Možnost anulování pracovního poměru
Extra Job Je Váš pracovně právní problém akutní?
klikněte zde  

Možnost anulování pracovního poměru

Bookmark and Share

Otázka pro právní poradnu:

Dne 30.6. jsem ukončila pracovní poměr dohodou z vážného důvodu (péče o děti školního věku). Od 1.7. jsem nastoupila do nového zaměstnání, ale nyní se mi naskytla možnost jiného zaměstnání od 1.8. Můžu zpětně k 1. 7. anulovat pracovní poměr, abych se přihlásila na úřad práce a měla podporu 65%? Nebo musím dávat písemnou výpověď i pouhý 3. pracovní den? Mám obavy, že mi úřad práce zkrátí podporu.

Odpověď právní poradny:

Dobrý den, Váš pracovní poměr zpětně anulovat nelze, když ani jedna ze smluvních stran nezpůsobila neplatnost pracovní smlouvy. Je-li ve Vaší pracovní smlouvě sjednána zkušební doba, pak ačkoliv pracovní poměr trval jen pár dní, máte správně oznámit zaměstnavateli ukončení ve zkušební době zpravidla aspoň 3 dny předem. Pokud byste pak byla zbytek července na podpoře v nezaměstnanosti, pobírala byste podporu v plné výši. Podpora v nezaměstnanosti se krátí jen při výpovědi ze strany zaměstnance nebo ukončení dohodou, ale zrušení ve zkušební době není ani jedno z toho, takže se krácení podpory nemusíte obávat.

Na Váš dotaz do pracovně právní poradny odpověděla: Dana Blažková
Pozor: Od 1.1.2012 došlo k významný změnám v oblasti neplatnosti právních úkonů, zkušební doby, uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou, dočasného přidělení zaměstnanců, výpovědí a odstupného. Věnujte proto prosím pozornost datu vyhotovení odpovědi, protože odpovědi na dotazy zodpovězené do r. 2011 se mohou významně lišit od právní úpravy po r. 2012. Pro orientaci v novinkách Vám doporučujeme články Novela Zákoníku práce od ledna 2012.

Dotaz Možnost anulování pracovního poměru byl zveřejněn dne 2011-07-04
počet zobrazení: 6015


Vznik pracovního poměru

Vybrané dotazy z kategorie

Odvolání podpisu pracovní smlouvy
zkušební doba
Kdo smí podepsat za zaměstnavatele pracovní smlouvu?
Smlouva na dobu určitou - opakování, pracovní neschopnost a neprodloužení smlouvy
Pracovní smlouva smlouva s důchodcem na 2 roky a dále na dohodu o pracovní činnosti, je to možné?
Přidělování zaměstnance k jiným zaměstnavatelům a místo výkonu práce
Možnost anulování pracovního poměru
Môžem byť ako Slovák zamestnaná v dvoch firmách v ČR?
Pracovní smlouva na dobu určitou jako náhrada za mateřskou a pak ještě dále
Odstoupení od pracovní smlouvy

Všechny dotazy z rubriky: Vznik pracovního poměruPracovní poměr - vznik

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Vznik pracovního poměru

absolvent
doba určitá
konkurenční doložka
místo pravidelného pracoviště
místo výkonu práce
ochranná lhůta
pracovní smlouva
vedlejší pracovní poměr
zkušební doba
informování o obsahu pracovního poměru
jiná překážka na straně zaměstnavatele
kolektivní smlouva
zaměstnanci se změněnou pracovní schopností (ZPS)Vznik pracovního poměru

Vybrané články a aktuality z kategorie

Smlouva o smlouvě budoucí - příslib zaměstnání a odstoupení od smlouvy
Pracovní poměry na dobu určitou od r. 2012
Radiorada Zákoník práce 2012 změny- zkušební doba Radiožurnál 3.10. 2011
Zákoník práce 2012 III. díl - Pracovní poměry na dobu určitou
Zákoník práce 2012 II. díl - Zkušební doba
Zákoník práce novela od 1. 1. 2012 - změny v pracovním právu od roku 2012
Radiorada Agentury práce Radiožurnál 9.5. 2011
Podpora v nezaměstnanosti nově od r. 2011
Radiožurnál - Kontroly zaměstnanců
Radiorada Pracovní poměr na dobu určitou Radiožurnál 12.01. 2010
Radiorada Pracovní smlouva Radiožurnál 15. 10. 2010