poměr
zkušební doba
informování o obsahu pracovního poměru
jiná překážka na straně zaměstnavatele
kolektivní smlouva
zaměstnanci se změněnou pracovní schopností (ZPS)Vznik pracovního poměru

Vybrané články a aktuality z kategorie

Smlouva o smlouvě budoucí - příslib zaměstnání a odstoupení od smlouvy
Pracovní poměry na dobu určitou od r. 2012
Radiorada Zákoník práce 2012 změny- zkušební doba Radiožurnál 3.10. 2011
Zákoník práce 2012 III. díl - Pracovní poměry na dobu určitou
Zákoník práce 2012 II. díl - Zkušební doba
Zákoník práce novela od 1. 1. 2012 - změny v pracovním právu od roku 2012
Radiorada Agentury práce Radiožurnál 9.5. 2011
Podpora v nezaměstnanosti nově od r. 2011
Radiožurnál - Kontroly zaměstnanců
Radiorada Pracovní poměr na dobu určitou Radiožurnál 12.01. 2010
Radiorada Pracovní smlouva Radiožurnál 15. 10. 2010