Radiorada Kontrola zaměstnanců Radiožurnál 1.2. 2011

Bookmark and Share

Radiorada Kontrola zaměstnanců Radiožurnál 1.2. 2011

Textový přepis radiorady na téma Kontrola zaměstnanců na stanici Radiožurnál ze dne 1.2. 2011, kdy na dotazy odpovídala paní Dana Blažková

Odpolední Radiožurnál má na programu tradiční ?Radioradu?. Kam až může zajít zaměstnavatel při kontrole toho, zda zaměstnanci dělají to, co mají a nezneužívají výrobní prostředky zaměstnavatele k něčemu jinému. Co je kontrola a co už šmírování a zasahování do soukromí? Tak to probereme s Danou Blažkovou z personální agentury Aditus a serveru www.hledampraci.cz.

1.Kontrola ze strany zaměstnavatele by měla být provedena přiměřeným způsobem a nesmí narušovat soukromí zaměstnance. Pojďme to trochu přeložit a rozšířit ? co to znamená?


Jednak to znamená, že nesmí být narušována osobní důstojnost zaměstnance ? pokud se např. provádí osobní prohlídky na vrátnici, kdy zaměstnanci odkládají části oděvu, pak žena kontroluje ženu, muž muže. Především však jde o to, že zaměstnanci mají právo být předem informování o důvodech, které ke kontrole vedou, rozsahu kontrol a hlavně o samotném faktu, že zaměstnavatel průběžně provádí kontroly. Jednoduše řečeno: V tomto případě má přednost prevence před represí. Protože pokud zaměstnance předem informujete, že je určitým způsobem kontrolujete, tak je vysoká šance, že upustí od jednání, které bychom následně mohli považovat za porušení pracovní kázně.

2. To znamená, že informujeme slovně nebo stačí někde podepsat, že souhlasíme s tím, že budeme určitým způsobem kontrolování?


To záleží na tom, v jakém rozsahu bude ona kontrola. Pokud by například zaměstnavatel prováděl už zmíněné kontroly na vrátnici, pak stačí, když vydá vnitřní předpis, nebo to oznámí na nástěnce, oběžníkem apod. Kdyby prováděl kontrolu e-mailů, tak totéž, stačí vnitřní předpis. Pokud by ale nějakým způsobem zaměstnavatel zaznamenával osobní data, třeba zaváděl kamery, pak je možné, že už bude potřebovat souhlas.

3. Pokud bude mít zaměstnanec pocit, že žádný oběžník nečetl, a že jeho soukromí je narušováno, co má dělat. Kam se má obrátit?


První věc je, že pokud bychom někoho informovali vnitřním předpisem, tak zaměstnavatel je ze zákona povinen do 15 dnů prokazatelně seznámit všechny zaměstnance s vydáním nebo změnou vnitřního předpisu. Ale když si chceme stěžovat, tak zde jako i v jiných případech, máme dvě možnosti: Buďto stížnost na Inspekci práce, a tu já bych v tomto případě asi upřednostnila, nebo žalobu.

4. My jsme zmínili kamery, do jedné takové vám právě teď mávám, její obraz je přenášen na naše webové stránky, pojďme k bezpečnostním kamerám. Jsou přiměřenou formou kontroly nebo nejsou? Jak se s nimi musí na pracovišti zacházet?


První, co je, že zaměstnavatel je sice může zavést, ale ne jen tak ?mýrnyx ? týrnyx?, ale pouze je-li dán vážný důvod. Tak dejme tomu, že důvod je, třeba se ztrácí materiál nebo se po pracovištích pohybují cizí osoby, v takovém případě zavedeme kameru a předem to zaměstnancům oznámíme. Ale rozdíl je v tom, zda z kamer vzniká nebo nevzniká záznam. Když z kamer nevzniká záznam, jde pouze o obraz, který se nearchivuje, a zpravidla takový obraz třeba sledují pracovníci ostrahy na vrátnici, pak stačí zavedení kamer zaměstnancům pouze oznámit ?vážení kolegové, v tomto prostoru je kamera a ta vás sleduje?. Ale pokud by se záznam z kamer archivoval, i třeba na krátkou dobu, dejme tomu, že by se video po 2 týdnech skartovalo, pak je třeba souhlas každého jednotlivého zaměstnance, a to písemný souhlas a ještě souhlas Úřadu na ochranu osobních údajů, protože v archivech budou zůstávat osobní data zaměstnanců ? jejich obrazové záznamy.

Vztah zaměstnanec a zaměstnavatel z úhlu pohledu Dany Blažkové z personální agentury Aditus a serveru www.hledampraci.cz, děkujeme za vysvětlení a mějte se hezky, naslyšenou.


Radiorada ve formátu mp3: Radiorada Kontrola zaměstnanců Radiožurnál 1.2. 2011.mp3

Radiorada ve formátu amr: Radiorada Kontrola zaměstnanců Radiožurnál 1.2. 2011.amr

Autor článku: Dana BlažkováPočet zobrazení článku Radiorada Kontrola zaměstnanců Radiožurnál 1.2. 2011: 5312Pracovní podmínky, vzdělávání zaměstnanců, bezpečnost práce

Vybrané dotazy z kategorie

Čisticí prostředky hrazené zaměstnanci
Dlouhodobá pracovní neschopnost a propadnutí dovolené
Povinnost absolvovat závodní preventivní prohlídku
Nárok naproplacení dovolené při ukončení pracovního poměru
Z čeho se vypočítává průměr na nemoc při krátké době zaměstnání?
Nemocný zaměstnanec a revize zdravotního stavu
Pracovní úraz a jeho vyplácení
Je nárok na volno s náhradou mzdy na vykonání maturitní zkoušky?
Nemoc z povolání - atopický ekzém
Zaměstnavatel nechce uznat pracovní úraz

Všechny dotazy z rubriky: Pracovní podmínky, vzdělávání zaměstnanců, bezpečnost práceBezpečnost práce, pracovní podmínky, vzdělávání zaměstnanců

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Pracovní podmínky, vzdělávání zaměstnanců, bezpečnost práce

kvalifikační dohoda
noční práce
zvýšení a prohloubení kvalifikace
bezpečnost a ochrana zdraví při práci - povinnosti zaměstnavatelů
bezpečnost a ochrana zdraví při práci - povinnosti zaměstnanců
dohoda o zvýšení/prohloubení kvalifikace
mladiství zaměstnanci
těhotné zaměstnankyně
dočasná pracovní neschopnost (karanténa)
povinnosti zaměstnancůPracovní podmínky, vzdělávání zaměstnanců, bezpečnost práce

Vybrané články a aktuality z kategorie

Ošetřovatelské volno
Probíhá novelizace zákona o koordinaci BOZP na stavbách
Povinné preventivní prohlídky pro brigádníky končí!
Zdravotní prohlídky u zaměstnavatelů od 04/2012
Zákoník práce 2012 XIII. díl - Konkurenční doložka
Radiorada Převedení na jinou práci Radiožurnál 2.3. 2011
Radiorada Kontrola zaměstnanců Radiožurnál 1.2. 2011