Vyslání na dlouhodobou služební cestu při péči o dítě
Extra Job Je Váš pracovně právní problém akutní?
klikněte zde  

Vyslání na dlouhodobou služební cestu při péči o dítě

Bookmark and Share

Otázka pro právní poradnu:

V pracovní smlouvě mám souhlas s vysláním na služební cestu. Obvyklé služební cesty jsou v rámci týdnů (ve frimě pracuji již 13 let). Nyní zaměstnavatel požaduje vycestování na služební cestu na 1 rok (s krátkým přerušením po třech měsících spíše z pohledu pojištění atd.) a odkazuje se na souhlas uvedený v pracovní smlouvě. S manželkou máme 2 letou dcerku a za nedlouho čekáme druhé dítě. A z tohoto osobního důvodu nebudu se služební cestou souhlasit. Může zaměstnavatel při odmítnutí této služební cesty dát výpověď pro hrubé porušení pracovní kázně ? Našel jsem i informaci v tomto znění: Podle nového zákoníku práce již tedy nemusí být možnost vyslat zaměstnance na pracovní cestu sjednána v pracovní smlouvě, ale může být uvedena i v jiné dohodě se zaměstnancem (není vyloučena ústní dohoda). Může však být samozřejmě sjednána i v pracovní smlouvě. I v případě, že v pracovní smlouvě nebo v jiné dohodě se zaměstnancem bude sjednána možnost vyslat zaměstnance na pracovní cestu, bude zaměstnavatel potřebovat souhlas zaměstnance s vysláním na pracovní cestu v případě pracovní cesty, která má být konána mimo obvod obce pracoviště nebo bydliště těhotné zaměstnankyně, zaměstnankyně nebo zaměstnance pečující o děti do osmi let věku. Je toto stále platné podle nového zákoníku práce ?

Odpověď právní poradny:

Dobrý den, možnost vyslat zaměstnance pečující o dítě do 8 let věku na pracovní cestu výlučně s jejich souhlasem je opravdu zakotvena ve stávajícím Zákoníku práce v § 240, odst. 1. Vykazovat odmítnutí souhlasu s pracovní cestou trvající v řádech měsíců jako hrubé porušení pracovní kázně je nesmysl. Takový postup je v rozporu s dobrými mravy a zákon výslovně říká, že výkon práv nesmí být k tíži druhé smluvní straně. Výhružka je planá, případný soudní spor byste vyhrál. (viz § 13, odst. 5 + § 14, odst. 1 Zákoníku práce)

Na Váš dotaz do pracovně právní poradny odpověděla: Dana Blažková
Dotaz Vyslání na dlouhodobou služební cestu při péči o dítě byl zveřejněn dne 2011-06-03
počet zobrazení: 6646


Služební cesty a cestovní náhrady

Vybrané dotazy z kategorie

Několikadenní pracovní cesty a péče o osobu blízkou
Může zaměstnavatel nařídit jízdu služebním vozidlem
nástup na služební cesty o víkendu
Služební cesta a pracovní doba
Diety při služebních cestách
Cestovní náhrady u dohody o provedení práce
Vyslání na dlouhodobou služební cestu při péči o dítě
Náhrada cestovného MHD
Vymáhání stravného
Povinnost vyjet na služební cestu určená pracovní smlouvou

Všechny dotazy z rubriky: Služební cesty a cestovní náhradySlužební cesty a náhrady

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Služební cesty a cestovní náhrady

stravování
pracovní cestaSlužební cesty a cestovní náhrady

Vybrané články a aktuality z kategorie

Výše stravného v roce 2012