Způsobení škody zaměstnavateli soukromými telefonáty na náklad zaměstnavatele a možnost ukončení pracovního poměru
Extra Job Je Váš pracovně právní problém akutní?
klikněte zde  

Způsobení škody zaměstnavateli soukromými telefonáty na náklad zaměstnavatele a možnost ukončení pracovního poměru

Bookmark and Share

Otázka pro právní poradnu:

Zaměstnanec způsobil telefonováním služebním telefonem na placené linky (vyřizování soukromé půjčky) škodu zaměstnavateli 7.000 korun. Může to být chápáno jako hrubé porušení pracovní kázně a důvod k okamžitému ukončení pracovního poměru?

Odpověď právní poradny:

Dobrý den, zaměstnanci nesmí používat bez výslovného souhlasu zaměstnavatele pro svou osobní potřebu výrobní a ostatní prostředky zaměstnavatele, vč. výpočetní a telekomunikační techniky. A zaměstnavatel má právo dodržování této povinnosti přiměřeně kontrolovat (viz § 316 Zákoníku práce). Zaměstnanec porušil povinnosti a způsobil škodu, o jejíž úhradě by se měl se zaměstnavatelem dohodnout (uznání dluhu a písemná dohoda o srážce ze mzdy). Na druhou stranu okamžité zrušení pracovního poměru je krajní varianta (něco jako trest smrti v pracovním právu), proto se má používat jedině tam, kde už nelze spravedlivě požadovat, aby pro vás zaměstnanec dál pracoval. Pro posouzení toho, zda by bylo oprávněné použít okamžité zrušení pracovního poměru (zda zaměstnanec porušil hrubě povinnosti) by bylo nutné zjistit, kolik času z pracovní doby tak zaměstnanec neproduktivně strávil. Pokud by se jednalo o relativně zanedbatelnou část pracovní doby, jednalo by se maximálně o závažné porušení povinností a to by mohlo směřovat k výpovědi dle § 52, písm. g) Zákoníku práce. Možná by šlo dokonce jen o méně závažné porušení povinností, což znamená, že kdyby se jednalo o první porušení, nebylo by možno podat rovnou výpověď, ale pouze písemné upozornění na budoucí možnost výpovědi při soustavném porušování povinností. Pokud by zaměstnanec protelefonoval většinu pracovní doby, pak by bylo možné okamžitě zrušit pracovní poměr (viz rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn.21 Cdo 1771/2011).

Na Váš dotaz do pracovně právní poradny odpověděla: Dana Blažková
Dotaz Způsobení škody zaměstnavateli soukromými telefonáty na náklad zaměstnavatele a možnost ukončení pracovního poměru byl zveřejněn dne 2012-11-23
počet zobrazení: 3675


Hmotná odpovědnost, náhrada škody

Vybrané dotazy z kategorie

Úraz na cestě k lékaři
Zaměstnavatel požaduje manko ale neudělal inventuru
Úhrada škody vzniklé krádeží z uzamčeného auta
Náhrady škody na poště za vyplacený důchod na zfalšovaný občanský průkaz
Hmotná odpovědnost za vybavení kanceláře
Náhrada škody z nedbalosti
Náhrada za škodu zaměstnavateli způsobenou v první den pracovního poměru
Zodpovědnost za ztrátu či odcizení věcí pacienta v lůžkové části nemocnice
Odpovědnost za škody na služebním vozidle používaném při cestě do práce a z práce
neohlášená škoda druhého zaměstnance

Všechny dotazy z rubriky: Hmotná odpovědnost, náhrada škodyHmotná zodpovědnost, škoda způsobená zaměstnancem

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Hmotná odpovědnost, náhrada škody

hmotná odpovědnost
odpovědnost za schodek
odpovědnost za škodu
promlčecí dobaHmotná odpovědnost, náhrada škody

Vybrané články a aktuality z kategorie

Radiorada Odpovědnost zaměstnavatele za škodu Radiožurnál 03.11. 2010