Zodpovědnost za ztrátu či odcizení věcí pacienta v lůžkové části nemocnice
Extra Job Je Váš pracovně právní problém akutní?
klikněte zde  

Zodpovědnost za ztrátu či odcizení věcí pacienta v lůžkové části nemocnice

Bookmark and Share

Otázka pro právní poradnu:

V nemocnici se pacientovi ztratil z nočního stolku pět let starý holící strojek. Příbuzní požadují ztrátu nahradit. Cenu holicího strojku doložili účtenkou. Škodní komise nemocnice sestrám nařídila škodu uhradit hotově v plné výši. Zodpovídá personál oddělení i za věci pacientů vnesené a uložené do neuzamčených skříní a nočních stolků na pokojích a musí platit plnou hodnotu ztracené věci bez ohledu na její stáří a možné opotřebení? A jak se má personál bránit a co pro to má udělat, aby nemusel tyto platby nadále platit ze svého? Děkuji

Odpověď právní poradny:

Dobrý den, podle mého názoru není možno prokázat zaměstnancům, že oni sami způsobili ztrátu/zcizení (na oddělení přeci není jen personál, ale i pacienti a jejich návštěvy), a proto zaměstnanci nejsou povinni škodu hradit. Zaměstnavatel proto nesmí provést srážku ze mzdy (či platu). Jestliže ale odebere zaměstnancům odměny či osobní ohodnocení, to už mu zřejmě nebude možné zakázat. Působí-li v nemocnici odbory (což je dost časté) zvážila bych stížnost přes ně, aby hájily zájmy zaměstnanců a aby zaměstnavatel přijal taková opatření, aby ke škodám nedocházelo.

Na Váš dotaz do pracovně právní poradny odpověděla: Dana Blažková
Dotaz Zodpovědnost za ztrátu či odcizení věcí pacienta v lůžkové části nemocnice byl zveřejněn dne 2011-07-28
počet zobrazení: 3981


Hmotná odpovědnost, náhrada škody

Vybrané dotazy z kategorie

Úraz na cestě k lékaři
Zaměstnavatel požaduje manko ale neudělal inventuru
Úhrada škody vzniklé krádeží z uzamčeného auta
Náhrady škody na poště za vyplacený důchod na zfalšovaný občanský průkaz
Hmotná odpovědnost za vybavení kanceláře
Náhrada škody z nedbalosti
Náhrada za škodu zaměstnavateli způsobenou v první den pracovního poměru
Zodpovědnost za ztrátu či odcizení věcí pacienta v lůžkové části nemocnice
Odpovědnost za škody na služebním vozidle používaném při cestě do práce a z práce
neohlášená škoda druhého zaměstnance

Všechny dotazy z rubriky: Hmotná odpovědnost, náhrada škodyHmotná zodpovědnost, škoda způsobená zaměstnancem

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Hmotná odpovědnost, náhrada škody

hmotná odpovědnost
odpovědnost za schodek
odpovědnost za škodu
promlčecí dobaHmotná odpovědnost, náhrada škody

Vybrané články a aktuality z kategorie

Radiorada Odpovědnost zaměstnavatele za škodu Radiožurnál 03.11. 2010