Probíhá novelizace zákona o koordinaci BOZP na stavbách

Bookmark and Share

Probíhá novelizace zákona o koordinaci BOZP na stavbách

Víte, co to pro Vás bude znamenat?

V roce 2012 se sešla na popud ministerstva práce a sociálních věcí odborná skupina (tzv. kulatý stůl) složená ze zástupců MPSV, Hospodářské komory ČR, Svazu podnikatelů ve stavebnictví, České komory autorizovaných inženýrů a techniků, občanského sdružení koordinátorů VIZE - Bezpečná stavba o. s, České společnosti stavebních koordinátorů, Českého svazu stavebních inženýrů a orgánů inspekce práce, aby posoudila způsoby odborného vzdělávání, udělovaní akreditací a dalšího vzdělávání odborně způsobilých osob. Závěrem tohoto setkání bylo, že se zákon 309/2006 se dobře vžil do praxe, nicméně je nutné jej novelizovat vzhledem ke zvyšujícím se požadavkům na bezpečnost práce, a to zejména v oblasti stavebnictví, kde stále dochází ke značnému počtu pracovních úrazů.

Z toho popudu následně začalo MPSV pracovat na novele právě zákona 309/2006, ve kterém se zpřesňuje nutnost mít na staveništi tzv. "koordinátora bezpečnosti práce", což je osoba zodpovědná za řízení rizik a celkový dohled a koordinaci BOZP mezi všemi účastníky stavby.  Tuto osobu je nutné jmenovat vždy, když se na stavbě podílí více jak dva dodavatelé a jedná se o cokoliv většího než malý rodinný domek. Kritérium velikosti však prosím berte jako velmi orientační, protože komplexní vysvětlení podmínek, kdy potřebujete koordinátora BOZP je samozřejmě složitější, nicméně pro účely tohoto článku si jej můžeme takto zestručnit.

Co se tedy týče samotné novely zákona, ta má podle pracovní skupiny přinést zejména zpřesnění toho, jaké minimální požadavky by měl obsahovat plán BOZP na staveništi a nově jsou též definovány podmínky kvalifikace a dalšího vzdělávání pracovníků zodpovědných za koordinaci BOZP, a to i ve smyslu odborné přípravy a celoživotního vzdělávání. K poslednímu bodu pouze dodejme skutečnost, že celoživotní vzdělávání, zejména formou odborných seminářů a školení je pracovníky v oblasti BOZP hojně využíváno i dnes.

 Druhou takovou výraznou oblastí, kterou novela zákona zpřesňuje je i úloha koordinátora BOZP při samotné přípravě a realizaci stavby zejména pak při zapracování požadavků BOZP do technologických a pracovních postupů. Novela dále hovoří o postavení koordinátora vůči ostatním účastníkům ve výstavbě, jako je technický dozor investora, zhotovitel či jiné osoby, zejména v oblasti řízení rizik, jejichž pojmenování a následné vyhodnocování je důležitou součástí každé bezpečné stavby.

Postupy koordinace BOZP na stavbě se, jak vidíme, poměrně rychle mění, a to jak v závislosti na stále se zvyšujících nárocích na bezpečnost práce, tak i s rozvojem stavebnictví a čím dál větší náročností některých projektů, kdy je třeba skutečně dohlédnout na dobrou koordinaci BOZP mezi všemi účastníky stavby. Stavebnictví je bohužel stále odvětví, ve kterém jsou pracovní úrazy nejčetnější, a tak je v zájmu všech účastníků stavby, aby se její zhotovení obešlo bez zranění a problémů. Není proto určitě vhodné ponechávat cokoliv náhodě a zbytečně riskovat postih ze strany kontrolních orgánů nebo ještě hůře zranění pracovníků na stavbě, proto se vždy obracejte na odborníky na zajištění koordinace bezpečnosti práce jako je společnost CRDR s.r.o., která poskytuje školené specialisty v oboru koordinace BOZP a garantuje 100% pokrytí rizik investora.Počet zobrazení článku Probíhá novelizace zákona o koordinaci BOZP na stavbách: 3450Pracovní podmínky, vzdělávání zaměstnanců, bezpečnost práce

Vybrané dotazy z kategorie

Čisticí prostředky hrazené zaměstnanci
Dlouhodobá pracovní neschopnost a propadnutí dovolené
Povinnost absolvovat závodní preventivní prohlídku
Nárok naproplacení dovolené při ukončení pracovního poměru
Z čeho se vypočítává průměr na nemoc při krátké době zaměstnání?
Nemocný zaměstnanec a revize zdravotního stavu
Pracovní úraz a jeho vyplácení
Je nárok na volno s náhradou mzdy na vykonání maturitní zkoušky?
Nemoc z povolání - atopický ekzém
Zaměstnavatel nechce uznat pracovní úraz

Všechny dotazy z rubriky: Pracovní podmínky, vzdělávání zaměstnanců, bezpečnost práceBezpečnost práce, pracovní podmínky, vzdělávání zaměstnanců

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Pracovní podmínky, vzdělávání zaměstnanců, bezpečnost práce

kvalifikační dohoda
noční práce
zvýšení a prohloubení kvalifikace
bezpečnost a ochrana zdraví při práci - povinnosti zaměstnavatelů
bezpečnost a ochrana zdraví při práci - povinnosti zaměstnanců
dohoda o zvýšení/prohloubení kvalifikace
mladiství zaměstnanci
těhotné zaměstnankyně
dočasná pracovní neschopnost (karanténa)
povinnosti zaměstnancůPracovní podmínky, vzdělávání zaměstnanců, bezpečnost práce

Vybrané články a aktuality z kategorie

Ošetřovatelské volno
Probíhá novelizace zákona o koordinaci BOZP na stavbách
Povinné preventivní prohlídky pro brigádníky končí!
Zdravotní prohlídky u zaměstnavatelů od 04/2012
Zákoník práce 2012 XIII. díl - Konkurenční doložka
Radiorada Převedení na jinou práci Radiožurnál 2.3. 2011
Radiorada Kontrola zaměstnanců Radiožurnál 1.2. 2011