neohlášená škoda druhého zaměstnance
Extra Job Je Váš pracovně právní problém akutní?
klikněte zde  

neohlášená škoda druhého zaměstnance

Bookmark and Share

Otázka pro právní poradnu:

Zaměstnanci kradli, byli vyhozeni. Ostatní zaměstnanci o tom věděli, ale škodu nenahlásili (zaměstnanec je povinnen ohlásit škodu svému nadřízenému - tohle máme ve vnitřním řádu). Má otázka zní: 1) Můžeme obvinit zaměstnace za spoluvinu, tudíž za krádež a též je vyhodit z hodiny na hodinu? 2) Můžeme žádat o úhradu škody (inventuru jsme nedělali - kradlo se tu 1 rok) zaměstnanci, kteří věděli co se tady dělo, se nám přiznali, že o tom věděli, jejich omluva byla ta, že by nebonzovali, a že drží jako tým.

Odpověď právní poradny:

Dobrý den, pokud zaměstnanec nesplnil povinnost k odvracení škody (ve Vašem případě nenahlásil závadné jednání, o kterém věděl), ručí zaměstnavateli až do výše 3-násobku svého průměrného výdělku a tuto škodu na něm (na nich) můžete uplatnit (viz § 251 + § 258 Zákoníku práce). Škodu však nemůžete srazit bez souhlasu zaměstnanců, ale musíte s nimi podepsat dohodu o srážkách ze mzdy.

Na Váš dotaz do pracovně právní poradny odpověděla: Dana Blažková
Dotaz neohlášená škoda druhého zaměstnance byl zveřejněn dne 2011-08-28
počet zobrazení: 3190


Hmotná odpovědnost, náhrada škody

Vybrané dotazy z kategorie

Úraz na cestě k lékaři
Zaměstnavatel požaduje manko ale neudělal inventuru
Úhrada škody vzniklé krádeží z uzamčeného auta
Náhrady škody na poště za vyplacený důchod na zfalšovaný občanský průkaz
Hmotná odpovědnost za vybavení kanceláře
Náhrada škody z nedbalosti
Náhrada za škodu zaměstnavateli způsobenou v první den pracovního poměru
Zodpovědnost za ztrátu či odcizení věcí pacienta v lůžkové části nemocnice
Odpovědnost za škody na služebním vozidle používaném při cestě do práce a z práce
neohlášená škoda druhého zaměstnance

Všechny dotazy z rubriky: Hmotná odpovědnost, náhrada škodyHmotná zodpovědnost, škoda způsobená zaměstnancem

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Hmotná odpovědnost, náhrada škody

hmotná odpovědnost
odpovědnost za schodek
odpovědnost za škodu
promlčecí dobaHmotná odpovědnost, náhrada škody

Vybrané články a aktuality z kategorie

Radiorada Odpovědnost zaměstnavatele za škodu Radiožurnál 03.11. 2010