Radiorada Pracovní poměr na dobu určitou Radiožurnál 12.01. 2010

Bookmark and Share

Radiorada Pracovní poměr na dobu určitou Radiožurnál 12.01. 2010

Textový přepis radiorady na téma Pracovní poměr na dobu určitou na stanici Radiožurnál ze dne 12. 1. 2011, kdy na dotazy odpovídala paní Dana Blažková

Pracovní poměr na dobu určitou může být sjednán mezi stejnými účastníky v celkové délce na maximálně dva roky ode dne vzniku tohoto pracovního poměru, a to platí i pro další pracovní poměry, které vzniknou po vypršení toho předchozího. Kdy se nejčastěji přistupuje k tomuto druhu pracovního poměru a na jaké záludnosti si musí dát zaměstnanec pozor? To je téma dnešní Radiorady a živě ho probereme s Danou Blažkovou z personální agentury Aditus a serveru www.hledampraci.cz.

Už jsme zmínili, že Pracovní smlouva na dobu určitou se po dvou letech může změnit na pracovní poměr na dobu neurčitou. Jsou nějaké výjimky, kdy toto pravidlo neplatí? Teď mám na mysli ty, se kterými se člověk může ve svém životě potkat jako zástupy za mateřskou nebo při dlouhodobé nemoci?


Ano, standardně se sjednává pracovní poměr na dobu určitou maximálně na 2 roky, ale zákon zná celou řadu výjimek. Může to být tam, kde tu možnost udává jiný právní předpis (to platí třeba pro profesory vysokých škol nebo pracovní poměry zaměstnanců vyslaných k práci do EU), nebo u agentury práce, kde z povahy podnikání vyplývá, že agentura potřebuje cyklit pracovní poměry svých zaměstnanců podle zakázek, na které je přiděluje, nebo jsou-li na straně zaměstnavatele dány vážné a specifické, zvláštní provozní důvody, pak i tam je možné uzavírat dobu určitou na déle než 2 roky. Ale v praxi se nejčastěji uzavírá pracovní poměr na dobu určitou jako náhrada za dočasně nepřítomného zaměstnance. Tam patří právě zástupy za nemoci, mateřské a rodičovské dovolené nebo třeba za zaměstnance, kteří jsou ve volených funkcích jako poslanci, senátoři apod. Takový zástup se pak často počítá v letech, běžně se jedná o 4 roky i více a přesto je to platně sjednaný pracovní poměr na dobu určitou.

Musí být vždy ve smlouvě uvedena přesná délka trvání tohoto pracovního poměru?


Každopádně musí. Ale otázka je, zda se použije datum, což je častější a nebo tzv. "rozhodná skutečnost". Protože stejně dobře se jedná o pracovní poměr na dobu určitou, jestli napíšete, že je sjednán do 28. 2. 2011 nebo, že je sjednán na dobu nemoci pana Nováka nebo na dobu mateřské a rodičovské pí Pokorné. Tomu se říká rozhodná skutečnost, je to něco, co obě strany poznají, až to nastane. Až se pan Novák uzdraví nebo až se paní Pokorná vrátí z rodičovské dovolené, tak tehdy má skončit pracovní poměr, která byl sjednaný na dobu určitou.

Nicméně termín tam definován není, ale je to definováno takto?


Přesně tak. Ale musí se i tak poznat, do kdy pracovní smlouva platí.

Na co by si měl dát zaměstnanec pozor, když s ním firma uzavírá tento druh pracovního poměru?


Měl by poznat, jestli je pracovní poměr vůbec platně sjednán. Pokud se doba určitá uzavírá standardně, zda po něm zaměstnavatel nežádá delší dobu určitou než 2 roky. A pokud se pracovní poměr na dobu určitou uzavírá podle výjimek, tak zda důvod pro uzavření pracovního poměru na dobu určitou podle výjimky vůbec existuje nebo zda už důvod neskončil. Protože pokud s vědomím zaměstnavatele budu pracovat déle, než bylo sjednáno, jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, automaticky - to platí u 2 leté doby určité. A pokud se jedná o výjimky, to je trochu komplikovanější, když se ukáže, že výjimka nikdy neexistovala nebo že už skončila (někdo se vrátil do práce a vy za něj pracujete dál), tak potom zákon vyžaduje, abyste napsali zaměstnavateli dopis, kde mu oznámíte, že trváte na tom, aby vás dále zaměstnával, a v tu chvíli je z toho doba neurčitá.

Jinými slovy: Při uzavírání smlouvy a doby určité je lepší zajít za někým, kdo má patřičné vzdělání a poradit se, je to tak?


Ano, ale oni to kolikrát nevědí ani personalisté, ani zaměstnavatelé. Zrovna u výjimek z doby určité se opravdu velice často chybuje. A proto je dobře si to nastudovat, protože pak můžete z chyby zaměstnavatele vytěžit fakt, že budete mít pracovní poměr na dobu neurčitou a zaměstnavatel bude povinen vás dále zaměstnávat.

Tolik Dana Blažková z agentury Aditus a serveru www.hledampraci.cz v "Radioradě" Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu.


Radiorada ve formátu mp3: Radiorada Pracovní poměr na dobu určitou Radiožurnál 12.01. 2010.mp3

Radiorada ve formátu amr: Radiorada Pracovní poměr na dobu určitou Radiožurnál 12.01. 2010.amr

Autor článku: Dana BlažkováPočet zobrazení článku Radiorada Pracovní poměr na dobu určitou Radiožurnál 12.01. 2010: 6311Vznik pracovního poměru

Vybrané dotazy z kategorie

Odvolání podpisu pracovní smlouvy
zkušební doba
Kdo smí podepsat za zaměstnavatele pracovní smlouvu?
Smlouva na dobu určitou - opakování, pracovní neschopnost a neprodloužení smlouvy
Pracovní smlouva smlouva s důchodcem na 2 roky a dále na dohodu o pracovní činnosti, je to možné?
Přidělování zaměstnance k jiným zaměstnavatelům a místo výkonu práce
Možnost anulování pracovního poměru
Môžem byť ako Slovák zamestnaná v dvoch firmách v ČR?
Pracovní smlouva na dobu určitou jako náhrada za mateřskou a pak ještě dále
Odstoupení od pracovní smlouvy

Všechny dotazy z rubriky: Vznik pracovního poměruPracovní poměr - vznik

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Vznik pracovního poměru

absolvent
doba určitá
konkurenční doložka
místo pravidelného pracoviště
místo výkonu práce
ochranná lhůta
pracovní smlouva
vedlejší pracovní poměr
zkušební doba
informování o obsahu pracovního poměru
jiná překážka na straně zaměstnavatele
kolektivní smlouva
zaměstnanci se změněnou pracovní schopností (ZPS)Vznik pracovního poměru

Vybrané články a aktuality z kategorie

Smlouva o smlouvě budoucí - příslib zaměstnání a odstoupení od smlouvy
Pracovní poměry na dobu určitou od r. 2012
Radiorada Zákoník práce 2012 změny- zkušební doba Radiožurnál 3.10. 2011
Zákoník práce 2012 III. díl - Pracovní poměry na dobu určitou
Zákoník práce 2012 II. díl - Zkušební doba
Zákoník práce novela od 1. 1. 2012 - změny v pracovním právu od roku 2012
Radiorada Agentury práce Radiožurnál 9.5. 2011
Podpora v nezaměstnanosti nově od r. 2011
Radiožurnál - Kontroly zaměstnanců
Radiorada Pracovní poměr na dobu určitou Radiožurnál 12.01. 2010
Radiorada Pracovní smlouva Radiožurnál 15. 10. 2010