Jak se platí dovolená a náhrada mzdy za nemoc u konta pracovní doby?
Extra Job Je Váš pracovně právní problém akutní?
klikněte zde  

Jak se platí dovolená a náhrada mzdy za nemoc u konta pracovní doby?

Bookmark and Share

Otázka pro právní poradnu:

Dobrý den, snažím se zjistit, jak má postupovat zaměstnavatel v případě, že zavede konto pracovní doby a zaměstnanec bude v této době čerpat dovolenou nebo bude nemocný a bude čerpat náhradu mzdy za dobu pracovní neschopnosti. Bude se v tomto případě vycházet z předem stanoveného rozvrhu směn? Předem děkuji za dopověď.

Odpověď právní poradny:

Dobrý den, když zaměstnavatel uplatňuje konto pracovní doby, pak odměňuje zaměstnance tzv. stálou mzdou (ta musí činit nejméně 80% průměrného výdělku z předchozího roku) - viz § 120 Zákoníku práce. Při kontu pracovní doby nemá zaměstnavatel povinnost přidělovat práci v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby, takže se může stát, že jste např. v zimě měsíc doma a přesto dostáváte na účet stálou mzdy v nezměněné výši - viz § 34b, odst. 1 Zákoníku práce. Při hrazení překážek v práci se proto bude vycházet z plánu směn a v ostatní dny se odměňuje stálou mzdou. Představme si to tak, že stálá mzda se platí za všechny kalendářní dny v měsíci a pouze odchylky se zaplatí jinak. Tzn. měsíc bude mít např. 30 dní. Zaměstnavatel naplánuje třeba jen 10 směn na měsíc. Stálou mzdu zaplatí za celý měsíc. Když některá z 10 naplánovaných směn odpadne z důvodu překážky v práci či dovolené, pak zaměstnavatel pokrátí měsíční stálou mzdu o tuto směnu a směnu zaplatí náhradou mzdy, která ke konkrétnímu institutu náleží (tzn. dovolenou zaplatí průměrným výdělkem 100%, náhradu mzdy za nemoc 60% průměrného výdělku dále redukovaného dle nemocennského pojištění přičemž první 3 dny se nehradí apod.). Náhrada mzdy bude příslušet za tolik hodin, kolik odpadlo (bylo naplánováno). Kdyby např. zaměstnanec měl naplánovánu směnu v délce 10 hodin, ale zasahoval jako dobrovolný hasič u požáru, pak se mu náhrada mzdy poskytne právě za 10 hodin (i když jinak jeho průměrná směna dle týdenního úvazku vychází třeba na 8 hod.).

Na Váš dotaz do pracovně právní poradny odpověděla: Dana Blažková
Dotaz Jak se platí dovolená a náhrada mzdy za nemoc u konta pracovní doby? byl zveřejněn dne 2012-10-14
počet zobrazení: 5859


Pracovní doba, překážky v práci, pracovní neschopnost

Vybrané dotazy z kategorie

Pracovní pohotovost
Proplácení přesčasů
Kratší přestávka v práci než 30 minut
Započítává se začátek a konec pracovní cesty do pracovní doby?
Pracovní povinnosti v době pracovní neschopnosti
Pracovní náplň školníka mimo pracovní dobu
Přestávka v práci
Nemocenská před skončením výpovědní lhůty
Neopodstatněné prodlužování délky směn, které narušuje péči o postižené dítě
Má zaměstnavatel právo nařídit neplacené volno při nedostatku práce?

Všechny dotazy z rubriky: Pracovní doba, překážky v práci, pracovní neschopnostPracovní doba, překážky v práci, pracovní neschopnost

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Pracovní doba, překážky v práci, pracovní neschopnost

absence
částečná nezaměstnanost
bezpečnostní přestávka
evidence pracovní doby
konto pracovní doby
nepřetržitý odpočinek mezi směnami
nepřetržitý odpočinek v týdnu
nerovnoměrně rozvržená pracovní doba
pracovní pohotovost
prostoj
přesčas
přestávky v práci
rovnoměrně rozvržená pracovní doba
rozvržení pracovní doby
dny pracovního klidu
rozvrh týdenní pracovní doby
zaměstnanec pracující v nociPracovní doba, překážky v práci, pracovní neschopnost

Vybrané články a aktuality z kategorie

Omezení prodejní doby během svátků od 1. října 2016
Velký pátek se zařadil mezi státní svátky
Zakotvení povinnosti dodržovat léčebný režim přímo v zákoníku práce
Zákoník práce 2012 XI. díl - Částečná nezaměstnanost
Zákoník práce 2012 X. díl - Přesčasová práce
Zákoník práce 2012 VIII. díl - Pracovní doba