Úhrada škody vzniklé krádeží z uzamčeného auta
Extra Job Je Váš pracovně právní problém akutní?
klikněte zde  

Úhrada škody vzniklé krádeží z uzamčeného auta

Bookmark and Share

Otázka pro právní poradnu:

V podnikovém předpisu se uvádí: Každý zaměstnanec je povinen řádně dbát o veškerý svěřený majetek tak, aby nedošlo k jeho ztrátě či odcizení. Mobilní telefony, notebooky, technická dokumentace, doklady od služebních vozidel apod. není dovoleno nechávat v zaparkovaných vozidlech mimo hlídaná parkoviště. V případě prokazatelného porušení této povinnosti je zaměstnanec povinen vzniklou škodu nahradit. Otázka: Je tomu skutečně tak, že zaměstnanec musí zaměstnavateli uhradit škodu vzniklou krádeží z uzamčeného vozidla?

Odpověď právní poradny:

Dobrý den, je to opravdu tak. Zaměstnavatel rozumně stanovuje pravidla, jak se má zacházet se svěřenými předměty. A ponechání notebooku, navigace, mobilu apod. v autě, byť uzamčeném, napomáhá vzniku škody, a to je porušení zákona (viz § 301, písm. d) Zákoníku práce). Kdyby zaměstnanec porušil stanovený postup, pak nejenže by za vzniklou škodu ručil, ale ručil by do výše 100% škody, protože by se jednalo o vědomé porušení pracovního postupu. V praxi je sice známější uplatňování škody max. do výše 4,5 násobku průměrného výdělku, ale tento limit se použije u nedbalostní škody, u vědomé škody se platí plná výše škody.

Na Váš dotaz do pracovně právní poradny odpověděla: Dana Blažková
Dotaz Úhrada škody vzniklé krádeží z uzamčeného auta byl zveřejněn dne 2011-03-08
počet zobrazení: 4697


Hmotná odpovědnost, náhrada škody

Vybrané dotazy z kategorie

Úraz na cestě k lékaři
Zaměstnavatel požaduje manko ale neudělal inventuru
Úhrada škody vzniklé krádeží z uzamčeného auta
Náhrady škody na poště za vyplacený důchod na zfalšovaný občanský průkaz
Hmotná odpovědnost za vybavení kanceláře
Náhrada škody z nedbalosti
Náhrada za škodu zaměstnavateli způsobenou v první den pracovního poměru
Zodpovědnost za ztrátu či odcizení věcí pacienta v lůžkové části nemocnice
Odpovědnost za škody na služebním vozidle používaném při cestě do práce a z práce
neohlášená škoda druhého zaměstnance

Všechny dotazy z rubriky: Hmotná odpovědnost, náhrada škodyHmotná zodpovědnost, škoda způsobená zaměstnancem

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Hmotná odpovědnost, náhrada škody

hmotná odpovědnost
odpovědnost za schodek
odpovědnost za škodu
promlčecí dobaHmotná odpovědnost, náhrada škody

Vybrané články a aktuality z kategorie

Radiorada Odpovědnost zaměstnavatele za škodu Radiožurnál 03.11. 2010