Hmotná odpovědnost v době pracovní neschopnosti
Extra Job Je Váš pracovně právní problém akutní?
klikněte zde  

Hmotná odpovědnost v době pracovní neschopnosti

Bookmark and Share

Otázka pro právní poradnu:

Pracuji jako prodavačka v textilu, jsem tam sama s brigádnicemi, které tam jsou pouze v mé nepřítomnosti. Již měsíc jsem v pracovní neschopnosti. Problém je v tom, že v mé nepříomnosti mě zastupují různé brigádnice o kterých nevím, zda jim mohu věřit. Zaměstnavatel to neřeší, prodejna mu musí běžet a tak je rád, když tam někdo je. Jednoho dne, se mi zaměstnavatel telefonicky ozval, že potřebuje podepsat papír, na kterém je psáno že v mé prodejně proběhne inventrua v době mé nepřítomnosti. V případě, že po provedení inventury bude fyzický stav skladu a prodejny odlišný než ten, co je uložen v PC, jsem nucena rozdílnou částku uhradit. Jelikož jsem na pracovišti měsíc nebyla, nemyslím si, že bych částku měla hradit sama.

Odpověď právní poradny:

Dobrý den, pracuje-li na jednom pracovišti více zaměstnanců, měli by se na případném manku podílet společně a měli by mít také všichni podepsanou hmotnou odpovědnost. Takže jestli např. brigádnice hmotnou odpovědnost podepsanou nemají a Vy ano, můžete zaměstnavatele písemně upozornit, že nevytvořil podmínky pro ochranu svěřených hodnot, a že hmotnou odpovědnost vypovídáte (viz § 253, odst. 1 Zákoníku práce). Zaměstnavatel by měl také přihlédnout při určení výše škody k zavinění jednotlivých zaměstnanců, takže jste-li nemocná, měla by na Vás připadnout případná nižší část manka (§ 260 Zákoníku práce), ale záleží také na tom, jak často se inventura dělá. Kdyby se např. dělala jedenkrát měsíčně, pak by za dobu Vaší nemoci neměl právo po Vás žádat žádnou škodu, ale pokud se dělá třeba 2 krát do roka, pak s výší škody Vaše 1 měsíc trvající neschopnost bude souviset jen volně.

Na Váš dotaz do pracovně právní poradny odpověděla: Dana Blažková
Dotaz Hmotná odpovědnost v době pracovní neschopnosti byl zveřejněn dne 2011-08-28
počet zobrazení: 5007


Hmotná odpovědnost, náhrada škody

Vybrané dotazy z kategorie

Úraz na cestě k lékaři
Zaměstnavatel požaduje manko ale neudělal inventuru
Úhrada škody vzniklé krádeží z uzamčeného auta
Náhrady škody na poště za vyplacený důchod na zfalšovaný občanský průkaz
Hmotná odpovědnost za vybavení kanceláře
Náhrada škody z nedbalosti
Náhrada za škodu zaměstnavateli způsobenou v první den pracovního poměru
Zodpovědnost za ztrátu či odcizení věcí pacienta v lůžkové části nemocnice
Odpovědnost za škody na služebním vozidle používaném při cestě do práce a z práce
neohlášená škoda druhého zaměstnance

Všechny dotazy z rubriky: Hmotná odpovědnost, náhrada škodyHmotná zodpovědnost, škoda způsobená zaměstnancem

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Hmotná odpovědnost, náhrada škody

hmotná odpovědnost
odpovědnost za schodek
odpovědnost za škodu
promlčecí dobaHmotná odpovědnost, náhrada škody

Vybrané články a aktuality z kategorie

Radiorada Odpovědnost zaměstnavatele za škodu Radiožurnál 03.11. 2010