Nahlížení do kabelky při odchodu z práce
Extra Job Je Váš pracovně právní problém akutní?
klikněte zde  

Nahlížení do kabelky při odchodu z práce

Bookmark and Share

Otázka pro právní poradnu:

Má nadřízený právo požádat svého podřízeného k nahlednutí kabelky či tašky při odchodu z práce?

Odpověď právní poradny:

Dobrý den, možné to je. Zaměstnavatel smí v nezbytném rozsahu kontrolovat věci, které zaměstnanci vnášejí/vynášejí z a do objektu. Je-li u zaměstnavatele dán vážný důvod (např. se ztrací zboží, materiál apod.), pak může písemně zaměstnance informovat o provádění osobních kontrol (o důvodu, rozsahu a způsobu). Nemělo by se však jednat o kontrolování zavazedel stále jediného zaměstnance. To by zavánělo diskriminací. (viz § 248, odst. 2 + § 316, odst. 3 Zákoníku práce)

Na Váš dotaz do pracovně právní poradny odpověděla: Dana Blažková
Dotaz Nahlížení do kabelky při odchodu z práce byl zveřejněn dne 2015-05-18
počet zobrazení: 2933


Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku práce

Vybrané dotazy z kategorie

Konkurenční doložka pro účetní
Záměrné přeřazení zaměstnanců na pracoviště s horšími tržbami
Podnikání při zaměstnání
pracovni neschopnost v nezamestnanosti
doručování písemností - předání okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance
Kolegyně mne pomlouvá. Jak se mohu bránit?
Za jak dlouho se promlčí porušení pracovní kázně?
Nemoc v období bez zaměstnání
Telefonické obtěžování kolegy v době nemoci pro pracovní úraz a možnost ukončení pracovního poměru
Mobbing nebo Bossing - co to znamená

Všechny dotazy z rubriky: Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku prácePracovní právo - jiné dotazy

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku práce

cestovní náhrady
stravné
agentura práce
diskriminace
doručování písemností
informování a projednání - povinnosti zaměstnavatelů
lhůty v pracovním právu (příklady)
neplatnost právních úkonů
ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele
osobní spis
osobní údaje
potvrzení o zaměstnání
uchazeči o zaměstnání
vnitřní předpis
zaměstnanec
způsobilost k právním úkonům v pracovně-právních vztazích
živelná událost
pracovní posudek
personální agentura
Zákoník práce novela 2014Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku práce

Vybrané články a aktuality z kategorie

Doručování písemností v pracovním právu a co s tím má společného Občanský zákoník
Závaznost judikatury v pracovním právu
Více výkladů právního jednání = výhoda pro zaměstnance
Zákoník práce 2012 XIV. díl - Ostatní změny
Zákoník práce 2012 IV. díl - Dočasné přidělení k jinému zaměstnavateli
Zákoník práce 2012 I. díl - Neplatnost právních úkonů
Nová služba - porovnání slovenského a českého pracovního práva
Zpřísnění pravidel pro agenturní zaměstnávání
Radiorada Ochrana osobních údajů Radiožurnál 22.12. 2010