Formální náležitosti výpovědi z pracovního poměru pro nadbytečnost
Extra Job Je Váš pracovně právní problém akutní?
klikněte zde  

Formální náležitosti výpovědi z pracovního poměru pro nadbytečnost

Bookmark and Share

Otázka pro právní poradnu:

Dobrý den, mohli byste prosím zveřejnit, jak má znít správně sepsaná výpověď zaměstnavatele pro nadbytečnost (jaké náležitosti musí z právního hlediska splňovat, aby byla platná)?

Odpověď právní poradny:

Dobrý den, ve výpovědi musí být vymezen důvod, proč pracovní poměr končí, a to takovým způsobem, aby důvod nebylo možno zaměnit s jiným. V praxi to znamená, že výpověď může znít např. takto (ale pozor, neexistuje pouze jedna správná výpověď): "Podáváme Vám výpověď z pracovního poměru dle § 52, písm. c) Zákoníku práce z důvodu snížení počtu míst v oddělení XY o 1 místo." Ale výpovědních důvodů pro nadbytečnost existuje celá řada, proto jedna univerzální výpověď neexistuje. Mimo to výpověď musí být podaná (podepsána) osobou, která je u zaměstnavatele oprávněná k jednání v pracovněprávních vztazích. To může být např. statutární zástupce, ale i jiná osoba zaměstnavatelem k tomu zmocněná. A aby byla platná, musí být také řádně doručena druhé straně, tedy zaměstnanci.

Na Váš dotaz do pracovně právní poradny odpověděla: Dana Blažková
Pozor: Od 1.1.2012 došlo k významný změnám v oblasti neplatnosti právních úkonů, zkušební doby, uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou, dočasného přidělení zaměstnanců, výpovědí a odstupného. Věnujte proto prosím pozornost datu vyhotovení odpovědi, protože odpovědi na dotazy zodpovězené do r. 2011 se mohou významně lišit od právní úpravy po r. 2012. Pro orientaci v novinkách Vám doporučujeme články Novela Zákoníku práce od ledna 2012.

Dotaz Formální náležitosti výpovědi z pracovního poměru pro nadbytečnost byl zveřejněn dne 2011-11-10
počet zobrazení: 6764


Skončení pracovního poměru

Vybrané dotazy z kategorie

Ukončení pracovního poměru na dobu určitou a podpora v nezaměstnanosti
Výpověď ve zkušební době při pracovní neschopnosti
Okamžité zrušení pracovního poměru a kvalifikační dohoda
Jakou textaci výpovědi mohu použít tak, abych nepřišel o dávky z UP pokud nenajdu rychle práci?
Nepovolení ukončení pracovního poměru na dobu určitou, přesto to nástup do nové práce
Výpověď - bossing
Odstupné a nemoc po ukončení pracovního poměru
Výpověď zaměstnavatele dle §52 písm. c) a nemoc ve výpovědní lhůtě
Doložka o použití informací ze zaměstnání u jiné činnosti
Ochranná lhůta při ukončení pracovního poměru.

Všechny dotazy z rubriky: Skončení pracovního poměruPracovní poměr - ukončení

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Skončení pracovního poměru

dohoda o ukončení pracovního poměru
odchodné
odstupné
výpověď ze strany zaměstnance
výpověď ze strany zaměstnavatele
zákaz výpovědi
hromadné propouštění
neplatné rozvázání pracovního poměru
okamžité zrušení pracovního poměru - ze strany zaměstnavatele
okamžité zrušení pracovního poměru - ze strany zaměstnance
smrt zaměstnance
výpovědní dobaSkončení pracovního poměru

Vybrané články a aktuality z kategorie

Pravidla pro odstupné od r. 2012
Zákoník práce 2012 V. díl - Výpovědní důvody a ochrana před výpovědí
Radiorada Okamžité zrušení pracovního poměru Radiožurnál 5.4. 2011