Výpověď z důvodu údajného požívání alkoholu
Extra Job Je Váš pracovně právní problém akutní?
klikněte zde  

Výpověď z důvodu údajného požívání alkoholu

Bookmark and Share

Otázka pro právní poradnu:

Od začátku ledna do poloviny února jsem byl v pracovní neschopnosti. Když jsem po ukončení pracovní neschopnosti přišel do práce, dostal jsem od zaměstnavatele výpověď pro nadbytečnost. Navíc mi zaměstnavatel vyhrožoval až miliónovou pokutou za požívání alkoholu. Jeho tvrzení bylo nepodložené. Má vůbec bezpečnostní technik právo provést dechovou zkoušku na alkohol? V práci jsem alkohol nikdy nepoužil, své pracovní povinnosti jsem si svědomitě plnil, dechová zkouška u mě nikdy nebyla provedena. Je tento postup správný? Děkuji.

Odpověď právní poradny:

Dobrý den, kontrolu na přítomnost alkoholu smí provést pouze vedoucí zaměstnanci písemně stanovení zaměstnavatelem (viz § 106, odst. 4, písm. i) Zákoníku práce). Je-li tedy bezpečnostní technik samostatná funkce a nemá podřízené, pak není podle zákona oprávněn kontrolovat alkohol. Nicméně ve Vašem dotazu jste uvedl, že zaměstnavatel Vám podal výpověď pro nadbytečnost (zřejmě zrušil Vaše místo nebo provedl jiné organizační změny) a tím pádem jste měl obdržet odstupné, takže to že Vám vyhrožoval, ale nakonec podal výpověď z jiného důvodu, bude těžko napadnutelné.

Na Váš dotaz do pracovně právní poradny odpověděla: Dana Blažková
Pozor: Od 1.1.2012 došlo k významný změnám v oblasti neplatnosti právních úkonů, zkušební doby, uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou, dočasného přidělení zaměstnanců, výpovědí a odstupného. Věnujte proto prosím pozornost datu vyhotovení odpovědi, protože odpovědi na dotazy zodpovězené do r. 2011 se mohou významně lišit od právní úpravy po r. 2012. Pro orientaci v novinkách Vám doporučujeme články Novela Zákoníku práce od ledna 2012.

Dotaz Výpověď z důvodu údajného požívání alkoholu byl zveřejněn dne 2011-08-02
počet zobrazení: 4417


Skončení pracovního poměru

Vybrané dotazy z kategorie

Ukončení pracovního poměru na dobu určitou a podpora v nezaměstnanosti
Výpověď ve zkušební době při pracovní neschopnosti
Okamžité zrušení pracovního poměru a kvalifikační dohoda
Jakou textaci výpovědi mohu použít tak, abych nepřišel o dávky z UP pokud nenajdu rychle práci?
Nepovolení ukončení pracovního poměru na dobu určitou, přesto to nástup do nové práce
Výpověď - bossing
Odstupné a nemoc po ukončení pracovního poměru
Výpověď zaměstnavatele dle §52 písm. c) a nemoc ve výpovědní lhůtě
Doložka o použití informací ze zaměstnání u jiné činnosti
Ochranná lhůta při ukončení pracovního poměru.

Všechny dotazy z rubriky: Skončení pracovního poměruPracovní poměr - ukončení

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Skončení pracovního poměru

dohoda o ukončení pracovního poměru
odchodné
odstupné
výpověď ze strany zaměstnance
výpověď ze strany zaměstnavatele
zákaz výpovědi
hromadné propouštění
neplatné rozvázání pracovního poměru
okamžité zrušení pracovního poměru - ze strany zaměstnavatele
okamžité zrušení pracovního poměru - ze strany zaměstnance
smrt zaměstnance
výpovědní dobaSkončení pracovního poměru

Vybrané články a aktuality z kategorie

Pravidla pro odstupné od r. 2012
Zákoník práce 2012 V. díl - Výpovědní důvody a ochrana před výpovědí
Radiorada Okamžité zrušení pracovního poměru Radiožurnál 5.4. 2011