Práce mimo pracovní dobu při náhradě škody
Extra Job Je Váš pracovně právní problém akutní?
klikněte zde  

Práce mimo pracovní dobu při náhradě škody

Bookmark and Share

Otázka pro právní poradnu:

Má zaměsnavatel nárok od zaměstnance požadovat napravení chyb způsobených v pracovní době mimo pracovní dobu a ještě bez nároku na mzdu?

Odpověď právní poradny:

Dobrý den, ano, má. Pokud totiž zaměstnanec způsobil škodu, pak zákoník práce prioritně předpokládá, že se škoda neuhradí v penězích, ale uvedením v předešlý stav. Je pak jedině logické, že zaměstnanec odstraňuje svou chybnou práci na svůj náklad (tzn. bez nároku na mzdu) a mimo pracovní dobu (byť většinou na pracovišti zaměstnavatele).

Na Váš dotaz do pracovně právní poradny odpověděla: Dana Blažková
Dotaz Práce mimo pracovní dobu při náhradě škody byl zveřejněn dne 2013-03-28
počet zobrazení: 2225


Hmotná odpovědnost, náhrada škody

Vybrané dotazy z kategorie

Úraz na cestě k lékaři
Zaměstnavatel požaduje manko ale neudělal inventuru
Úhrada škody vzniklé krádeží z uzamčeného auta
Náhrady škody na poště za vyplacený důchod na zfalšovaný občanský průkaz
Hmotná odpovědnost za vybavení kanceláře
Náhrada škody z nedbalosti
Náhrada za škodu zaměstnavateli způsobenou v první den pracovního poměru
Zodpovědnost za ztrátu či odcizení věcí pacienta v lůžkové části nemocnice
Odpovědnost za škody na služebním vozidle používaném při cestě do práce a z práce
neohlášená škoda druhého zaměstnance

Všechny dotazy z rubriky: Hmotná odpovědnost, náhrada škodyHmotná zodpovědnost, škoda způsobená zaměstnancem

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Hmotná odpovědnost, náhrada škody

hmotná odpovědnost
odpovědnost za schodek
odpovědnost za škodu
promlčecí dobaHmotná odpovědnost, náhrada škody

Vybrané články a aktuality z kategorie

Radiorada Odpovědnost zaměstnavatele za škodu Radiožurnál 03.11. 2010