Nerovnoměrná pracovní doba podle sezóny bez krácení mzdy
Extra Job Je Váš pracovně právní problém akutní?
klikněte zde  

Nerovnoměrná pracovní doba podle sezóny bez krácení mzdy

Bookmark and Share

Otázka pro právní poradnu:

Jako zaměstnavatel máme v pracovních smlouvách se zaměstnanci uvedeno následující: "Sjednanou práci bude zaměstnanec vykonávat v rozsahu 40 hod týdně. Začátek pracovní doby je v 7:00, zaměstnanec si musí udělat nejdéle po 6 hod nepřetržité práce přestávku v práci na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut. Tato přestávka se nezapočítává do pracovní doby a celkově musí zaměstnanec vykonávat práci 8 hod denně. Za vykonanou práci přísluší zaměstnanci mzda ve výši xx Kč měsíčně a prémie ve výši až xx Kč měsíčně. Zaměstnavatel se zavazuje přidělovat zaměstnanci práci v rámci sjednaného druhu práce, platit zaměstnanci za vykonanou práci mzdu a vytvářet podmínky pro plnění pracovních úkolů." Chtěli bychom toto upravit tak, že zaměstnanci budou v období od 1.1.-31.3. pracovat denně od 7:00-14:00 a v období od 1.4.-31.12. od 7:00-16:00 s tím, že jim budeme celou dobu (zkrácenou i prodlouženou) platit stejnou měsíční mzdu. Je možné to takto provést a udělat na tuto změnu vnitřní předpis. Dle naší právničky a firmy, která zpracovává mzdy je to nemožné a dle zákona nepřípustné.

Odpověď právní poradny:

Dobrý den, kdybyste chtěli věc upravit systémově, pak byste museli nejprve po dohodě se zaměstnanci udělat změnu pracovních smluv a pak vydat vnitřní předpis. Aby to pro Vás bylo výhodné, upravila bych pracovní smlouvu tak, že bych v ní ponechala pouze týdenní úvazek a rozvržení pracovní doby bych řešila vnitřním předpisem, takový postup je zcela v souladu s § 37, odst. 1, písm.e) Zákoníku práce. Pokud se se zaměstnanci nedohodnete na změně pracovních smluv a pracovní doby, pak lze věc přesto jednostranně vyřešit a to tak, že budete přidělovat práci tak, jak navrhujete a zbytek hodin, které nebudou zaměstnanci v určitém období povinni odpracovat vykážete a zaplatíte jako překážku v práci na straně zaměstnavatele dle § 208 Zákoníku práce s náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku.

Na Váš dotaz do pracovně právní poradny odpověděla: Dana Blažková
Pozor: Od 1.1.2012 došlo k významný změnám v oblasti délky směn, evidence pracovní doby, pružné pracovní doby, konta pracovní doby, odměňování přesčasů a příplatků za práci a překážky v práci z důvodu částečné nezaměstnanosti. Věnujte proto prosím pozornost datu vyhotovení odpovědi, protože odpovědi na dotazy zodpovězené do r. 2011 se mohou významně lišit od právní úpravy po r. 2012. Pro orientaci v novinkách Vám doporučujeme články Novela Zákoníku práce od ledna 2012.

Dotaz Nerovnoměrná pracovní doba podle sezóny bez krácení mzdy byl zveřejněn dne 2011-10-13
počet zobrazení: 6851


Pracovní doba, překážky v práci, pracovní neschopnost

Vybrané dotazy z kategorie

Pracovní pohotovost
Proplácení přesčasů
Kratší přestávka v práci než 30 minut
Započítává se začátek a konec pracovní cesty do pracovní doby?
Pracovní povinnosti v době pracovní neschopnosti
Pracovní náplň školníka mimo pracovní dobu
Přestávka v práci
Nemocenská před skončením výpovědní lhůty
Neopodstatněné prodlužování délky směn, které narušuje péči o postižené dítě
Má zaměstnavatel právo nařídit neplacené volno při nedostatku práce?

Všechny dotazy z rubriky: Pracovní doba, překážky v práci, pracovní neschopnostPracovní doba, překážky v práci, pracovní neschopnost

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Pracovní doba, překážky v práci, pracovní neschopnost

absence
částečná nezaměstnanost
bezpečnostní přestávka
evidence pracovní doby
konto pracovní doby
nepřetržitý odpočinek mezi směnami
nepřetržitý odpočinek v týdnu
nerovnoměrně rozvržená pracovní doba
pracovní pohotovost
prostoj
přesčas
přestávky v práci
rovnoměrně rozvržená pracovní doba
rozvržení pracovní doby
dny pracovního klidu
rozvrh týdenní pracovní doby
zaměstnanec pracující v nociPracovní doba, překážky v práci, pracovní neschopnost

Vybrané články a aktuality z kategorie

Omezení prodejní doby během svátků od 1. října 2016
Velký pátek se zařadil mezi státní svátky
Zakotvení povinnosti dodržovat léčebný režim přímo v zákoníku práce
Zákoník práce 2012 XI. díl - Částečná nezaměstnanost
Zákoník práce 2012 X. díl - Přesčasová práce
Zákoník práce 2012 VIII. díl - Pracovní doba