Nepodepsaná výpověď ze zaměstnání
Extra Job Je Váš pracovně právní problém akutní?
klikněte zde  

Nepodepsaná výpověď ze zaměstnání

Bookmark and Share

Otázka pro právní poradnu:

Ředitel příspěvkové organizace změnil organizační schéma a zrušil moji pracovní pozici. Oznámil to na poradě, kde mi předložil výpověď, kterou jsem podepsal a předal mi stejnopis výpovědi, který ovšem není podepsaný a nemá razítko organizace. Je to v pořádku?

Odpověď právní poradny:

Dobrý den, chybí-li na výpověďi razítko, není to žádná velká chyba. Chybí-li tam podpis odpovědné osoby zaměstnavatele, která má právo jednat v pracovněprávních vztazích, pak to problém je. Sdělte písemně zaměstnavateli, že výpověď není podepsaná a trváte na trvání dalšího pracovního poměru. Zaměstnavatel Vám pak pravděpodobně předá výpověď znovu, už podepsanou, ale s novým datem předání. Je sice pravda, že aby byla výpověď platná, musí být písemně a doručena druhé straně a o tom, že má být písemně + podepsána se v § 50, odst. 5 Zákoníku práce výslovně nepíše. Jsem ale toho názoru, že kdyby se věc event. řešila u soudu, dovodil by soud, že písemná forma znamená i podepsání oprávněnou osobou.

Na Váš dotaz do pracovně právní poradny odpověděla: Dana Blažková
Pozor: Od 1.1.2012 došlo k významný změnám v oblasti neplatnosti právních úkonů, zkušební doby, uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou, dočasného přidělení zaměstnanců, výpovědí a odstupného. Věnujte proto prosím pozornost datu vyhotovení odpovědi, protože odpovědi na dotazy zodpovězené do r. 2011 se mohou významně lišit od právní úpravy po r. 2012. Pro orientaci v novinkách Vám doporučujeme články Novela Zákoníku práce od ledna 2012.

Dotaz Nepodepsaná výpověď ze zaměstnání byl zveřejněn dne 2011-10-09
počet zobrazení: 6036


Skončení pracovního poměru

Vybrané dotazy z kategorie

Ukončení pracovního poměru na dobu určitou a podpora v nezaměstnanosti
Výpověď ve zkušební době při pracovní neschopnosti
Okamžité zrušení pracovního poměru a kvalifikační dohoda
Jakou textaci výpovědi mohu použít tak, abych nepřišel o dávky z UP pokud nenajdu rychle práci?
Nepovolení ukončení pracovního poměru na dobu určitou, přesto to nástup do nové práce
Výpověď - bossing
Odstupné a nemoc po ukončení pracovního poměru
Výpověď zaměstnavatele dle §52 písm. c) a nemoc ve výpovědní lhůtě
Doložka o použití informací ze zaměstnání u jiné činnosti
Ochranná lhůta při ukončení pracovního poměru.

Všechny dotazy z rubriky: Skončení pracovního poměruPracovní poměr - ukončení

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Skončení pracovního poměru

dohoda o ukončení pracovního poměru
odchodné
odstupné
výpověď ze strany zaměstnance
výpověď ze strany zaměstnavatele
zákaz výpovědi
hromadné propouštění
neplatné rozvázání pracovního poměru
okamžité zrušení pracovního poměru - ze strany zaměstnavatele
okamžité zrušení pracovního poměru - ze strany zaměstnance
smrt zaměstnance
výpovědní dobaSkončení pracovního poměru

Vybrané články a aktuality z kategorie

Pravidla pro odstupné od r. 2012
Zákoník práce 2012 V. díl - Výpovědní důvody a ochrana před výpovědí
Radiorada Okamžité zrušení pracovního poměru Radiožurnál 5.4. 2011