bezpečnost a ochrana zdraví při práci - povinnosti zaměstnavatelů

Bookmark and Share


a b c č d e f g h ch i j k l m n o p r s t u v x y z ž

všechny termíny nejaktuálnější nejoblíbenější

Pracovní podmínky, vzdělávání zaměstnanců, bezpečnost práce
Pracovní podmínky

bezpečnost a ochrana zdraví při práci - povinnosti zaměstnavatelů

bezpečnost a ochrana zdraví při práci - povinnosti zaměstnavatelů výklad pojmu:

zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnou práci zaměstnanců a péče o bezpečnost práce je nedílnou a rovnocenou součástí pracovní náplně vedoucích zaměstnanců; ZAMĚSTNAVATEL JE POVINEN: omezovat vznik rizik a odstraňovat jejich zdroje, o stávajících rizicích zaměstnance informovat, nahrazovat fyzicky namahavé postupy novými, přednostně uplatňovat kolektivní ochranu před individuální, nepřipustit, aby zaměstnanec konal práce zakázané nebo takové, které neodpovídají jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti, sdělit zaměstnancům, které lékařské zařízení pro něj koná závodněpreventivní péči, nahradit zaměstnancům event. ztrátu na výdělku při účasti na zdravotních prohlídkách, nepoužívat způsob odměňování, kterým by se zaměstnanci vystavovali zvýšenému riziku újmy na zdraví, školit zaměstnance z bezpečnosti práce (při změně pracovního zařazení, druhu práce, při zavedení nové technologie a v dalších případech, které mají vliv na bezpečnost - např. při stěhování zaměstnavatele, po závažném pracovním úrazu na pracovišti apod.), poskytovat zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky a na vlastní náklad je udržovat, vést knihu úrazů a hlásit případné pracovní úrazy příslušným institucím, zajistit dodržování zákazu kouření na pracovištích


odkazy k pojmu bezpečnost a ochrana zdraví při práci - povinnosti zaměstnavatelů v Zákoníku práce:

§ 101 - 105, 107 ZP

Počet zobrazení termínu bezpečnost a ochrana zdraví při práci - povinnosti zaměstnavatelů: 11194

Související termíny Zákoníku práce

Výraz bezpečnost a ochrana zdraví při práci - povinnosti zaměstnavatelů je zařazen do pracovně právní kategorie: Pracovní podmínky, vzdělávání zaměstnanců, bezpečnost práce. Související termíny v rubrice v našem Slovníku zákoníku práce a pracovního práce:
kvalifikační dohoda
noční práce
zvýšení a prohloubení kvalifikace
bezpečnost a ochrana zdraví při práci - povinnosti zaměstnavatelů
bezpečnost a ochrana zdraví při práci - povinnosti zaměstnanců
dohoda o zvýšení/prohloubení kvalifikace
mladiství zaměstnanci
těhotné zaměstnankyně
dočasná pracovní neschopnost (karanténa)
povinnosti zaměstnanců

a b c č d e f g h ch i j k l m n o p r s t u v x y z ž

všechny termíny nejaktuálnější nejoblíbenějšíPracovní podmínky, vzdělávání zaměstnanců, bezpečnost práce

Vybrané dotazy z kategorie

Čisticí prostředky hrazené zaměstnanci
Dlouhodobá pracovní neschopnost a propadnutí dovolené
Povinnost absolvovat závodní preventivní prohlídku
Nárok naproplacení dovolené při ukončení pracovního poměru
Z čeho se vypočítává průměr na nemoc při krátké době zaměstnání?
Nemocný zaměstnanec a revize zdravotního stavu
Pracovní úraz a jeho vyplácení
Je nárok na volno s náhradou mzdy na vykonání maturitní zkoušky?
Nemoc z povolání - atopický ekzém
Zaměstnavatel nechce uznat pracovní úraz

Všechny dotazy z rubriky: Pracovní podmínky, vzdělávání zaměstnanců, bezpečnost prácePracovní podmínky, vzdělávání zaměstnanců, bezpečnost práce

Vybrané články a aktuality z kategorie

Ošetřovatelské volno
Probíhá novelizace zákona o koordinaci BOZP na stavbách
Povinné preventivní prohlídky pro brigádníky končí!
Zdravotní prohlídky u zaměstnavatelů od 04/2012
Zákoník práce 2012 XIII. díl - Konkurenční doložka
Radiorada Převedení na jinou práci Radiožurnál 2.3. 2011
Radiorada Kontrola zaměstnanců Radiožurnál 1.2. 2011