Minimální a zaručená mzda 2016

Bookmark and Share

Minimální a zaručená mzda 2016

V souladu s programovým prohlášením vlády, došlo i letos k navýšení minimální a zaručené mzdy.

Nejnižší odměna za práci v ČR činí...

Nejnižší odměna za práci v ČR činí od ledna 2016 9.900 Kč měsíčně, resp. 58,70 Kč/hod. při úvazku 40 hodin týdně. Tato částka je platná jak v pracovním poměru, tak pro práci v rámci dohod (tj. práce na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti). Pro zaměstnance ve směnných režimech, u nichž zákoník práce připouští maximální úvazky nižší než 40 hodin (tj. 38,75 hod., resp. 37,5 hod. týdně) je hodinová sazba minimální mzdy úměrně vyšší. A to tak, aby také tito zaměstnanci měli měsíčně nejméně 9.900 Kč brutto, i když jsou ze zákona týdně povinni odpracovat méně hodin. Pro úvazek 38,75 hod. týdně vychází hodinová minimální mzda na 60,59 Kč a pro úvazek 37,5 hod. týdně je to 62,61 Kč/hodinu.

Rozdíl minimální a zaručená mzda

Častý omyl je, že zaměstnavatel musí platit pouze minimální mzdu. Ne! Minimální mzda je sice nejnižší přípustná hodnota za práci v ČR, ale pouze za práci nejméně kvalifikovanou. Tak, jak roste namáhavost, odpovědnost a kvalifikovanost práce, tak roste také mzdový nárok zaměstnance. A pro ten se používá termín zaručená mzda. Zaručená mzda je rozdělena do osmi úrovní, často se pro ně používá slangový termín mzdové tarify. Aktuální nejnižší úrovně zaručené mzdy řeší nařízení vlády č. 233/2015 Sb. Příklady prací pro zařazení do mzdových tarifů lze najít v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 567/2006 Sb.

Ten dělá to a ten zas tohle...

Když nahlédneme do výše uvedených nařízení vlády, tak se dozvíme, že např. domovník, popelář, lakýrník, obsluha čerpací stanice nebo sanitář patří do 2. stupně, a musí proto od ledna 2016 pobírat nejméně 10.900 Kč brutto/měsíčně. Řidič kamiónu, kadeřnice, zedník, fakturantka nebo třeba elektrikář - ti všichni patří do 3. stupně = nejméně 12.100 Kč brutto/měsíčně. Automechanik, mzdová účetní, laborant patří do 4. stupně za 13.300 Kč brutto měsíčně. Pro zdravotní sestru, personalistu, technologa či mistra platí 5. stupeň a nárok minimálně 14.700 Kč za měsíc a tak bychom mohli pokračovat dál a dál až k osmému stupni. (Zda je uvedená práce konána v pracovním poměru nebo v rámci dohod nerozhoduje.)

Nezapomeňte na příplatky

Součástí zaručené mzdy jsou také příplatky za práci (ty navyšují částku zaručené mzdy podle předchozího odstavce). Ve mzdové sféře se povinně připlácí přesčasová práce, svátky, práce v sobotu, neděli nebo v noci a práce ve ztíženém prostředí a pracovní pohotovost. Platová sféra (volně řečeno ten, kdo hospodaří ze státních peněz) má škálu příplatků ještě pestřejší. Příplatky nemusí obdržet zaměstnanci činní na základě dohod (dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti).

Rok se sejde s rokem a zase bude vše jinak

V úvodu článku jsme zmínili programové prohlášení vlády. To obsahuje závazek pravidelného zvyšování minimální (resp. zaručené) mzdy, proto se rok sejde s rokem a jistě se dočkáme dalšího navýšení mzdových nároků zaměstnanců také od ledna 2017.

Autor článku: Dana BlažkováPočet zobrazení článku Minimální a zaručená mzda 2016: 4964Mzda, odměna za práci

Vybrané dotazy z kategorie

Zaměstnavatel neurčil výplatní termín
Výše mzdy po návratu z rodičovské dovolené
Výše odstupného podle délky trvání pracovního poměru
Náhrada mzdy
Kdo vyplácí mzdu v době pracovního úrazu a v jaké výši?
Zpětné snížení mzdy - úplná nebo částečná neplatnost mzdového výměru?
Změna mzdy z úkolové na hodinovou - souhlas zaměstnance nebo jednostranný postup zaměstnavatele?
Opakované nevyplácení mzdy v řádném výplatním termínu
Příplatky za práci v noci a o sobotách a nedělích v nepravidelně rozvržených směnách
Srážka ze mzdy za způsobenou škodu (porušení povinností) bez souhlasu zaměstnance

Všechny dotazy z rubriky: Mzda, odměna za práciMzdy, finanční a naturální odměny za práci

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Mzda, odměna za práci

exekuce
garantovaná mzda
minimální mzdové tarify
příplatky za práci
srážky ze mzdy
stálá mzda
termín výplaty
výkon rozhodnutí
výplatní páska
zápočtový list
zaručená mzda
mzda - stanovená či sjednaná
naturální mzdaMzda, odměna za práci

Vybrané články a aktuality z kategorie

Minimální mzda se zvýší o 1.200 Kč
Minimální mzda v roce 2017 a zaručená mzda
Minimální a zaručená mzda 2016
Vláda rozhodla o minimální mzdě pro rok 2015!
Plánované zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015
Dohody o srážce ze mzdy/platu se od ledna 2014 řídí Občanským zákoníkem
Minimální mzda se od srpna 2013 zvýší
Minimální mzda v r. 2012
Zákoník práce 2012 IX. díl - Příplatek ke mzdě za práci v SO/NE a za práci v noci
Zákoník práce 2012 VI. díl - Odstupné
Radiorada Snížení mzdy Radiožurnál 15.11. 2010