Dohoda o provedení práce bez sjednané odpovědnosti a následná autohavárie a spoluúčast
Extra Job Je Váš pracovně právní problém akutní?
klikněte zde  

Dohoda o provedení práce bez sjednané odpovědnosti a následná autohavárie a spoluúčast

Bookmark and Share

Otázka pro právní poradnu:

Jsem student a podepsal jsem dohodu o provedení práce. Její součástí není odpovědnost za automobil, který jsem měl k dispozici. Měl jsem autohavárii, kde škoda na půjčením autě nebyla žádná a na druhém autě v řádech několika tisíc korun. Po telefonické konzultaci s nadřízeným mi bylo sděleno, že nebudu platit žádnou spoluúčast. Asi po měsíci mi došel email, že mám doplatit rozdíl mezi mojí výplatou a spoluúčastí (ta činí asi 6000kč). Takže mám doplatit asi 2000kč. Výplatu jsem neobdržel. Automobil má povinné ručení i havarijní pojištění.

Odpověď právní poradny:

Dobrý den, ve Vašem případě se nejedná o odpovědnost za svěřené vozidlo (na což je třeba sjednat smlouvu), ale o obecnou odpovědnost za škodu, kterou jste pravděpodobně způsobil z nedbalosti (§ 250 Zákoníku práce). V takovém případě se předem nesjednává žádná smlouva, ale škoda se vymáhá až když k ní dojde. Jde-li o škodu z nedbalosti, smí výše náhrady činit max. 4,5 násobku průměrného výdělku (§ 257, odst. 2 Zákoníku práce). Kdybyste ale škodu způsobil úmyslným porušením předpisů nebo třeba v opilosti, může náhrada činit až 100%. Podle mého názoru tedy má Váš zaměstnavatel na náhradu nárok. Jiná věc je, že zaměstnavatel nemá právo Vám zadržet odměnu z dohody (potažmo mzdu), ale škodu může umořit jedině uzavřením písemné dohody o srážkách ze mzdy (§ 146, písm. b) Zákoníku práce).

Na Váš dotaz do pracovně právní poradny odpověděla: Dana Blažková
Dotaz Dohoda o provedení práce bez sjednané odpovědnosti a následná autohavárie a spoluúčast byl zveřejněn dne 2011-09-26
počet zobrazení: 5490


Hmotná odpovědnost, náhrada škody

Vybrané dotazy z kategorie

Úraz na cestě k lékaři
Zaměstnavatel požaduje manko ale neudělal inventuru
Úhrada škody vzniklé krádeží z uzamčeného auta
Náhrady škody na poště za vyplacený důchod na zfalšovaný občanský průkaz
Hmotná odpovědnost za vybavení kanceláře
Náhrada škody z nedbalosti
Náhrada za škodu zaměstnavateli způsobenou v první den pracovního poměru
Zodpovědnost za ztrátu či odcizení věcí pacienta v lůžkové části nemocnice
Odpovědnost za škody na služebním vozidle používaném při cestě do práce a z práce
neohlášená škoda druhého zaměstnance

Všechny dotazy z rubriky: Hmotná odpovědnost, náhrada škodyHmotná zodpovědnost, škoda způsobená zaměstnancem

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Hmotná odpovědnost, náhrada škody

hmotná odpovědnost
odpovědnost za schodek
odpovědnost za škodu
promlčecí dobaHmotná odpovědnost, náhrada škody

Vybrané články a aktuality z kategorie

Radiorada Odpovědnost zaměstnavatele za škodu Radiožurnál 03.11. 2010