Hmotná odpovědnost, její nepodepsání a možná výpověď
Extra Job Je Váš pracovně právní problém akutní?
klikněte zde  

Hmotná odpovědnost, její nepodepsání a možná výpověď

Bookmark and Share

Otázka pro právní poradnu:

Dobrý den, pracuji v obchodě s textilem, který má cca 630 m2. Pracuje zde 5 zaměstnanců na dvě směny + brigádníci/nemají podepsanou hm.odpovědnost/. Každý půl rok se provádí inventura. Možné manko je 1% z tržby, ale poslední inventura dopadla špatně 1,94%. Prodejna je zajištěna pouze branami a čipy na oblečení,které z menší míry nefungují tak, jak by měly. Jsou tu různá zákoutí kam není vidět, zboží je vystaveno v blízkost bran cca 2m, nejsou zde kamery atd. Zaměstnavatel požaduje, abychom podepsali hmotnou odpovědnost, kde se píše, že podíl náhrady jednotlivých zaměstnanců za schodek, za který odpovídají společně, se určí podle poměru jejich dosažených hrubých výdělků, přičemž výdělěk jejich vedoucího a zastupce se započítává ve dvojnásobné výši. Podíl náhrady nesmí u jednotlivých zaměstnanců s výjimkou vedoucího a jeho zástupce, přesáhnout částku rovnající se jejich prům.měs.výdělku. Neuhradí-li se takto celá škoda, která vznikla, jsou povinni uhradit zbytek škody vedoucí a jeho zástupce podle poměru svých dosažených hrůbých výdělků. Postupuje zaměstnavetel správně a co se stane, když odmítneme hm.odpovědnost podepsat? Může nám dát výpověď?

Odpověď právní poradny:

Dobrý den, způsob výpočtu podílu na společné odpovědnosti za schodek (na tzv. hmotné odpovědnosti) odpovídá textu zákona (viz § 254, odst. 2 Zákoníku práce). Jiná věc však je, zda zaměstnavatel skutečně vytvořil takové podmínky, abyste byli schopni odpovídat za svěřené hodnoty. Když zaměstnavatele písemně upozorníte na nedostatky a on je neodstraní do 15ti kalendářních dnů, máte právo odstoupit od uzavřené dohody (viz § 252, odst. 5 + § 253, odst. 1 Zákoníku práce). Tento postup bych Vám doporučovala. Kdybyste totiž odmítli podepsat hmotnou odpovědnost a neodůvodnili to věcně, skutečně se může stát, že by to bylo považováno za výpovědní důvod. Jednalo by se o výpověď podle § 52, písm. f) Zákoníku práce pro ztrátu požadavků na výkon práce.

Na Váš dotaz do pracovně právní poradny odpověděla: Dana Blažková
Dotaz Hmotná odpovědnost, její nepodepsání a možná výpověď byl zveřejněn dne 2013-11-04
počet zobrazení: 7293


Hmotná odpovědnost, náhrada škody

Vybrané dotazy z kategorie

Úraz na cestě k lékaři
Zaměstnavatel požaduje manko ale neudělal inventuru
Úhrada škody vzniklé krádeží z uzamčeného auta
Náhrady škody na poště za vyplacený důchod na zfalšovaný občanský průkaz
Hmotná odpovědnost za vybavení kanceláře
Náhrada škody z nedbalosti
Náhrada za škodu zaměstnavateli způsobenou v první den pracovního poměru
Zodpovědnost za ztrátu či odcizení věcí pacienta v lůžkové části nemocnice
Odpovědnost za škody na služebním vozidle používaném při cestě do práce a z práce
neohlášená škoda druhého zaměstnance

Všechny dotazy z rubriky: Hmotná odpovědnost, náhrada škodyHmotná zodpovědnost, škoda způsobená zaměstnancem

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Hmotná odpovědnost, náhrada škody

hmotná odpovědnost
odpovědnost za schodek
odpovědnost za škodu
promlčecí dobaHmotná odpovědnost, náhrada škody

Vybrané články a aktuality z kategorie

Radiorada Odpovědnost zaměstnavatele za škodu Radiožurnál 03.11. 2010