Nemocný zaměstnanec a revize zdravotního stavu
Extra Job Je Váš pracovně právní problém akutní?
klikněte zde  

Nemocný zaměstnanec a revize zdravotního stavu

Bookmark and Share

Otázka pro právní poradnu:

Může zaměstnavatel poslat nemocného zaměstnance na přezkoumání nemoci k jinému doktorovi ?

Odpověď právní poradny:

Dobrý den, zaměstnavatel může prověřovat zdravotní stav zaměstnance jedině z hlediska požadavků na výkon práce. Od toho slouží závodní lékaři, se kterými sjednávají zaměstnavatelé smlouvy. Takže je-li zaměstnanec nemocný a nechodí do práce, zaměstnavatel mu nemůže nařídit, aby navštívil jiného ošetřujícího lékaře. Ale jestliže ošetřující lékař vydá rozhodnutí, že zaměstnanec dále nemůže konat dosavadní práci, pak je logické, že zaměstnavatel tuto informaci neuznává jako jedinou platnou a pošle zaměstnance na vyšetření a rozhodnutí k závodnímu lékaři.

Na Váš dotaz do pracovně právní poradny odpověděla: Dana Blažková
Dotaz Nemocný zaměstnanec a revize zdravotního stavu byl zveřejněn dne 2011-04-29
počet zobrazení: 5730


Pracovní podmínky, vzdělávání zaměstnanců, bezpečnost práce

Vybrané dotazy z kategorie

Čisticí prostředky hrazené zaměstnanci
Dlouhodobá pracovní neschopnost a propadnutí dovolené
Povinnost absolvovat závodní preventivní prohlídku
Nárok naproplacení dovolené při ukončení pracovního poměru
Z čeho se vypočítává průměr na nemoc při krátké době zaměstnání?
Nemocný zaměstnanec a revize zdravotního stavu
Pracovní úraz a jeho vyplácení
Je nárok na volno s náhradou mzdy na vykonání maturitní zkoušky?
Nemoc z povolání - atopický ekzém
Zaměstnavatel nechce uznat pracovní úraz

Všechny dotazy z rubriky: Pracovní podmínky, vzdělávání zaměstnanců, bezpečnost práceBezpečnost práce, pracovní podmínky, vzdělávání zaměstnanců

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Pracovní podmínky, vzdělávání zaměstnanců, bezpečnost práce

kvalifikační dohoda
noční práce
zvýšení a prohloubení kvalifikace
bezpečnost a ochrana zdraví při práci - povinnosti zaměstnavatelů
bezpečnost a ochrana zdraví při práci - povinnosti zaměstnanců
dohoda o zvýšení/prohloubení kvalifikace
mladiství zaměstnanci
těhotné zaměstnankyně
dočasná pracovní neschopnost (karanténa)
povinnosti zaměstnancůPracovní podmínky, vzdělávání zaměstnanců, bezpečnost práce

Vybrané články a aktuality z kategorie

Ošetřovatelské volno
Probíhá novelizace zákona o koordinaci BOZP na stavbách
Povinné preventivní prohlídky pro brigádníky končí!
Zdravotní prohlídky u zaměstnavatelů od 04/2012
Zákoník práce 2012 XIII. díl - Konkurenční doložka
Radiorada Převedení na jinou práci Radiožurnál 2.3. 2011
Radiorada Kontrola zaměstnanců Radiožurnál 1.2. 2011