Zrušení místa pro nadbytečnost, nemocenská a výpovědní lhůta
Extra Job Je Váš pracovně právní problém akutní?
klikněte zde  

Zrušení místa pro nadbytečnost, nemocenská a výpovědní lhůta

Bookmark and Share

Otázka pro právní poradnu:

Dobrý den. Dne 26.05.2011 jsem převzal výpověď dle § 52 písm. c) ZP z důvodu zrušení pracovního místa od 01.08.2011. Ode dne 01.06.2011 jsem práce neschopen. Podle § 53 odst. 2 ZP se ochranná doba neschopnosti nezapočítává do výpovědní doby. Pokud budu trvat na 2měsíční výpovědní lhůtě po skončení zaměstnání a neschopnost mi skončí dejme tomu 31.08.2011, jestli mi zaměstnavatel může (a já jsem povinen přijmout) přidělit jinou práci než je uvedena v pracovní smlouvě. Dle mého názoru je toto překážka (ne prostoj, protože místo sjednané pracovní smlouvou již neexistuje) na straně zaměstnavatele a pracovní poměr by měl skončit 31.10.2011 a již bych pro zaměstnavatele neměl dva měsíce pracovat a zaměstnavatel by mi měl vyplatit průměrný plat a poté odstupné.

Odpověď právní poradny:

Dobrý den, je vidět, že se v problematice dobře orientujete. Pokud budete práce schopen až po datu, co zanikne Vaše pracovní místo a tehdy začne plynout výpovědní doba, vzniká Vám překážka v práci na straně zaměstnavatele podle § 208 Zákoníku práce s náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku. Rozhodně se nejedná o prostoj (prostoj je náhlé a neočekávané přerušení práce - viz § 207, písm. a) ZP) a náhrada mzdy proto nemůže činit méně než 100%. A ani během výpovědní doby a při uvedeném výpovědním důvodu nejste povinen konat jinou práci, než kterou máte v pracovní smlouvě. Kdyby totiž pro Vás zaměstnavatel měl práci podle pracovní smlouvy, pak by nebyl dán výpovědní důvod.

Na Váš dotaz do pracovně právní poradny odpověděla: Dana Blažková
Pozor: Od 1.1.2012 došlo k významný změnám v oblasti neplatnosti právních úkonů, zkušební doby, uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou, dočasného přidělení zaměstnanců, výpovědí a odstupného. Věnujte proto prosím pozornost datu vyhotovení odpovědi, protože odpovědi na dotazy zodpovězené do r. 2011 se mohou významně lišit od právní úpravy po r. 2012. Pro orientaci v novinkách Vám doporučujeme články Novela Zákoníku práce od ledna 2012.

Dotaz Zrušení místa pro nadbytečnost, nemocenská a výpovědní lhůta byl zveřejněn dne 2011-06-07
počet zobrazení: 9208


Skončení pracovního poměru

Vybrané dotazy z kategorie

Ukončení pracovního poměru na dobu určitou a podpora v nezaměstnanosti
Výpověď ve zkušební době při pracovní neschopnosti
Okamžité zrušení pracovního poměru a kvalifikační dohoda
Jakou textaci výpovědi mohu použít tak, abych nepřišel o dávky z UP pokud nenajdu rychle práci?
Nepovolení ukončení pracovního poměru na dobu určitou, přesto to nástup do nové práce
Výpověď - bossing
Odstupné a nemoc po ukončení pracovního poměru
Výpověď zaměstnavatele dle §52 písm. c) a nemoc ve výpovědní lhůtě
Doložka o použití informací ze zaměstnání u jiné činnosti
Ochranná lhůta při ukončení pracovního poměru.

Všechny dotazy z rubriky: Skončení pracovního poměruPracovní poměr - ukončení

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Skončení pracovního poměru

dohoda o ukončení pracovního poměru
odchodné
odstupné
výpověď ze strany zaměstnance
výpověď ze strany zaměstnavatele
zákaz výpovědi
hromadné propouštění
neplatné rozvázání pracovního poměru
okamžité zrušení pracovního poměru - ze strany zaměstnavatele
okamžité zrušení pracovního poměru - ze strany zaměstnance
smrt zaměstnance
výpovědní dobaSkončení pracovního poměru

Vybrané články a aktuality z kategorie

Pravidla pro odstupné od r. 2012
Zákoník práce 2012 V. díl - Výpovědní důvody a ochrana před výpovědí
Radiorada Okamžité zrušení pracovního poměru Radiožurnál 5.4. 2011