bezpečnost a ochrana zdraví při práci - povinnosti zaměstnanců

Bookmark and Share


a b c č d e f g h ch i j k l m n o p r s t u v x y z ž

všechny termíny nejaktuálnější nejoblíbenější

Pracovní podmínky, vzdělávání zaměstnanců, bezpečnost práce
Pracovní podmínky

bezpečnost a ochrana zdraví při práci - povinnosti zaměstnanců

bezpečnost a ochrana zdraví při práci - povinnosti zaměstnanců výklad pojmu:

ZAMĚSTNANEC JE POVINEN: účastnit se školení bezpečnosti práce, podrobit se zdravotním prohlídkám, dodržovat pracovní postupy a předpisy, nepožívat alkohlické a jiné návykové látky, nekouřit na pracovištích, oznamovat nadřízenému závady na pracovištích, které ohrožují bezpečnost, oznamovat pracovní úrazy a drobná poranění, podrobit se na pokyn vedoucího zaměstnance písemně určeného zaměstnavatelem kontrole na alkohol či jiné návykové látky; zaměstnanci mají právo účastnit se řešení otázek bezpečnosti práce prostřednictvím odborů nebo rady zaměstnanců (jejich zástupce pro bezpečnost)


odkazy k pojmu bezpečnost a ochrana zdraví při práci - povinnosti zaměstnanců v Zákoníku práce:

§ 106, 108 ZP

Počet zobrazení termínu bezpečnost a ochrana zdraví při práci - povinnosti zaměstnanců: 8193

Související termíny Zákoníku práce

Výraz bezpečnost a ochrana zdraví při práci - povinnosti zaměstnanců je zařazen do pracovně právní kategorie: Pracovní podmínky, vzdělávání zaměstnanců, bezpečnost práce. Související termíny v rubrice v našem Slovníku zákoníku práce a pracovního práce:
kvalifikační dohoda
noční práce
zvýšení a prohloubení kvalifikace
bezpečnost a ochrana zdraví při práci - povinnosti zaměstnavatelů
bezpečnost a ochrana zdraví při práci - povinnosti zaměstnanců
dohoda o zvýšení/prohloubení kvalifikace
mladiství zaměstnanci
těhotné zaměstnankyně
dočasná pracovní neschopnost (karanténa)
povinnosti zaměstnanců

a b c č d e f g h ch i j k l m n o p r s t u v x y z ž

všechny termíny nejaktuálnější nejoblíbenějšíPracovní podmínky, vzdělávání zaměstnanců, bezpečnost práce

Vybrané dotazy z kategorie

Čisticí prostředky hrazené zaměstnanci
Dlouhodobá pracovní neschopnost a propadnutí dovolené
Povinnost absolvovat závodní preventivní prohlídku
Nárok naproplacení dovolené při ukončení pracovního poměru
Z čeho se vypočítává průměr na nemoc při krátké době zaměstnání?
Nemocný zaměstnanec a revize zdravotního stavu
Pracovní úraz a jeho vyplácení
Je nárok na volno s náhradou mzdy na vykonání maturitní zkoušky?
Nemoc z povolání - atopický ekzém
Zaměstnavatel nechce uznat pracovní úraz

Všechny dotazy z rubriky: Pracovní podmínky, vzdělávání zaměstnanců, bezpečnost prácePracovní podmínky, vzdělávání zaměstnanců, bezpečnost práce

Vybrané články a aktuality z kategorie

Ošetřovatelské volno
Probíhá novelizace zákona o koordinaci BOZP na stavbách
Povinné preventivní prohlídky pro brigádníky končí!
Zdravotní prohlídky u zaměstnavatelů od 04/2012
Zákoník práce 2012 XIII. díl - Konkurenční doložka
Radiorada Převedení na jinou práci Radiožurnál 2.3. 2011
Radiorada Kontrola zaměstnanců Radiožurnál 1.2. 2011