Radiorada Odpovědnost zaměstnavatele za škodu Radiožurnál 03.11. 2010

Bookmark and Share

Radiorada Odpovědnost zaměstnavatele za škodu Radiožurnál 03.11. 2010

Textový přepis radiorady na téma Odpovědnost zaměstnavatele za škodu na stanici Radiožurnál ze dne 03. 11. 2010, kdy na dotazy odpovídala paní Dana Blažková.

I během pracovní doby se může stát něco, co se běžně nestává. Do "Radiorady" dnes přidáváme odpovědnost zaměstnavatele za škodu, která vznikla nebo může vzniknout zaměstnanci při plnění pracovních povinností. Třeba zaparkujete vlastní auto ve firemní garáži a někdo vám ho nabourá nebo můžete být na pracovišti okradeni. Možností je víc než dost a stávají se. To je realita. Kdy tedy náleží zaměstnanci náhrada? O tom budu mluvit s Danou Blažkovou z personální agentury Aditus a serveru www.hledampraci.cz.

Jak ručí zaměstnavatel za to, co se nám stane během práce?


Zaměstnavatel vždycky ručí za to, co se stane přímo při práci a při úkonech nutných k započetí a ukončení práce, třeba při převlékání. A pak ručí za odložené věci.

V pracovní době odejdu na oběd nebo k lékaři a něco se mi stane cestou, jak je to v tom případě?


Pokud jdete na oběd nebo k lékaři v rámci areálu firmy, pak vám zaměstnavatel škodu hradí. Ale častější je, že jdete na oběd nebo k lékaři mimo firmu a v tom případě vám nárok na náhradu škody nevzniká. Protože zaměstnavatel bohužel nemůže zajistit, aby se vám mimo jeho prostory, kdekoliv na ulici, něco nestalo.

Pojďme být ještě konkrétnější. Žena přijde do práce v drahém kabátu, který si odloží na dobu práce a někdo jí ho ze šatny nebo z pracoviště odcizí. To není otázka pár korun. Dostane pak celou částku od svého zaměstnavatele nebo jak se to řeší?


To je zajímavá otázka! Zákoník práce totiž rozlišuje náhradu škody podle toho, zda se jednalo o věci, které se do práce běžně nosí nebo nenosí. Takže kdybychom si představili drahý kožich, tak přijdete-li v něm do práce v prosinci a ztratí se vám, za předpokladu, že jste ho uložili tam, kam je to obvyklé nebo kam vám zaměstnavatel řekl, že ho máte odložit, tak vám zaměstnavatel uhradí plnou cenu, i kdyby to bylo v řádech set tisíců korun. Ale pokud byste si kožich nesli v květnu do čistírny a nechali ho v šatně, tak vám zaměstnavatel dá už jenom částku 10.000 Kč, protože to je limit pro náhradu škody u věcí, které se do práce běžně nenosí. No a kožich v květnu nemá v práci co dělat.

Spory na pracovišti, to je také realita. Další příklad: Jeden zaměstnanec napadne druhého a tomu způsobí úraz, kdo nese potom odpovědnost?


V takovém případě poškozenému zaměstnanci uhradí škodu zaměstnavatel a ten ji po tom bude vymáhat po útočníkovi.

Co pracovní cesty nebo školení na několik dní. Co když se tam stane škoda během nich?


To zase záleží na tom, zda ke škodě dojde v souvislosti s výkonem práce nebo ne. Takže když se vám při výkonu práce nebo třeba při školení stane pracovní úraz, přísluší vám náhrada škody. Ale když bude cesta třeba vícedenní, budete spát na hotelu, kde bude špatně osvětlená chodba, vy podklouznete a zlomíte si nohu, tak už vám nárok na náhradu škody nevzniká. Musíte uplatňovat škodu u hotelu. Je to to samé jako v předchozích příkladech: zaměstnavatel nemůže zajistit, aby se vám kdekoliv, v cizích prostorech, nic nestalo.

Platí ta povinnost, i když je to třeba během večera nebo noci? Ať už je to v hotelu nebo kdekoliv jinde na pracovní cestě?


Vždycky sledujeme jen, zda šlo o výkon práce nebo úkony nutné k započetí a ukončení práce. Jakmile to už s prací nesouviselo, třeba jste byl už na večeři, tak vám zaměstnavatel škodu nehradí. Ale pokud se školení protáhlo a skončili jste třeba v deset v noci s prezentací a v tu dobu se vám stala škoda, pak vám náhrada škody přísluší.

Jsou ještě nějaké další příklady, kdy si nejsme jisti, jak by to bylo s náhradou škody a kdo nás odškodní?


Může to být třeba u pracovních cest. Když například zastavíte na přestávku a dostanete infarkt. Tam už je velice těžké prokazovat, jak moc to souviselo nebo nesouviselo s prací. Nebo třeba zastavíte někde, kde to není úplně bezpečné. Dejme tomu, že někdo potřebuje na záchod, zastaví u silnice a spadne do pangejtu. Pak už se zase řeší, jak moc si škodu zaměstnanec zavinil nebo nezavinil sám, protože asi mohl zastavit na bezpečnějším místě.

Když přijde spor o odškodnění nebo odpovědnost, je vždy tou jedinou cestou, soudní cesta?


V podstatě ano. My už jsme to říkali v některé předchozí "Radioradě", zaměstnanci se mohou obracet na Státní úřad inspekce práce, ale je možné že v takovém případě od toho dá ruce pryč a řekne, že se máme obrátit na soud.

Radí Dana Blažková z personální agentury Aditus a serveru www.hledampraci.cz. I dnes vám děkuji za odpovědi a nashledanou!


Radiorada ve formátu mp3: Radiorada Odpovědnost zaměstnavatele za škodu Radiožurnál 03.11. 2010.mp3

Radiorada ve formátu amr: Radiorada Odpovědnost zaměstnavatele za škodu Radiožurnál 03.11. 2010.amr

Autor článku: Dana BlažkováPočet zobrazení článku Radiorada Odpovědnost zaměstnavatele za škodu Radiožurnál 03.11. 2010: 4744Hmotná odpovědnost, náhrada škody

Vybrané dotazy z kategorie

Úraz na cestě k lékaři
Zaměstnavatel požaduje manko ale neudělal inventuru
Úhrada škody vzniklé krádeží z uzamčeného auta
Náhrady škody na poště za vyplacený důchod na zfalšovaný občanský průkaz
Hmotná odpovědnost za vybavení kanceláře
Náhrada škody z nedbalosti
Náhrada za škodu zaměstnavateli způsobenou v první den pracovního poměru
Zodpovědnost za ztrátu či odcizení věcí pacienta v lůžkové části nemocnice
Odpovědnost za škody na služebním vozidle používaném při cestě do práce a z práce
neohlášená škoda druhého zaměstnance

Všechny dotazy z rubriky: Hmotná odpovědnost, náhrada škodyHmotná zodpovědnost, škoda způsobená zaměstnancem

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Hmotná odpovědnost, náhrada škody

hmotná odpovědnost
odpovědnost za schodek
odpovědnost za škodu
promlčecí dobaHmotná odpovědnost, náhrada škody

Vybrané články a aktuality z kategorie

Radiorada Odpovědnost zaměstnavatele za škodu Radiožurnál 03.11. 2010