Předčasné ukončení zahraniční služební cesty zaměstnavatelem
Extra Job Je Váš pracovně právní problém akutní?
klikněte zde  

Předčasné ukončení zahraniční služební cesty zaměstnavatelem

Bookmark and Share

Otázka pro právní poradnu:

Zaměstnavatel (univerzita) mě vyslal na dlouhodobou služební cestu mimo ČR. Veškeré zákonné náležitosti před cestou byly splněny, podstatné pro dotaz - čas začátku a konce služební cesty. Za jakých okolností mě může zaměstnavatel nařídit ukončení pracovní cesty před dobou stanovenou v cestovním příkaze?

Odpověď právní poradny:

Dobrý den, zákoník práce takovou situaci neřeší. Máte-li místo výkonu práce uvedeno v ČR a v zahraničí jste např. na stáži, pak jste nadále na pokyn zaměstnavatele konat práci v místě výkonu práce (v tomto případě v ČR), takže jste povinen cestu ukončit a vrátit se zpět do ČR. Na druhou stranu kdyby Vám s předčasným návratem do ČR vznikly prokazatelné náklady (např. jste si předplatil divadlo na celou sezónu, protože jste podle cestovního příkazu předpokládal další trvání cesty), pak je zaměstnavatel povinen Vám je uhradit.

Na Váš dotaz do pracovně právní poradny odpověděla: Dana Blažková
Dotaz Předčasné ukončení zahraniční služební cesty zaměstnavatelem byl zveřejněn dne 2011-09-23
počet zobrazení: 3212


Služební cesty a cestovní náhrady

Vybrané dotazy z kategorie

Několikadenní pracovní cesty a péče o osobu blízkou
Může zaměstnavatel nařídit jízdu služebním vozidlem
nástup na služební cesty o víkendu
Služební cesta a pracovní doba
Diety při služebních cestách
Cestovní náhrady u dohody o provedení práce
Vyslání na dlouhodobou služební cestu při péči o dítě
Náhrada cestovného MHD
Vymáhání stravného
Povinnost vyjet na služební cestu určená pracovní smlouvou

Všechny dotazy z rubriky: Služební cesty a cestovní náhradySlužební cesty a náhrady

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Služební cesty a cestovní náhrady

stravování
pracovní cestaSlužební cesty a cestovní náhrady

Vybrané články a aktuality z kategorie

Výše stravného v roce 2012