Přerušení dlouhodobého neplaceného volna a zařazení na původní místo
Extra Job Je Váš pracovně právní problém akutní?
klikněte zde  

Přerušení dlouhodobého neplaceného volna a zařazení na původní místo

Bookmark and Share

Otázka pro právní poradnu:

Se zaměstnavatelem jsem se písemně dohodla na ročním neplaceném volnu z důvodu mé cesty do zahraničí. Cesta se však neuskutečnila a já bych chtěla vědět, zda je zaměstnavatel povinen mě vzít zpět do práce. Na mé místo byl přijat zástup na dobu určitou, po dobu mé nepřítomnosti. Děkuji.

Odpověď právní poradny:

Dobrý den, jestliže jste se se zaměstnavatelem písemně dohodli, že budete mít roční neplacené volno, není zaměstnavatel Vám povinen přidělovat práci, i když důvody pro neplacené volno na Vaší straně pominuly. Jiná věc je, zda Vás je vůbec schopen vzít zpět, i kdyby chtěl. Pokud se zaměstnancem, který Vás zastupuje má pracovní poměr na dobu určitou definován přesným datem, pak Vás před tímto datem nemůže vzít zpět na stejné místo (ledaže by měl 2 krát tolik práce než dříve a založil další pracovní místo). Kdyby však byl s Vaším zástupem sjednán pracovní poměr na dobu určitou a doba určitá nebyla definována datem, ale tzv. rozhodnou skutečností (tedy stavem, který obě strany poznají až nastane), pak by to bylo možné. Kdyby text pracovní smlouvy zněl např. takto: "pracovní poměr se uzavírá na dobu určitou po dobu trvání neplaceného volna paní XY", pak kdybyste oznámila zaměstnavateli, že se zahraniční cesta nerealizovala a on by byl ochoten písemnou dohodu s Vámi změnit (neplacené volno ukončit), mohl by i hladce ukončit pracovní poměr na dobu určitou se zaměstnancem, který Vás zastupuje jenom tak, že by mu včas (zpravidla aspoň 3 dny předem) oznámil ukončení pracovního poměru v souvislosti s ukončením Vašeho neplaceného volna.

Na Váš dotaz do pracovně právní poradny odpověděla: Dana Blažková
Pozor: Od 1.1.2012 došlo k významný změnám v oblasti délky směn, evidence pracovní doby, pružné pracovní doby, konta pracovní doby, odměňování přesčasů a příplatků za práci a překážky v práci z důvodu částečné nezaměstnanosti. Věnujte proto prosím pozornost datu vyhotovení odpovědi, protože odpovědi na dotazy zodpovězené do r. 2011 se mohou významně lišit od právní úpravy po r. 2012. Pro orientaci v novinkách Vám doporučujeme články Novela Zákoníku práce od ledna 2012.

Dotaz Přerušení dlouhodobého neplaceného volna a zařazení na původní místo byl zveřejněn dne 2011-10-02
počet zobrazení: 3966


Pracovní doba, překážky v práci, pracovní neschopnost

Vybrané dotazy z kategorie

Pracovní pohotovost
Proplácení přesčasů
Kratší přestávka v práci než 30 minut
Započítává se začátek a konec pracovní cesty do pracovní doby?
Pracovní povinnosti v době pracovní neschopnosti
Pracovní náplň školníka mimo pracovní dobu
Přestávka v práci
Nemocenská před skončením výpovědní lhůty
Neopodstatněné prodlužování délky směn, které narušuje péči o postižené dítě
Má zaměstnavatel právo nařídit neplacené volno při nedostatku práce?

Všechny dotazy z rubriky: Pracovní doba, překážky v práci, pracovní neschopnostPracovní doba, překážky v práci, pracovní neschopnost

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Pracovní doba, překážky v práci, pracovní neschopnost

absence
částečná nezaměstnanost
bezpečnostní přestávka
evidence pracovní doby
konto pracovní doby
nepřetržitý odpočinek mezi směnami
nepřetržitý odpočinek v týdnu
nerovnoměrně rozvržená pracovní doba
pracovní pohotovost
prostoj
přesčas
přestávky v práci
rovnoměrně rozvržená pracovní doba
rozvržení pracovní doby
dny pracovního klidu
rozvrh týdenní pracovní doby
zaměstnanec pracující v nociPracovní doba, překážky v práci, pracovní neschopnost

Vybrané články a aktuality z kategorie

Omezení prodejní doby během svátků od 1. října 2016
Velký pátek se zařadil mezi státní svátky
Zakotvení povinnosti dodržovat léčebný režim přímo v zákoníku práce
Zákoník práce 2012 XI. díl - Částečná nezaměstnanost
Zákoník práce 2012 X. díl - Přesčasová práce
Zákoník práce 2012 VIII. díl - Pracovní doba