Smlouva o smlouvě budoucí - příslib zaměstnání a odstoupení od smlouvy

Bookmark and Share

Smlouva o smlouvě budoucí - příslib zaměstnání a odstoupení od smlouvy

Také v pracovním právu je možné se dohodnout na obsahu pracovní smlouvy v dostatečném předstihu před nástupem do práce.

Příslib zaměstnání až rok dopředu

Občanský zákoník umožňuje, aby se smluvní strany domluvily až rok předem na obsahu smlouvy. V praxi se používá také výraz příslib zaměstnání.

Kdy vzniká smlouva?

Smlouva je sjednána, jakmile jsou domluveny podstatné náležitosti. V případě pracovního poměru to znamená, že se smluvní strany dohodnou na tom, CO a KDE bude zaměstnanec dělat a KDY nastoupí do práce. Tímto okamžikem je ujednána smlouva o smlouvě budoucí (vznikl příslib zaměstnání). I když se tak dohodly ústně.

Dané slovo platí

Pozor, i když je prokazování mírně komplikované, občanský zákoník neukládá, aby smlouva byla v písemné podobě. Domluví-li se tedy budoucí zaměstnavatel a zaměstnanec na pracovním poměru ústně (nabídka místa a její přijetí - např. i po telefonu), byla smlouva právě uzavřena.

Odstoupení od smlouvy

Od smluv je také možné odstupovat. V případě pracovního poměru však jedině než vznikne pracovní poměr (než zaměstnanec nastoupí do práce). Je také možné, že pokud jedna smluvní strana odstoupí od smlouvy bez vážného důvodu, bude po ní druhá strana nárokovat náhradu škody. Uzavírá-li se proto smlouva s předstihem, je dobré se také domluvit, co obě strany uznávají jako vážný důvod pro odstoupení od smlouvy.

Ústní odstoupení nestačí

Zákoník práce ukládá pro odstoupení od pracovní smlouvy písemnou formu. Kdyby odstoupení proběhlo ústně, může se druhá strana (zpravidla zaměstnanec) domáhat ve lhůtě 3 let toho, že trvá na vzniku pracovního poměru. K ústnímu odstoupení od pracovní smlouvy se totiž nepřihlíží.(= nemá žádné následky)

Autor článku: Dana BlažkováPočet zobrazení článku Smlouva o smlouvě budoucí - příslib zaměstnání a odstoupení od smlouvy: 15858Vznik pracovního poměru

Vybrané dotazy z kategorie

Odvolání podpisu pracovní smlouvy
zkušební doba
Kdo smí podepsat za zaměstnavatele pracovní smlouvu?
Smlouva na dobu určitou - opakování, pracovní neschopnost a neprodloužení smlouvy
Pracovní smlouva smlouva s důchodcem na 2 roky a dále na dohodu o pracovní činnosti, je to možné?
Přidělování zaměstnance k jiným zaměstnavatelům a místo výkonu práce
Možnost anulování pracovního poměru
Môžem byť ako Slovák zamestnaná v dvoch firmách v ČR?
Pracovní smlouva na dobu určitou jako náhrada za mateřskou a pak ještě dále
Odstoupení od pracovní smlouvy

Všechny dotazy z rubriky: Vznik pracovního poměruPracovní poměr - vznik

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Vznik pracovního poměru

absolvent
doba určitá
konkurenční doložka
místo pravidelného pracoviště
místo výkonu práce
ochranná lhůta
pracovní smlouva
vedlejší pracovní poměr
zkušební doba
informování o obsahu pracovního poměru
jiná překážka na straně zaměstnavatele
kolektivní smlouva
zaměstnanci se změněnou pracovní schopností (ZPS)Vznik pracovního poměru

Vybrané články a aktuality z kategorie

Smlouva o smlouvě budoucí - příslib zaměstnání a odstoupení od smlouvy
Pracovní poměry na dobu určitou od r. 2012
Radiorada Zákoník práce 2012 změny- zkušební doba Radiožurnál 3.10. 2011
Zákoník práce 2012 III. díl - Pracovní poměry na dobu určitou
Zákoník práce 2012 II. díl - Zkušební doba
Zákoník práce novela od 1. 1. 2012 - změny v pracovním právu od roku 2012
Radiorada Agentury práce Radiožurnál 9.5. 2011
Podpora v nezaměstnanosti nově od r. 2011
Radiožurnál - Kontroly zaměstnanců
Radiorada Pracovní poměr na dobu určitou Radiožurnál 12.01. 2010
Radiorada Pracovní smlouva Radiožurnál 15. 10. 2010