odpovědnost za schodek

Bookmark and Share


a b c č d e f g h ch i j k l m n o p r s t u v x y z ž

všechny termíny nejaktuálnější nejoblíbenější

Zodpovědnost zaměstnance a zaměstnavatele za škodu, náhrada škody
Hmotná zodpovědnost

odpovědnost za schodek

odpovědnost za schodek výklad pojmu:

k ochraně svěřených hodnot lze se zaměstnancem uzavřít dohodu o odpovědnosti, dohoda se sjednává vždy písemně a pouze na takové hodnoty, které jsou předmětem oběhu (např. peníze, skladové zásoby, stravenky apod.), dohodu nelze sjednat na pracovní pomůcky nebo např. stroje a zařízení, dohoda je neplatná pokud zaměstnavatel nezajistil, aby s hodnotami nemohl nakládat nikdo jiný než zaměstnanec či zaměstnanci, se kterými byla uzavřena, zaměstnanec může od dohody odstoupit, pokud vykonává jinou práci nebo pokud zaměstnavatel na jeho výzvu neodstraní překážky, pro které nemůže se svěřenými hodnotami řádně hospodařit (např. když k hodnotám mají přístup i osoby, které nemají dohodu sjednánu)


odkazy k pojmu odpovědnost za schodek v Zákoníku práce:

§ 252 - 254 ZP

Počet zobrazení termínu odpovědnost za schodek: 14519

Související termíny Zákoníku práce

Výraz odpovědnost za schodek je zařazen do pracovně právní kategorie: Hmotná odpovědnost, náhrada škody. Související termíny v rubrice v našem Slovníku zákoníku práce a pracovního práce:
hmotná odpovědnost
odpovědnost za schodek
odpovědnost za škodu
promlčecí doba

a b c č d e f g h ch i j k l m n o p r s t u v x y z ž

všechny termíny nejaktuálnější nejoblíbenějšíHmotná odpovědnost, náhrada škody

Vybrané dotazy z kategorie

Úraz na cestě k lékaři
Zaměstnavatel požaduje manko ale neudělal inventuru
Úhrada škody vzniklé krádeží z uzamčeného auta
Náhrady škody na poště za vyplacený důchod na zfalšovaný občanský průkaz
Hmotná odpovědnost za vybavení kanceláře
Náhrada škody z nedbalosti
Náhrada za škodu zaměstnavateli způsobenou v první den pracovního poměru
Zodpovědnost za ztrátu či odcizení věcí pacienta v lůžkové části nemocnice
Odpovědnost za škody na služebním vozidle používaném při cestě do práce a z práce
neohlášená škoda druhého zaměstnance

Všechny dotazy z rubriky: Hmotná odpovědnost, náhrada škodyHmotná odpovědnost, náhrada škody

Vybrané články a aktuality z kategorie

Radiorada Odpovědnost zaměstnavatele za škodu Radiožurnál 03.11. 2010