Odpovědnost za škody na služebním vozidle používaném při cestě do práce a z práce
Extra Job Je Váš pracovně právní problém akutní?
klikněte zde  

Odpovědnost za škody na služebním vozidle používaném při cestě do práce a z práce

Bookmark and Share

Otázka pro právní poradnu:

Již několikrát jsem četl, slyšel na právních seminářích, popř. viděl v pořadu, že cesta do práce, nespadá do pracovní doby. Co se stane ale v případě, že do práce jezdím služebním autem? Pokud mi pracovní doba začíná v 7:00, do práce musím vyjet 6:30, kdo bude případně odpovědný za škodu, pokud se něco stane v době cesty do práce, bude se případ řešit taky tzv. 4,5 násobkem jako klasicky, jako bych v práci byl ?

Odpověď právní poradny:

Dobrý den, zaměstnanec ručí nejen za to, co se stane během výkonu práce, ale i za škodu, která souvisí s výkonem práce. Takže pokud Vám zaměstnavatel svěřil služební vozidlo i k soukromým cestám, odpovídáte za škodu na tomto vozidle, a to do výše: 4,5 násobku, bude-li se jednat o nedbalostní škodu; do výše 3 násobku, když nesplníte odpovědnost k odvracení škody a do výše 100%, pokud škoda vznikne vědomím zaviněním Vašich povinností (např. škoda pod vlivem alkoholu nebo svěřením auta jiné osobě, kterou zaměstnavatel neschválil apod.).

Na Váš dotaz do pracovně právní poradny odpověděla: Dana Blažková
Dotaz Odpovědnost za škody na služebním vozidle používaném při cestě do práce a z práce byl zveřejněn dne 2011-07-28
počet zobrazení: 5309


Hmotná odpovědnost, náhrada škody

Vybrané dotazy z kategorie

Úraz na cestě k lékaři
Zaměstnavatel požaduje manko ale neudělal inventuru
Úhrada škody vzniklé krádeží z uzamčeného auta
Náhrady škody na poště za vyplacený důchod na zfalšovaný občanský průkaz
Hmotná odpovědnost za vybavení kanceláře
Náhrada škody z nedbalosti
Náhrada za škodu zaměstnavateli způsobenou v první den pracovního poměru
Zodpovědnost za ztrátu či odcizení věcí pacienta v lůžkové části nemocnice
Odpovědnost za škody na služebním vozidle používaném při cestě do práce a z práce
neohlášená škoda druhého zaměstnance

Všechny dotazy z rubriky: Hmotná odpovědnost, náhrada škodyHmotná zodpovědnost, škoda způsobená zaměstnancem

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Hmotná odpovědnost, náhrada škody

hmotná odpovědnost
odpovědnost za schodek
odpovědnost za škodu
promlčecí dobaHmotná odpovědnost, náhrada škody

Vybrané články a aktuality z kategorie

Radiorada Odpovědnost zaměstnavatele za škodu Radiožurnál 03.11. 2010