Hmotná odpovědnost za vybavení kanceláře
Extra Job Je Váš pracovně právní problém akutní?
klikněte zde  

Hmotná odpovědnost za vybavení kanceláře

Bookmark and Share

Otázka pro právní poradnu:

Zaměstnavatel nám předložil k podpisu Protokol o převzetí svěřených předmětů. Obsahuje klíče, vstupní kartu, stolní PC, monitor, klávesnici, myš, mobil, SIM kartu, pracovní stůl, židli, modem, svěřený SW. Na druhé straně je text "V případě ztráty, zničení nebo poškození svěřených předmětů odpovídá zaměstnanec za škodu, jestliže se mu nepodaří prokázat, že škodu nezavinil...". Je možné podepisovat podobnou odpovědnost na předměty, které jsou v kancelářích firmy, navíc ani od kanceláří nemáme klíče, máme jen klíče od dveří na chodbě, která vede ke všem kancelářím? V jednotlivých kancelářích nás sedí více a kromě nás tam má přístup např. i uklízečka a v případě zájmu může bez problémů stůl, židli, PC apod. odnést. Pokud je to protiprávní a podepíši to, má zaměstnavatel v případném sporu šanci uspět u soudu (nechci ho zbytečně dráždit, pokud by zaměstnavatel u soudu neměl šanci uspět).

Odpověď právní poradny:

Dobrý den, Váš názor je pochopitelně správný. Svěřit do péče lze buď hodnoty, které jsou předmětem oběhu a inventarizují se (např. peníze, zásoby apod.) - viz dohoda o odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat § 252 a násl. ZP nebo i jednotlivé předměty - viz odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů § 255 a násl. ZP. Ale v obou případech jsou odpovědnosti platné jedině tehdy, pokud zaměstnavatel zajistí podmínky, abyste se o to "cosi", co Vám bylo svěřeno do péče, mohl sám svědomitě starat. Takže když Vám např. svěří notebook nebo mobil, máte jej stále u sebe a nosíte je sebou i domů, ale stolní počítač, židli apod. si nemůžete hodit na záda, když odcházíte z práce a jak správně píšete, mají k nim přístup i další osoby. Odpovědnost tedy od Vás nelze žádat a bude se jednat o neplatný právní úkon, i když byste dohodu o odpovědnosti podepsal. Na Vašem místě bych zaměstnavateli řekla, že jste si věc ověřil, a že víte, že je to neplatné a právě proto, to v klidu podepíšete, protože závazek je neplatný. Třeba tím zaměstnavatele nahlodáte natolik, že si věc ověří a uvede do správného stavu. Ale kdybyste se odvážil zaměstnavatele dráždit, pak zákon předpokládá, že pokud víte, že nejste schopen závazek plnit, protože Vám zaměstnavatel nevytvořil podmínky, doručíte zaměstnavateli písemné odstoupení od odpovědnosti a tím se zbavíte odpovědnosti.

Na Váš dotaz do pracovně právní poradny odpověděla: Dana Blažková
Dotaz Hmotná odpovědnost za vybavení kanceláře byl zveřejněn dne 2011-06-23
počet zobrazení: 6833


Hmotná odpovědnost, náhrada škody

Vybrané dotazy z kategorie

Úraz na cestě k lékaři
Zaměstnavatel požaduje manko ale neudělal inventuru
Úhrada škody vzniklé krádeží z uzamčeného auta
Náhrady škody na poště za vyplacený důchod na zfalšovaný občanský průkaz
Hmotná odpovědnost za vybavení kanceláře
Náhrada škody z nedbalosti
Náhrada za škodu zaměstnavateli způsobenou v první den pracovního poměru
Zodpovědnost za ztrátu či odcizení věcí pacienta v lůžkové části nemocnice
Odpovědnost za škody na služebním vozidle používaném při cestě do práce a z práce
neohlášená škoda druhého zaměstnance

Všechny dotazy z rubriky: Hmotná odpovědnost, náhrada škodyHmotná zodpovědnost, škoda způsobená zaměstnancem

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Hmotná odpovědnost, náhrada škody

hmotná odpovědnost
odpovědnost za schodek
odpovědnost za škodu
promlčecí dobaHmotná odpovědnost, náhrada škody

Vybrané články a aktuality z kategorie

Radiorada Odpovědnost zaměstnavatele za škodu Radiožurnál 03.11. 2010