Smlouva na dobu určitou - opakování, pracovní neschopnost a neprodloužení smlouvy
Extra Job Je Váš pracovně právní problém akutní?
klikněte zde  

Smlouva na dobu určitou - opakování, pracovní neschopnost a neprodloužení smlouvy

Bookmark and Share

Otázka pro právní poradnu:

Dobrý den, stalo se praxí u některých velkých firem uzavírat se zaměstanci smlouvy na dobu určitou a toto uzavírání neustále opakovat - a to až do délky dvou let. Je možné se proti tomuto nějak bránit? (Zaměstanec není po dobu smlouvy na dobu určitou tolik chráněn jako tomu je v případě smluv na doby neurčité.) A v případě, že je zaměstanci ústně sděleno, že smlouva na dobu neurčitou nebude prodloužena (zároveň přišlo písemné upozornění na konec smlouvy), z důvodu jeho pracovní neschopnosti - může se nějak bránit? (Předtím mu bylo naopak sděleno, že jsou s ním v práci spokojeni, že mají i nedostatek pracovních sil na vykonávanou práci a smlouva na dobu neurčitou již byla jednou prodloužena, navíc pracovní neschopnost souvisí s výkonem práce - není nijak potvrzeno zápisem v knize úrazů či jinak, ale lékaři ústně potvrdili, že výkon práce má na průběh pracovní neschopnosti vliv,doba zaměstanání necelý rok,pracovní neschopnost momentálně 4 týdny, s tím, že po třech týdnech návrat do práce a po třech dnech kvůli obtížím opět neschopenka obnovena). Předem velmi děkuji za odpověď.

Odpověď právní poradny:

Dobrý den, proti uzavírání smlouvy na dobu určitou opakovaně do 2 let není možno se bránit, protože je to postup v souladu se zákonem. Bohužel ani v případě, že Vám bylo nejprve sděleno, že je s Vámi zaměstnavatel spokojen a následně Vám neprodloužil smlouvu, protože jste v pracovní neschopnosti, ani to není jednoznačné porušení zákona, protože práce byla sjednány na omezenou dobu (na dobu určitou) a až ta uplyne, pracovní poměr automaticky zaniká, pokud zaměstnanec dál nepokračuje s vědomím zaměstnavatele v práci. Pokud byste ovšem dovedla prokázat u soudu, že své rozhodnutí zaměstnavatel změnil z důvodu zdravotního stavu, mohlo by se jednat o žalobu z důvodu diskriminace, ale podotýkám, že v ČR ještě pokud vím žádný zaměstnanec spor o diskriminaci nevyhrál.

Na Váš dotaz do pracovně právní poradny odpověděla: Dana Blažková
Pozor: Od 1.1.2012 došlo k významný změnám v oblasti neplatnosti právních úkonů, zkušební doby, uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou, dočasného přidělení zaměstnanců, výpovědí a odstupného. Věnujte proto prosím pozornost datu vyhotovení odpovědi, protože odpovědi na dotazy zodpovězené do r. 2011 se mohou významně lišit od právní úpravy po r. 2012. Pro orientaci v novinkách Vám doporučujeme články Novela Zákoníku práce od ledna 2012.

Dotaz Smlouva na dobu určitou - opakování, pracovní neschopnost a neprodloužení smlouvy byl zveřejněn dne 2011-04-14
počet zobrazení: 16006


Vznik pracovního poměru

Vybrané dotazy z kategorie

Odvolání podpisu pracovní smlouvy
zkušební doba
Kdo smí podepsat za zaměstnavatele pracovní smlouvu?
Smlouva na dobu určitou - opakování, pracovní neschopnost a neprodloužení smlouvy
Pracovní smlouva smlouva s důchodcem na 2 roky a dále na dohodu o pracovní činnosti, je to možné?
Přidělování zaměstnance k jiným zaměstnavatelům a místo výkonu práce
Možnost anulování pracovního poměru
Môžem byť ako Slovák zamestnaná v dvoch firmách v ČR?
Pracovní smlouva na dobu určitou jako náhrada za mateřskou a pak ještě dále
Odstoupení od pracovní smlouvy

Všechny dotazy z rubriky: Vznik pracovního poměruPracovní poměr - vznik

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Vznik pracovního poměru

absolvent
doba určitá
konkurenční doložka
místo pravidelného pracoviště
místo výkonu práce
ochranná lhůta
pracovní smlouva
vedlejší pracovní poměr
zkušební doba
informování o obsahu pracovního poměru
jiná překážka na straně zaměstnavatele
kolektivní smlouva
zaměstnanci se změněnou pracovní schopností (ZPS)Vznik pracovního poměru

Vybrané články a aktuality z kategorie

Smlouva o smlouvě budoucí - příslib zaměstnání a odstoupení od smlouvy
Pracovní poměry na dobu určitou od r. 2012
Radiorada Zákoník práce 2012 změny- zkušební doba Radiožurnál 3.10. 2011
Zákoník práce 2012 III. díl - Pracovní poměry na dobu určitou
Zákoník práce 2012 II. díl - Zkušební doba
Zákoník práce novela od 1. 1. 2012 - změny v pracovním právu od roku 2012
Radiorada Agentury práce Radiožurnál 9.5. 2011
Podpora v nezaměstnanosti nově od r. 2011
Radiožurnál - Kontroly zaměstnanců
Radiorada Pracovní poměr na dobu určitou Radiožurnál 12.01. 2010
Radiorada Pracovní smlouva Radiožurnál 15. 10. 2010