Je možné skončení pracovního poměru dle paragrafu 55 zpětně?
Extra Job Je Váš pracovně právní problém akutní?
klikněte zde  

Je možné skončení pracovního poměru dle paragrafu 55 zpětně?

Bookmark and Share

Otázka pro právní poradnu:

Dobrý den, zaměstnavatel mi oznámil ústně ukončení pracovního poměru dle paragrafu 55. Následně jsem podepsal dohodu o způsobu náhrady škody a škodu uhradil. Zaměstnavatel poté škodu navýšil (dohodu zatím nepředložil). Pracovní poměr zaměstnavatel ukončil údajně k 30.4., ale do dnešního dne (2.5) jsem neobdržel a nepodepsal výpověď ani neobdržel jiné výstupní listiny. Může mi zaměstnavatel podat výpověď zpětně nebo ji musí podat až k datu předánía tudíž poměr stále trvá? Dále se zaměstnavatel snaží můj odchod co nejvíc znepříjemnit a naznačuje že možná neobdržím poslední výplatu. Má na to právo nebo ne když stále není částka uhrazena?

Odpověď právní poradny:

Dobrý den, okamžitým zrušením končí pracovní poměr ke dni doručení písemného oznámení (viz § 60, věta druhá Zákoníku práce). Okamžité zrušení provedené ústně jed tedy neplatné a jsou možné dva postupy: 1) Dokud Vám zaměstnavatel dál přiděluje práci, pak je zjevné, že k okamžitému zrušení nedošlo a pracovní poměr dosud trvá. Nevyplatí-li Vám mzdu do 15 dnů po splatnosti, pak jste to Vy, kdo může písemně okamžitě zrušit pracovní poměr dle § 56, odst. 1, písm. b) Zákoníku práce a máte nárok na náhradu mzdy odpovídající délce výpovědní doby (pravděpodobně tedy v délce 2 měsíců). 2) Jestliže Vám zaměstnavatel přestal přidělovat práci, ačkoliv Vám okamžité zrušení nepředal písemně, vyzvěte jej neprodleně, že trváte na dalším zaměstnávání. Ve lhůtě do 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr neplatně skončit, pak můžete na zaměstnavatele podat žalobu. (viz § 69, odst. 1 + § 72 Zákoníku práce)

Na Váš dotaz do pracovně právní poradny odpověděla: Dana Blažková
Dotaz Je možné skončení pracovního poměru dle paragrafu 55 zpětně? byl zveřejněn dne 2012-10-05
počet zobrazení: 6440


Skončení pracovního poměru

Vybrané dotazy z kategorie

Ukončení pracovního poměru na dobu určitou a podpora v nezaměstnanosti
Výpověď ve zkušební době při pracovní neschopnosti
Okamžité zrušení pracovního poměru a kvalifikační dohoda
Jakou textaci výpovědi mohu použít tak, abych nepřišel o dávky z UP pokud nenajdu rychle práci?
Nepovolení ukončení pracovního poměru na dobu určitou, přesto to nástup do nové práce
Výpověď - bossing
Odstupné a nemoc po ukončení pracovního poměru
Výpověď zaměstnavatele dle §52 písm. c) a nemoc ve výpovědní lhůtě
Doložka o použití informací ze zaměstnání u jiné činnosti
Ochranná lhůta při ukončení pracovního poměru.

Všechny dotazy z rubriky: Skončení pracovního poměruPracovní poměr - ukončení

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Skončení pracovního poměru

dohoda o ukončení pracovního poměru
odchodné
odstupné
výpověď ze strany zaměstnance
výpověď ze strany zaměstnavatele
zákaz výpovědi
hromadné propouštění
neplatné rozvázání pracovního poměru
okamžité zrušení pracovního poměru - ze strany zaměstnavatele
okamžité zrušení pracovního poměru - ze strany zaměstnance
smrt zaměstnance
výpovědní dobaSkončení pracovního poměru

Vybrané články a aktuality z kategorie

Pravidla pro odstupné od r. 2012
Zákoník práce 2012 V. díl - Výpovědní důvody a ochrana před výpovědí
Radiorada Okamžité zrušení pracovního poměru Radiožurnál 5.4. 2011