ochranná lhůta

Bookmark and Share


a b c č d e f g h ch i j k l m n o p r s t u v x y z ž

všechny termíny nejaktuálnější nejoblíbenější

Vznik pracovního poměru
Pracovní poměr vznik

ochranná lhůta

ochranná lhůta výklad pojmu:

zaměstnavatel nesmí dát výpověď zaměstnanci v ochranné době, ochranná doba je, když je zaměstnanec nemocný (pokud si pracovní neschopnost nepřivodil v opilosti), na vojenském cvičení, je uvolněn pro výkon veřejné funkce nebo zaměstnankyně těhotná, na mateřské dovolené nebo zaměstnanec (může se jednat i o muže) na rodičovské dovolené, v případě, že zaměstnavatel podal zaměstnanci výpověď a ochranná lhůta začal běžět až poté, výpovědní doba se zastaví a začne plynout až skončí ochranná lhůta, výjimka je pokud zaměstnanec zaměstnavateli sdělí, že netrvá na tom, aby se výpovědní lhůta zastavila do ukončení ochranné lhůty ; ochranná lhůta se nevztahuje na případy, kdy může zaměstnavatel okamžitě ukončit pracovní poměr pro porušení pracovních povinností a pokud se ruší firma nebo její část


odkazy k pojmu ochranná lhůta v Zákoníku práce:

§ 53 ZP

Počet zobrazení termínu ochranná lhůta: 64973

Související termíny Zákoníku práce

Výraz ochranná lhůta je zařazen do pracovně právní kategorie: Vznik pracovního poměru. Související termíny v rubrice v našem Slovníku zákoníku práce a pracovního práce:
absolvent
doba určitá
konkurenční doložka
místo pravidelného pracoviště
místo výkonu práce
ochranná lhůta
pracovní smlouva
vedlejší pracovní poměr
zkušební doba
informování o obsahu pracovního poměru
jiná překážka na straně zaměstnavatele
kolektivní smlouva
zaměstnanci se změněnou pracovní schopností (ZPS)

a b c č d e f g h ch i j k l m n o p r s t u v x y z ž

všechny termíny nejaktuálnější nejoblíbenějšíVznik pracovního poměru

Vybrané dotazy z kategorie

Odvolání podpisu pracovní smlouvy
zkušební doba
Kdo smí podepsat za zaměstnavatele pracovní smlouvu?
Smlouva na dobu určitou - opakování, pracovní neschopnost a neprodloužení smlouvy
Pracovní smlouva smlouva s důchodcem na 2 roky a dále na dohodu o pracovní činnosti, je to možné?
Přidělování zaměstnance k jiným zaměstnavatelům a místo výkonu práce
Možnost anulování pracovního poměru
Môžem byť ako Slovák zamestnaná v dvoch firmách v ČR?
Pracovní smlouva na dobu určitou jako náhrada za mateřskou a pak ještě dále
Odstoupení od pracovní smlouvy

Všechny dotazy z rubriky: Vznik pracovního poměruVznik pracovního poměru

Vybrané články a aktuality z kategorie

Smlouva o smlouvě budoucí - příslib zaměstnání a odstoupení od smlouvy
Pracovní poměry na dobu určitou od r. 2012
Radiorada Zákoník práce 2012 změny- zkušební doba Radiožurnál 3.10. 2011
Zákoník práce 2012 III. díl - Pracovní poměry na dobu určitou
Zákoník práce 2012 II. díl - Zkušební doba
Zákoník práce novela od 1. 1. 2012 - změny v pracovním právu od roku 2012
Radiorada Agentury práce Radiožurnál 9.5. 2011
Podpora v nezaměstnanosti nově od r. 2011
Radiožurnál - Kontroly zaměstnanců
Radiorada Pracovní poměr na dobu určitou Radiožurnál 12.01. 2010
Radiorada Pracovní smlouva Radiožurnál 15. 10. 2010