Zaměstnavatel požaduje manko ale neudělal inventuru
Extra Job Je Váš pracovně právní problém akutní?
klikněte zde  

Zaměstnavatel požaduje manko ale neudělal inventuru

Bookmark and Share

Otázka pro právní poradnu:

Dobrý den, mám velký problém. Nastoupila jsem v na začátku prosince do prodejny, kde mají zaměstnanci společnou hmotnou zodpovědnost. Tu jsem také podepsala, ale ke konci roku zaměstnavatel udělal inventuru a žádá po všech, včetně mě, která jsem na prodejně pracovala sotva 20 dnů, úhradu škody. Na mě připadá k úhradě 6.000 Kč. Odmítám škodu uhradit, protože když jsem nastoupila, nebyla provedena inventura. Současně se ale bojím, že mě vyhodí ve zkušební době. Co mám podle vás dělat? Má zaměstnavatel právo po mě vymáhat tak vysoké manko?

Odpověď právní poradny:

Bohužel o provedení inventury jste měla požádat při zařazení na pracovní místo, tedy při vzniku pracovního poměru. Zákoník práce v § 254, odst. 3 výslovně říká, že když zaměstnanec v kolektivní hmotné odpovědnosti nepožádá o provedení inventury, když nastupuje nebo končí na pracovním místě, ke kterému se kolektivní odpovědnost váže, odpovídá za případnou škodu zjištěnou nejbližší inventurou. Ve vašem případě to bohužel znamená, že odpovídáte i za škodu, kterou jse pravděpodobně za tak krátkou dobu nemohla způsobit. Je to pro vás poučení do budoucna. Kdybyste se rozhodla, že ukončíte pracovní poměr ve zkušební době, nebo ho ukončil zaměstnavatel, radím vám, abyste chybu znovu neopakovala a požádala o provedení inventury (i když to bude třeba pro zaměstnavatele znamenat, že během krátké doby bude dělat inventury dvě, je povinen vám vyhovět).

Na Váš dotaz do pracovně právní poradny odpověděla: Dana Blažková
Dotaz Zaměstnavatel požaduje manko ale neudělal inventuru byl zveřejněn dne 2011-02-07
počet zobrazení: 8184


Hmotná odpovědnost, náhrada škody

Vybrané dotazy z kategorie

Úraz na cestě k lékaři
Zaměstnavatel požaduje manko ale neudělal inventuru
Úhrada škody vzniklé krádeží z uzamčeného auta
Náhrady škody na poště za vyplacený důchod na zfalšovaný občanský průkaz
Hmotná odpovědnost za vybavení kanceláře
Náhrada škody z nedbalosti
Náhrada za škodu zaměstnavateli způsobenou v první den pracovního poměru
Zodpovědnost za ztrátu či odcizení věcí pacienta v lůžkové části nemocnice
Odpovědnost za škody na služebním vozidle používaném při cestě do práce a z práce
neohlášená škoda druhého zaměstnance

Všechny dotazy z rubriky: Hmotná odpovědnost, náhrada škodyHmotná zodpovědnost, škoda způsobená zaměstnancem

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Hmotná odpovědnost, náhrada škody

hmotná odpovědnost
odpovědnost za schodek
odpovědnost za škodu
promlčecí dobaHmotná odpovědnost, náhrada škody

Vybrané články a aktuality z kategorie

Radiorada Odpovědnost zaměstnavatele za škodu Radiožurnál 03.11. 2010