Je práce přesčas automaticky zahrnuta ve mzdě školníka?
Extra Job Je Váš pracovně právní problém akutní?
klikněte zde  

Je práce přesčas automaticky zahrnuta ve mzdě školníka?

Bookmark and Share

Otázka pro právní poradnu:

Pracuji jako školník, mám dělenou pracovní dobu. Nemám sjednanou v pracovní smlouvě práci přesčas. V lednu 2012, s ohledem na novou úpravu Zákoníku práce, mi bylo oznámeno, že nemohu čerpat žádné náhradní volno za odpracovanou dobu nad rámec stanovené pracovní doby. /příklad konec prac.doby mám 17,30 hod, musím čekat až poslední padagog opustí školu, což je v 18.00 z důvodů, že musím zakódovat školu. Za tuto půlhodinu od ledna dle vyjádření p. ředitelky nemohu čerpat náhradní volno, neboť musím odpracovat 150 zdarma za rok./ Tento postup se mi zdá, v rozporu se Zákoníkem práce. Děkuji za odpověď za skupinu školníků, kteří jsou všeobecně považováni za nesvéprávné nevolníky.

Odpověď právní poradny:

Dobrý den, informace od Vaší nadřízené se nezakládá na pravdě. Novelou není automaticky založena povinnost odpracovat 150 hod. práce přesčas zdarma. Od novely Zákoníku práce platné od 01/2012 je ale možné se při sjednání mzdy písemně dohodnout na tom, že při sjednání mzdy už bylo přihlédnuto k případné práci přesčas, a to max. v rozsahu 150 hodin u řadových zaměstnanců a do 416 hodin u vedoucích zaměstnanců. Jestliže máte tedy mzdu jednostranně stanovenu mzdovým výměrem či určenou vnitřním předpisem, každá hodina práce přesčas musí být buď zaplacena s příplatem nebo za ni musí být po dohodě poskytnuto náhradní volno. I kdybyste měl mzdu v pracovní smlouvě (či jiné smlouvě) sjednané do r. 2011, musel by být uzavřen dodatek k této smluvní mzdě, abyste část práce přesčas odevzdával zadarmo. Výjimku ještě tvoří vedoucí zaměstnanci v platové sféře, kteří opravdu mají ve výši platu už ze zákona zohledněnu práci přesčas, ale Vy jako školník bezpochyby nejste vedoucí zaměstnanec.

Na Váš dotaz do pracovně právní poradny odpověděla: Dana Blažková
Dotaz Je práce přesčas automaticky zahrnuta ve mzdě školníka? byl zveřejněn dne 2012-02-02
počet zobrazení: 4227


Pracovní doba, překážky v práci, pracovní neschopnost

Vybrané dotazy z kategorie

Pracovní pohotovost
Proplácení přesčasů
Kratší přestávka v práci než 30 minut
Započítává se začátek a konec pracovní cesty do pracovní doby?
Pracovní povinnosti v době pracovní neschopnosti
Pracovní náplň školníka mimo pracovní dobu
Přestávka v práci
Nemocenská před skončením výpovědní lhůty
Neopodstatněné prodlužování délky směn, které narušuje péči o postižené dítě
Má zaměstnavatel právo nařídit neplacené volno při nedostatku práce?

Všechny dotazy z rubriky: Pracovní doba, překážky v práci, pracovní neschopnostPracovní doba, překážky v práci, pracovní neschopnost

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Pracovní doba, překážky v práci, pracovní neschopnost

absence
částečná nezaměstnanost
bezpečnostní přestávka
evidence pracovní doby
konto pracovní doby
nepřetržitý odpočinek mezi směnami
nepřetržitý odpočinek v týdnu
nerovnoměrně rozvržená pracovní doba
pracovní pohotovost
prostoj
přesčas
přestávky v práci
rovnoměrně rozvržená pracovní doba
rozvržení pracovní doby
dny pracovního klidu
rozvrh týdenní pracovní doby
zaměstnanec pracující v nociPracovní doba, překážky v práci, pracovní neschopnost

Vybrané články a aktuality z kategorie

Omezení prodejní doby během svátků od 1. října 2016
Velký pátek se zařadil mezi státní svátky
Zakotvení povinnosti dodržovat léčebný režim přímo v zákoníku práce
Zákoník práce 2012 XI. díl - Částečná nezaměstnanost
Zákoník práce 2012 X. díl - Přesčasová práce
Zákoník práce 2012 VIII. díl - Pracovní doba