mladiství zaměstnanci

Bookmark and Share


a b c č d e f g h ch i j k l m n o p r s t u v x y z ž

všechny termíny nejaktuálnější nejoblíbenější

Pracovní podmínky, vzdělávání zaměstnanců, bezpečnost práce
Pracovní podmínky

mladiství zaměstnanci

mladiství zaměstnanci výklad pojmu:

jsou zaměstnanci od 15ti do 18ti let věku, zaměstnavatel je povinen vést seznam nezletilých zaměstnanců vč. uvedení druhu práce, kterou mladiství konají; týdenní úvazek mladistvých ve všech pracovněprávních vztazích v součtu smí činit max. 40 hodin, adélka směny nesmí přesáhnout 8 hodin, přestávka v práci nesmí být mladistvým rozdělována na části a musí být poskytnuta nejpozději po 4,5 hodinách nepřetržité práce; nepřetržitý odpočinek v rámci týdne smí činit min. 48 hod.; mladiství nesmí pracovat přesčas a v noci smí pracovat maximálně 1 hodinu, a to ještě za předpokladu, že je výkon noční práce potřeba pro jejich budoucí kvalifikaci (výchovu k povolání)


odkazy k pojmu mladiství zaměstnanci v Zákoníku práce:

§ 6, § 88, odst. 1, § 243 - 247 ZP

Počet zobrazení termínu mladiství zaměstnanci: 11592

Související termíny Zákoníku práce

Výraz mladiství zaměstnanci je zařazen do pracovně právní kategorie: Pracovní podmínky, vzdělávání zaměstnanců, bezpečnost práce. Související termíny v rubrice v našem Slovníku zákoníku práce a pracovního práce:
kvalifikační dohoda
noční práce
zvýšení a prohloubení kvalifikace
bezpečnost a ochrana zdraví při práci - povinnosti zaměstnavatelů
bezpečnost a ochrana zdraví při práci - povinnosti zaměstnanců
dohoda o zvýšení/prohloubení kvalifikace
mladiství zaměstnanci
těhotné zaměstnankyně
dočasná pracovní neschopnost (karanténa)
povinnosti zaměstnanců

a b c č d e f g h ch i j k l m n o p r s t u v x y z ž

všechny termíny nejaktuálnější nejoblíbenějšíPracovní podmínky, vzdělávání zaměstnanců, bezpečnost práce

Vybrané dotazy z kategorie

Čisticí prostředky hrazené zaměstnanci
Dlouhodobá pracovní neschopnost a propadnutí dovolené
Povinnost absolvovat závodní preventivní prohlídku
Nárok naproplacení dovolené při ukončení pracovního poměru
Z čeho se vypočítává průměr na nemoc při krátké době zaměstnání?
Nemocný zaměstnanec a revize zdravotního stavu
Pracovní úraz a jeho vyplácení
Je nárok na volno s náhradou mzdy na vykonání maturitní zkoušky?
Nemoc z povolání - atopický ekzém
Zaměstnavatel nechce uznat pracovní úraz

Všechny dotazy z rubriky: Pracovní podmínky, vzdělávání zaměstnanců, bezpečnost prácePracovní podmínky, vzdělávání zaměstnanců, bezpečnost práce

Vybrané články a aktuality z kategorie

Ošetřovatelské volno
Probíhá novelizace zákona o koordinaci BOZP na stavbách
Povinné preventivní prohlídky pro brigádníky končí!
Zdravotní prohlídky u zaměstnavatelů od 04/2012
Zákoník práce 2012 XIII. díl - Konkurenční doložka
Radiorada Převedení na jinou práci Radiožurnál 2.3. 2011
Radiorada Kontrola zaměstnanců Radiožurnál 1.2. 2011