Odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnavateli - brigádník, který se vzdal práva na odměnu za práci
Extra Job Je Váš pracovně právní problém akutní?
klikněte zde  

Odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnavateli - brigádník, který se vzdal práva na odměnu za práci

Bookmark and Share

Otázka pro právní poradnu:

Ve všech internetových poradnách mi chybí jedna věc a to je jak je to z požadovanou náhradou škody, kterou způsobil brigádník, kde nelze určit 4 a půl násobek průměrného měsíčního výdělku. Jakou max. výši po mě může požadovat zaměstanavatel dopravní firmy, kterému jsem způsobil škodu jako řidič kamionu v mezinárodní kamionové přepravě, autonehodou z nedbalosti, kdy tato škoda je v řádech několika miliónů. Všechny potřebné náležitosti, dodržení AETRU, různé osvědčení lékařské, profesní, řidičský průkaz a dokumenty k této činnosti mám v pořádku, alkohol byl také negativní. Se zaměstnavatelem byla uzavřena dohoda o provedení práce, kde je uvedeno, že za vykonanou práci bude zaměstananci vyplaceno pouze stravné (diety). Podle čeho se bude v tomto případě určovat max. výše náhrady škody ?

Odpověď právní poradny:

Dobrý den, i brigádník je zaměstnanec a i u něj lze stanovit průměrný výdělek, event. pravděpodobný výdělek. Problém ve Vašem případě je, že dohoda o provedení práce, která obsahuje ujednání, že za vykonanou práci nenáleží žádná odměna, pouze cestovní náhrady, je v uvedeném bodě neplatná. Za práci vždy náleží odměna, a té se nelze předem vzdát - viz § 346c Zákoníku práce. Zaměstnanec má právo se domáhat až 3 roky zpětně práva na odměnu za práci a v případě odměny z dohody tato musí odpovídat aspoň minimální mzdě (v tomto případě její hodiné sazbě). Jestliže zaměstnavatel neplatně sjednal vzdání se nároku na odměnu z dohody, pak při nedbalostní škodě si sám uškodil, protože ji nemá z čeho vymáhat.

Na Váš dotaz do pracovně právní poradny odpověděla: Dana Blažková
Dotaz Odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnavateli - brigádník, který se vzdal práva na odměnu za práci byl zveřejněn dne 2013-04-30
počet zobrazení: 4060


Hmotná odpovědnost, náhrada škody

Vybrané dotazy z kategorie

Úraz na cestě k lékaři
Zaměstnavatel požaduje manko ale neudělal inventuru
Úhrada škody vzniklé krádeží z uzamčeného auta
Náhrady škody na poště za vyplacený důchod na zfalšovaný občanský průkaz
Hmotná odpovědnost za vybavení kanceláře
Náhrada škody z nedbalosti
Náhrada za škodu zaměstnavateli způsobenou v první den pracovního poměru
Zodpovědnost za ztrátu či odcizení věcí pacienta v lůžkové části nemocnice
Odpovědnost za škody na služebním vozidle používaném při cestě do práce a z práce
neohlášená škoda druhého zaměstnance

Všechny dotazy z rubriky: Hmotná odpovědnost, náhrada škodyHmotná zodpovědnost, škoda způsobená zaměstnancem

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Hmotná odpovědnost, náhrada škody

hmotná odpovědnost
odpovědnost za schodek
odpovědnost za škodu
promlčecí dobaHmotná odpovědnost, náhrada škody

Vybrané články a aktuality z kategorie

Radiorada Odpovědnost zaměstnavatele za škodu Radiožurnál 03.11. 2010